Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ongzi

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 08:58 ΠΜ +08
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenechen

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 05:16 ΜΜ CST
Peperomia japonica - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia japonica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenechen

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 05:18 ΜΜ CST
Peperomia japonica - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia japonica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:07 ΠΜ AEST
Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daron4

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:17 ΜΜ -03
Peperomia - Photo (c) wherenextnyc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by wherenextnyc
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Γένος Peperomia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sutthikhun

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Thailand (Google, OSM)
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrrkai

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:18 ΠΜ CST
Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor21216

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:46 ΠΜ CST
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor21216

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 09:46 ΠΜ CST
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo3110

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 01:45 ΜΜ AST
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccp8964

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v9320032

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:04 ΜΜ CST
Peperomia japonica - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia japonica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 05:51 ΠΜ -05

Τόπος

Tulcan, Ecuador (Google, OSM)
Peperomia tovariana - Photo (c) David Torres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Torres
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tovariana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist24655

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:46 ΠΜ CST
Peperomia japonica - Photo (c) Kinmatsu Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kinmatsu Lin
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia japonica, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 02:30 ΜΜ AST
Peperomia rotundifolia - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia rotundifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2015 04:42 ΜΜ -03

Περιγραφή

Peperomia rotundifolia

Peperomia rotundifolia - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia rotundifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 08:07 ΠΜ -03

Περιγραφή

Pepromia rotundifolia

Peperomia rotundifolia - Photo (c) Keith Bradley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Bradley
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia rotundifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 04:28 ΜΜ -03

Περιγραφή

Peperomia serpens

Peperomia serpens - Photo (c) Jarol Fernando Vaca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jarol Fernando Vaca
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia serpens, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirkm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 03:02 ΜΜ CST
Peperomia palmana - Photo (c) Ruth Ripley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia palmana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkwood57

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 01:50 ΜΜ +07
Peperomia pellucida - Photo (c) elkin mauricio Rivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by elkin mauricio Rivera
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia pellucida, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 08:18 ΠΜ CST
Peperomia san-joseana - Photo (c) Grete Pasch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Grete Pasch
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia san-joseana, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anpatty

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 08:43 ΜΜ CST
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 01:02 ΜΜ EAT

Τόπος

Itasy, MG-AV, MG (Google, OSM)
Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:25 ΜΜ AEST
Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_feshin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 06:14 ΜΜ AEDT
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_cameron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:37 ΜΜ AEST

Τόπος

Townson, QLD, AU (Google, OSM)
Peperomia leptostachya - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Scott Loarie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia leptostachya, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otonielabc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:45 ΠΜ -05

Τόπος

20470, Perú (Google, OSM)
Peperomia inaequalifolia - Photo (c) Peter Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Hollinger
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia inaequalifolia, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chenchangchang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 02:16 ΜΜ CST
Peperomia tetraphylla - Photo (c) Nolan Exe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nolan Exe
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia tetraphylla, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirkm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 08:06 ΠΜ CST
Peperomia durandii - Photo (c) Daniel Garrigues, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel Garrigues
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia durandii, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilseskog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 11:04 ΠΜ CST
Peperomia emarginella - Photo (c) cstobie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by cstobie
Η ταυτότητα του χρήστη guido_mathieu: Peperomia emarginella, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8047