Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer838

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 02:51 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docprt

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkevin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorkkanna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 02:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tex-anne

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 10:37 ΠΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliashraf

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 10:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billrod9

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 10:18 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Smallest bee in North America, on sandmat, (Euphorbia albomarginata or serpens?), both the flowers and the bee about 2mm across, coming up through ornamental rock landscaping.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 11:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kemper

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Pollinating Cichorium intybus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrep53

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2018 12:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Malacothamnus orbiculatus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natdoesscience

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 08:50 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Nesting in old mud dauber nest. I’ve been noticing leaves in my yard with perfect circular cutouts for a while, didn’t realize it was bees making them!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 07:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 03:22 ΜΜ CDT