Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:19 PM CDT
Malvaviscus arboreus - Photo (c) Nature Ali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Nature Ali
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Malvaviscus arboreus, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:19 PM CDT
Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 12:18 PM CDT
Pavonia lasiopetala - Photo (c) Bob O'Kennon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bob O'Kennon
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Pavonia lasiopetala, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaaceastland

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 08:46 AM CDT
Solanum emulans - Photo (c) beetleinahaystack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by beetleinahaystack
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Solanum emulans, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:11 PM CDT
Verbesina - Photo (c) John Brandauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Γένος Verbesina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:16 PM CDT
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:16 PM CDT
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:20 PM CDT
Bothriochloa - Photo (c) Cosmic Cat, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Γένος Bothriochloa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:19 PM CDT
Symphyotrichum - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Γένος Symphyotrichum, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettxg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:46 AM CDT

Περιγραφή

501 accessory taxa QIV

Σολάνο - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitlynnnn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:43 AM CDT

Περιγραφή

Overrun with bindweed :(

Populus deltoides - Photo (c) JanetandPhil, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Populus deltoides, Ένα μέλος του Λεύκα (Γένος Populus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyh09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:36 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)
Euphorbia bicolor - Photo (c) Marcia Cirillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Euphorbia bicolor, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyh09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:45 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)
Elymus glabriflorus - Photo (c) Janet Wright, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Janet Wright
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Elymus glabriflorus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyh09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 02:45 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)
Sorghum halepense - Photo (c) Kimberlie Sasan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND), uploaded by Kimberlie Sasan
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Sorghum halepense, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyh09

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:11 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)
Prosopis glandulosa - Photo (c) Jaxon Rickel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jaxon Rickel
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Prosopis glandulosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eleanorglewis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:10 AM CDT

Περιγραφή

501 invertebrates quadrant G

Helianthus maximiliani - Photo (c) smwhite, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smwhite
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Helianthus maximiliani, Ένα μέλος του Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

garrettxg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:35 AM CDT

Περιγραφή

501 accessory taxa QIV

Αχιλλέα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aiidan_m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:52 AM CDT

Περιγραφή

501 accessory taxa

Matelea biflora - Photo (c) Marc Opperman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Matelea biflora, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)

Παρατηρητής

shandril

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:55 AM CDT
Λουλούδι Του Πάθους - Photo (c) Lang Alford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lang Alford
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Λουλούδι Του Πάθους (Passiflora incarnata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:24 PM CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)
Euphorbia bicolor - Photo (c) Marcia Cirillo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Euphorbia bicolor, Ένα μέλος του Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jada-martinez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 12:24 PM CDT
Cynipini - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Φυλή Cynipini, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:32 PM CDT
Σολάνο - Photo (c) Benjamin J. Dion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Benjamin J. Dion
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ηλίανθος (Γένος Helianthus)

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:43 PM CDT

Τόπος

Denton, TX, US (Google, OSM)
Ηλίανθος - Photo (c) Stefano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:45 PM CDT
Κονβόλβουλος - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:47 PM CDT
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Mathias Meunier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mathias Meunier
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:48 PM CDT
Solanum elaeagnifolium - Photo (c) Bill Dodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Solanum elaeagnifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:53 PM CDT
Verbesina - Photo (c) John Brandauer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Γένος Verbesina, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:55 PM CDT
Desmanthus - Photo (c) Suzette Rogers, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Γένος Desmanthus, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:56 PM CDT
Phyla - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Γένος Phyla, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia592

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 02:57 PM CDT
Ηλίανθος - Photo (c) Stefano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gwaithir: Ηλίανθος (Γένος Helianthus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 3362