Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosindia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 12:00 ΠΜ -03
Peperomia circinnata - Photo (c) Bruno Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bruno Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia circinnata, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerardo11345

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:59 ΜΜ AST
Peperomia rhombea - Photo (c) Edson Gasperin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Edson Gasperin
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia rhombea, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 09:27 ΠΜ CST
Peperomia japonica - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia japonica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayurprag

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 06:47 ΜΜ SAST
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Peperomia bangroana - Photo (c) Richard Boon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Boon
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia bangroana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος
Peperomia bangroana - Photo (c) Richard Boon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Boon
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia bangroana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianparsons_lcc

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Ετικέτες

Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_torres_sierra

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:27 ΠΜ -05

Τόπος

Cuyuja, Ecuador (Google, OSM)
Peperomia tropeoloides - Photo (c) andres villamagua, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andres villamagua
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tropeoloides, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 07:59 ΜΜ AEST
Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armando_castellanos

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 12:22 ΜΜ -06
Peperomia galapagensis - Photo (c) John G. Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John G. Phillips
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia galapagensis, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keljennings

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:43 ΠΜ AEDT
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcahen

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:03 ΠΜ IST
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 04:04 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Uncommon. On shaded banks near coast

Peperomia urvilleana - Photo (c) bbi2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bbi2
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia urvilleana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:31 ΠΜ -05

Τόπος

Cuyuja, Ecuador (Google, OSM)
Peperomia tropeoloides - Photo (c) andres villamagua, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andres villamagua
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tropeoloides, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:41 ΠΜ -05

Τόπος

Cuyuja, Ecuador (Google, OSM)
Peperomia tropeoloides - Photo (c) andres villamagua, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by andres villamagua
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tropeoloides, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigwillythewonka

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 11:46 ΠΜ AST
Peperomia hernandiifolia - Photo (c) Ashley M Bradford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ashley M Bradford
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia hernandiifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigwillythewonka

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:34 ΠΜ AST
Peperomia serpens - Photo (c) Jarol Fernando Vaca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarol Fernando Vaca
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia serpens, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 09:28 ΠΜ -05

Τόπος

Nanegal, Ecuador (Google, OSM)
Peperomia velutina - Photo (c) Matt Parr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matt Parr
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia velutina, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogockman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

San José, CR (Google, OSM)
Peperomia adscendens - Photo (c) René Stalder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by René Stalder
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia adscendens, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quaden_fogleman

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:43 ΜΜ -05
Peperomia galioides - Photo (c) Leonardo Álvarez-Alcázar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leonardo Álvarez-Alcázar
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia galioides, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabelin

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:49 ΜΜ EST
Peperomia cyclophylla - Photo (c) Alexis López Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis López Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia cyclophylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Βελτίωση
Peperomia bangroana - Photo (c) Richard Boon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Boon
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia bangroana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteocassella

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 04:31 ΜΜ CST
Tildenia - Photo (c) Rachel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rachel
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Υπογένος Tildenia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tk15

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Peperomia magnoliifolia - Photo (c) Victoria Vázquez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Victoria Vázquez
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia magnoliifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionysiushans

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 09:56 ΠΜ WIB
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 06:02 ΠΜ -05
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charleshunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 09:58 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Moist rocky area streams and dripping rock faces

Peperomia retusa - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia retusa, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteocassella

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:24 ΠΜ CST
Peperomia clavigera - Photo (c) lisong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lisong
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia clavigera, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderingshaunzy

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 02:10 ΜΜ AST

Τόπος

Río Grande, PR (Google, OSM)
Peperomia rotundifolia - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia rotundifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 07:21 ΠΜ SAST
Peperomia retusa - Photo (c) Kate Braun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Braun
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia retusa, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6412