Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsant

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monitoreotepelmeme

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasr

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:58 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarloscaiza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 08:39 ΠΜ EDT

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 11:18 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 08:06 ΠΜ -05

Περιγραφή

Epífita sobre árbol de arrayán (Myrcianthes leucoxyla)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 04:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 12:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Location fixed manually based on these other observations:
https://www.inaturalist.org/observations/35779940
at 12:37
https://www.inaturalist.org/observations/35780124
at 12:42

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2019 02:43 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 09:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 10:40 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanphilippeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natcasg

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2019 10:19 ΠΜ -05

Τόπος

Socha, CO-BY, CO (Google, OSM)