Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makarandsaraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 08:40 ΠΜ IST
Chromolaena odorata - Photo (c) Brian Oakes Haiti Hunter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Brian Oakes Haiti Hunter
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Chromolaena odorata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishantpurushottamberde

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 09:53 ΠΜ IST
Phalanta phalantha - Photo (c) Atanu Bose Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Phalanta phalantha, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finding_nimo_

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 08:33 ΠΜ IST
Catopsilia pomona - Photo (c) Sterling Sheehy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sterling Sheehy
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Catopsilia pomona, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chahat_yadav

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 08:26 ΜΜ IST
Colotis amata - Photo (c) Mohit Patel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mohit Patel
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Colotis amata, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shilpagadgil

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 06:07 ΜΜ IST
Ixias marianne - Photo (c) Dr. Raju Kasambe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Ixias marianne, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemant815

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 10:12 ΜΜ IST
Passiflora incarnata × laurifolia - Photo (c) sarthak, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sarthak
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Passiflora incarnata × laurifolia, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kedartambe

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2012 09:10 ΠΜ IST
Argiope anasuja - Photo (c) Maavin Faure, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maavin Faure
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Argiope anasuja, Ένα μέλος του Αργιόπη (Γένος Argiope)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prathamesh11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 12:31 ΜΜ IST
Hibiscus radiatus - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Hibiscus radiatus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 03:57 ΜΜ IST
Appias - Photo (c) ashung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Γένος Appias, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 10:50 ΠΜ IST
Pareronia hippia - Photo (c) Beas Chakraborty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beas Chakraborty
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Pareronia hippia, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024
Elymnias - Photo (c) DANIEL JULIE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Γένος Elymnias, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024
Leptotes plinius - Photo (c) Jatishwor Irungbam, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jatishwor Irungbam
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Leptotes plinius, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 09:48 ΠΜ IST
Eurema hecabe - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Eurema hecabe, Ένα μέλος του Πιερίδες (Οικογένεια Pieridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:03 ΠΜ IST
Nectariniidae - Photo (c) Derek Keats, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Οικογένεια Nectariniidae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδιά (Punica granatum)

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:12 ΠΜ IST
Ροδιά - Photo (c) Angelo Amboldi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Ροδιά (Punica granatum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:45 ΜΜ IST
Aegle marmelos - Photo (c) Justas Ašmantas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Justas Ašmantas
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Aegle marmelos, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:44 ΜΜ IST
Manilkara zapota - Photo (c) Ong Jyh Seng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ong Jyh Seng
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Manilkara zapota, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:04 ΠΜ IST
Peltophorum pterocarpum - Photo (c) kishore T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by kishore T
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Peltophorum pterocarpum, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:48 ΜΜ IST
Moringa oleifera - Photo (c) Karl Questel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Karl Questel
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Moringa oleifera, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 09:41 ΠΜ IST
Syzygium cumini - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Syzygium cumini, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 01:25 ΜΜ IST
Tabebuia rosea - Photo (c) Jan Meerman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jan Meerman
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Tabebuia rosea, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:19 ΜΜ IST
Sapindus emarginatus - Photo (c) Trebhuvan SB, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Trebhuvan SB
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Sapindus emarginatus, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:36 ΠΜ IST
Mimusops elengi - Photo (c) Shiwalee Samant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shiwalee Samant
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Mimusops elengi, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 01:41 ΜΜ IST
Ζίννια - Photo (c) Christoph Diewald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Ζίννια (Γένος Zinnia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 02:54 ΜΜ IST
Pareronia hippia - Photo (c) Beas Chakraborty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Beas Chakraborty
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Pareronia hippia, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranyas

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 05:09 ΜΜ IST
Cassia fistula - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Cassia fistula, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sl_liew

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024
Sarangesa dasahara - Photo (c) Jeevan Jose, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Sarangesa dasahara, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Tamil Nadu, IN (Google, OSM)
Papilio daksha - Photo (c) ninadsr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Papilio daksha, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inaturewatch

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Menelaides - Photo (c) eloujah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Υπογένος Menelaides, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaikhiffat

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:31 ΠΜ IST
Tanychlamys - Photo (c) 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 張智偉(Chang, Jack, Chih-Wei)
Η ταυτότητα του χρήστη gs5: Γένος Tanychlamys, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 4357