Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:53 AM IST

Περιγραφή

Placeholder: Tailless line blue/Common line blue

LHP: Pithecellobium dulce

Both adults seen in vicinity/Same host plant.

Caterpillar attended by ghost ants (Tapinoma melanocephalum)

Which also tend to Lime blue (Chilades lajus) caterpillars seen here..

https://www.inaturalist.org/observations/83102662

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:40 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 08:02 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 10:17 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 08:42 AM IST

Περιγραφή

Pre-eclosion pupa, alive and healthy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:35 AM IST

Περιγραφή

ID on the wasp caterpillar

Ref: Gupta et al Zootaxa 3227: 54– 63 (2012)

My previous observation

https://www.inaturalist.org/observations/68716405

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 10:35 AM IST

Περιγραφή

Infected with bracanoid wasp parasite

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 08:36 AM IST

Τόπος

Bhandup Salt Pans (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:42 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:42 AM IST

Περιγραφή

Near pupation caterpillars infected with parasitoid wasps

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 10:21 AM IST

Περιγραφή

Black Rajah butterfly egg?
This butterfly has been seen in nearby within same lawn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:56 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:54 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 09:25 AM IST

Περιγραφή

Parasitic wasp cocoons?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 11:29 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 09:43 AM IST

Περιγραφή

Ovipositing female

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:47 AM IST

Περιγραφή

On Calotropis gigantia plant saw few of them, one in each leaf bud

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazad3

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:01 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 10:56 AM IST

Περιγραφή

Citrus leafminer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:38 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 10:48 AM IST

Περιγραφή

Late pupal stage (blackness suggesting damage/ infection by parasites?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:30 AM IST

Περιγραφή

Multiple larvae hatching from the eggs laid by Lymantria moth female laid on Aug 2, 2021

https://www.inaturalist.org/observations/89595374

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 08:44 AM IST

Περιγραφή

Ovipositing female

released here on the previous day from this observation

https://www.inaturalist.org/observations/89283578

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 11:19 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:22 AM IST

Περιγραφή

Eating its own shed skin after molting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:36 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 08:30 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 09:50 AM IST

Περιγραφή

Moth caterpillar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:28 AM IST

Περιγραφή

Olene mendosa?

Caterpillar found in wild and raised

prepupation stage

Pupation started today under observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 08:11 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 09:01 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 08:21 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:47 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 08:47 AM IST

Περιγραφή

Ant-caterpillar symbiosis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλικός (Γένος Ocimum)

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:27 AM IST

Περιγραφή

Ocimum sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:33 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:25 AM IST

Περιγραφή

This bee-like insect was attracted to the leftover sludge from my compost pot, which had banana peels and other vegies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 09:36 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 10:09 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 10:39 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 11:26 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gs5

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 11:25 AM IST