Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 08:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milind_bhakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 08:40 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milind_bhakare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 08:38 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milind_bhakare

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2018 08:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 10:18 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavandamoor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 02:28 ΜΜ IST

Περιγραφή

Catterpillar feeding on mealy bugs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandeepsakhare

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 03:45 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandeepsakhare

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 09:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meehirpawar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 04:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 09:21 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 10:15 ΠΜ IST

Περιγραφή

The wasp was seen sitting on (collecting?) sand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 11:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

samikshachavan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 05:12 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umavaijnath

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 08:11 ΠΜ IST

Περιγραφή

Eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:32 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 07:54 ΠΜ IST

Περιγραφή

Freshly eclosed imago (adult butterfly) from the pupa, which can be seen in the background behind the leaf on which the butterfly is sitting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 08:41 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thrv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:40 ΜΜ IST

Περιγραφή

Giant Wood Spider feeding on Great Orange Tip Butterfly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:25 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:50 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:29 ΜΜ IST

Περιγραφή

Open fruit with seeds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 07:58 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 10:40 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 10:27 ΠΜ IST

Περιγραφή

With blood in its belly, Female?

During the rainy season here in India, From June to early October these become increasingly common around slum areas, and directly proportional to the sharp rise of Malaria, Dengue, Chickengunya cases, however Octobers are typically dry and hot, followed by mild winters and the numbers drop significantly for both the vectors and insects.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rewritingpraveen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 03:20 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shms

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 09:00 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemanth10

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 08:41 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 01:11 ΜΜ IST

Περιγραφή

Opened (Empty) pupa of the wasp

https://www.inaturalist.org/observations/184835086

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 11:43 ΠΜ IST

Περιγραφή

ID for the larval parasite of Indian Nawab butterflies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 10:53 ΠΜ IST

Περιγραφή

Dark blue tiger? V band

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:55 ΠΜ IST

Περιγραφή

Marked with blue circle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:16 ΠΜ IST

Τόπος

ovalekar wadi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:23 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:34 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 05:04 ΠΜ IST

Περιγραφή

Seen at the base point of the trek, Clear picture nit available, obs.retained for personal record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:00 ΜΜ IST

Περιγραφή

Butterfly flying high in canopy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 07:30 ΠΜ IST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:19 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 09:18 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 08:04 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:49 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 10:52 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kobita

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 08:52 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 11:13 ΠΜ IST

Περιγραφή

Video of the ant-caterpillar interaction:

https://youtube.com/shorts/tj38ZgLMrTE?feature=share

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 11:13 ΠΜ IST

Περιγραφή

Ant species IDd separately:

https://www.inaturalist.org/observations/149816535

Video of the ant-caterpillar interaction:

https://youtube.com/shorts/tj38ZgLMrTE?feature=share

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:53 ΠΜ IST

Περιγραφή

LHP: Pithecellobium dulce

Both adults seen in vicinity/Same host plant.

Caterpillar attended by ghost ants (Tapinoma melanocephalum)

Which also tend to Lime blue (Chilades lajus) caterpillars seen here..

https://www.inaturalist.org/observations/83102662

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 09:24 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 08:01 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:40 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:02 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 10:17 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 08:42 ΠΜ IST

Περιγραφή

Pre-eclosion pupa, alive and healthy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:35 ΠΜ IST

Περιγραφή

ID on the wasp caterpillar

Ref: Gupta et al Zootaxa 3227: 54– 63 (2012)

My previous observation

https://www.inaturalist.org/observations/68716405

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:35 ΠΜ IST

Περιγραφή

Infected with bracanoid wasp parasite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:36 ΠΜ IST

Τόπος

Bhandup Salt Pans (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:42 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:42 ΠΜ IST

Περιγραφή

Near pupation caterpillars infected with parasitoid wasps

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 10:21 ΠΜ IST

Περιγραφή

Black Rajah butterfly egg?
This butterfly has been seen in nearby within same lawn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:56 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:54 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:25 ΠΜ IST

Περιγραφή

Parasitic wasp cocoons?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 11:29 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 09:43 ΠΜ IST

Περιγραφή

Ovipositing female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:47 ΠΜ IST

Περιγραφή

On Calotropis gigantia plant saw few of them, one in each leaf bud

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazad3

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:01 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:56 ΠΜ IST

Περιγραφή

Citrus leafminer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:38 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 10:48 ΠΜ IST

Περιγραφή

Late pupal stage (blackness suggesting damage/ infection by parasites?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:30 ΠΜ IST

Περιγραφή

Multiple larvae hatching from the eggs laid by Lymantria moth female laid on Aug 2, 2021

https://www.inaturalist.org/observations/89595374

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 08:44 ΠΜ IST

Περιγραφή

Ovipositing female

released here on the previous day from this observation

https://www.inaturalist.org/observations/89283578

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 11:19 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:22 ΠΜ IST

Περιγραφή

Eating its own shed skin after molting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 08:30 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 09:50 ΠΜ IST

Περιγραφή

Moth caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:28 ΠΜ IST

Περιγραφή

Olene mendosa?

Caterpillar found in wild and raised

prepupation stage

Pupation started today under observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:11 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 09:01 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 08:21 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:47 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:47 ΠΜ IST

Περιγραφή

Ant-caterpillar symbiosis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλικός (Γένος Ocimum)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:27 ΠΜ IST

Περιγραφή

Ocimum sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:25 ΠΜ IST

Περιγραφή

This bee-like insect was attracted to the leftover sludge from my compost pot, which had banana peels and other vegies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 10:09 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 10:39 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 11:26 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 11:25 ΠΜ IST