Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:21 PM AEDT

Τόπος

Tooloom (Google, OSM)

Περιγραφή

Vine in subtropical rainforest with Black Booyong and Stinging Tree

Austrocallerya megasperma - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMaster
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Austrocallerya megasperma, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luis615

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 03:08 PM AEDT
Nicotiana forsteri - Photo (c) Geoffrey Sinclair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Geoffrey Sinclair
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Nicotiana forsteri, Ένα μέλος του Νικοτιανή (Γένος Nicotiana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmr91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:10 PM AEST

Περιγραφή

Small tree in Piccabeen forest. Fragrant flowers.

Atractocarpus chartaceus - Photo (c) laurenhues, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by laurenhues
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Atractocarpus chartaceus, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmr91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:00 PM AEST

Περιγραφή

Small vine close to path.

Embelia australiana - Photo (c) bobr54, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Embelia australiana, Ένα μέλος του Μυρσινοειδή (Υποοικογένεια Myrsinoideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmr91

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 02:00 PM AEST

Περιγραφή

Common vine close to paths near creek.

Aristolochia praevenosa - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Aristolochia praevenosa, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reecetaverner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 04:19 PM AEDT
Ochrosia poweri - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Ochrosia poweri, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:11 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Opuntia tomentosa - Photo (c) Ron Vanderhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ron Vanderhoff
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Opuntia tomentosa, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:12 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Westringia eremicola - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Westringia eremicola, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:13 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Westringia eremicola - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Westringia eremicola, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:14 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Flindersia collina - Photo (c) Gordon Claridge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gordon Claridge
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Flindersia collina, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:14 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Solanum nemophilum - Photo (c) Martin Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Solanum nemophilum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:14 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Solanum nemophilum - Photo (c) Martin Bennett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Bennett
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Solanum nemophilum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:15 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Westringia eremicola - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Westringia eremicola, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:15 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Westringia eremicola - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Westringia eremicola, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:16 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Westringia eremicola - Photo (c) Nathan Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Westringia eremicola, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:16 PM AEST

Περιγραφή

12.9-10.3

Geijera salicifolia - Photo (c) Mark Marathon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Geijera salicifolia, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 10:58 AM AEST
Γελαδάρης - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Γελαδάρης (Bubulcus ibis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynda139

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:19 PM AEST
Pimelea linifolia - Photo (c) cskk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Pimelea linifolia, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 10:04 AM AEST
Enydra fluctuans - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Enydra fluctuans, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 09:46 AM AEST
Ludwigia octovalvis - Photo (c) Bryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Ludwigia octovalvis, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

rachael303

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:11 PM AEST

Περιγραφή

Climbing plant

Parsonsia straminea - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Parsonsia straminea, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachael303

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:18 PM AEST

Περιγραφή

Water flower

Crinum pedunculatum - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Crinum pedunculatum, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:50 AM AEST
Hemidactylus frenatus - Photo (c) Arturo Macias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arturo Macias
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Hemidactylus frenatus, Ένα μέλος του Γκεκκονίδες (Οικογένεια Gekkonidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 11:53 AM AEST
Corvus orru - Photo (c) David Laurie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Laurie
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Corvus orru, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

sophiemah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 01:44 PM AEST
Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickinmoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 01:53 PM AEST
Owenia venosa - Photo (c) Julian Radford-Smith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Julian Radford-Smith
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Owenia venosa, Ένα μέλος του Μελιίδες (Οικογένεια Meliaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiemah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 01:51 PM AEST
Geitonoplesium cymosum - Photo (c) Margaret Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Geitonoplesium cymosum, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca_es

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 08:26 AM AEST
Pultenaea retusa - Photo (c) Adrian Gale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adrian Gale
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Pultenaea retusa, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinbennett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:05 AM AEST

Περιγραφή

12.8.21 SEVT

Siphonodon australis - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Siphonodon australis, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyer3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 03:14 PM AEST
Nephrolepis cordifolia - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη gregtasney: Nephrolepis cordifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 24506