Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:21 ΜΜ IST
Zizina otis - Photo (c) big-simonchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by big-simonchan
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Zizina otis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:25 ΜΜ IST
Αφρικανική Μονάρχης - Photo (c) bakhtiyor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 01:44 ΜΜ IST
Eristalinus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Γένος Eristalinus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 09:39 ΠΜ IST
Thespesia populnea - Photo (c) Kai Yan,  Joseph Wong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Thespesia populnea, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 08:23 ΠΜ IST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:39 ΠΜ IST
Neptis hylas - Photo (c) Frank Model, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Model
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Neptis hylas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritika65409

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:44 ΠΜ IST
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

bharatgodambe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 03:08 ΠΜ UTC

Περιγραφή

At Varap Forest- Kalyan

Eurema hecabe - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Eurema hecabe, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bharatgodambe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 08:47 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Caterpiller

Charaxes solon - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Charaxes solon, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bharatgodambe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 07:40 ΠΜ IST

Περιγραφή

Caterpillar

Graphium doson - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Graphium doson, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:33 ΠΜ IST
Platycorynus peregrinus - Photo (c) Rajib Maulick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rajib Maulick
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Platycorynus peregrinus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:22 ΠΜ IST
Perina nuda - Photo (c) Shipher (士緯) Wu (吳), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Perina nuda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:47 ΠΜ IST
Coccinella transversalis - Photo (c) Martin Lagerwey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Lagerwey
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Coccinella transversalis, Ένα μέλος του Κοκκινέλλη (Γένος Coccinella)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:23 ΠΜ IST

Περιγραφή

Mating pair

Colotis amata - Photo (c) Mohit Patel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mohit Patel
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Colotis amata, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:43 ΠΜ IST
Cajanus cajan - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Cajanus cajan, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:13 ΠΜ IST
Catochrysops strabo - Photo (c) CheongWeei Gan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CheongWeei Gan
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Catochrysops strabo, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:09 ΠΜ IST
Ischnura senegalensis - Photo (c) Kiran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kiran
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Ischnura senegalensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:27 ΠΜ IST
Zizula hylax - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Zizula hylax, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 09:53 ΠΜ IST
Ischnura senegalensis - Photo (c) Kiran, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kiran
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Ischnura senegalensis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palavi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 01:53 ΜΜ IST
Salvadora persica - Photo (c) Dinesh Valke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Salvadora persica, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jehu_pandian_nadar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:54 ΜΜ IST

Περιγραφή

Can anyone please confirm the species ID...

Acraea terpsicore - Photo (c) samim.wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by samim.wildlife
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Acraea terpsicore, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 11:58 ΠΜ IST
Tirumala limniace - Photo (c) Omkar S Damle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omkar S Damle
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Tirumala limniace, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 09:46 ΠΜ IST
Tridax procumbens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Tridax procumbens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:37 ΠΜ IST
Χρυσωπίδες - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Χρυσωπίδες (Οικογένεια Chrysopidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:39 ΠΜ IST
Neptis hylas - Photo (c) Frank Model, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frank Model
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Neptis hylas, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 10:12 ΠΜ IST
Euploea core - Photo (c) niranjan_nandrekar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Euploea core, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mohua

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:49 ΠΜ IST
Melanitis leda - Photo (c) widebrownland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by widebrownland
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Melanitis leda, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:15 ΠΜ IST
Centella asiatica - Photo (c) 笪笪笪花, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 笪笪笪花
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Centella asiatica, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

durga1710

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:48 ΠΜ IST
Mimosa pudica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Mimosa pudica, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajneesh4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:24 ΠΜ IST
Moduza procris - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Moduza procris, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3415