Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jungers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 06:34 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 03:18 PM AEST

Περιγραφή

Someone please help me with this genus!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelhughes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Endangered species. Only 30=35 original trees left in the world.

Verified by Queensland Herbarium 29/10/2019. Unmapped/unknown specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregtasney

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)