Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maree21

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 09:27 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:55 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 02:41 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilhelmina3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 03:07 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcopping_ecp

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jungers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 06:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 03:18 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Someone please help me with this genus!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelhughes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Endangered species. Only 30=35 original trees left in the world.

Verified by Queensland Herbarium 29/10/2019. Unmapped/unknown specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 01:29 ΜΜ AEST