Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 03:32 ΜΜ PDT
Dryocosmus castanopsidis - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Dryocosmus castanopsidis, Ένα μέλος του Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayareajosh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 06:15 ΜΜ PDT
Dendroalsia abietina - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Dendroalsia abietina, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_austin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 04:35 ΜΜ PDT
Torreya californica - Photo (c) Lynn Hori, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Hori
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Torreya californica, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

tianshuo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 02:02 ΜΜ PST
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) Oregon Department of Fish & Wildlife, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobfrank887

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 06:58 ΠΜ PDT

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found in Redwood and Doug Fir forests.

Atypoides riversi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Atypoides riversi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:18 ΠΜ PDT
Arbutus menziesii - Photo (c) normard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Arbutus menziesii, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobfrank887

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:09 ΠΜ PDT
Anaphalis margaritacea - Photo (c) peupleloup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Anaphalis margaritacea, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bobfrank887

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 08:37 ΠΜ PDT
Rosa rubiginosa - Photo (c) Rosa_rubiginosa_mit_einigen_Knospen.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa rubiginosa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobfrank887

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 09:06 ΠΜ PDT
Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:05 ΠΜ PDT
Umbellularia californica - Photo (c) danlenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Umbellularia californica, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:59 ΠΜ PDT
Croton setiger - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Croton setiger, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεύκο (Γένος Pinus)

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:04 ΠΜ PDT
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:02 ΠΜ PDT
Baccharis pilularis - Photo (c) Rebecca Marschall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rebecca Marschall
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:01 ΠΜ PDT
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steventhenaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 02:22 ΜΜ PDT
Umbellularia californica - Photo (c) danlenz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Umbellularia californica, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cecilysanchez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Confusing. Keyed to membranaceum but physically resembles parvifolium, especially the berries. Fruit seems too bright to be coccineum. About a 5ft tall shrub along a perennial stream.

Lonicera conjugialis - Photo (c) John Game, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Lonicera conjugialis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccccs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:43 ΠΜ PDT
Rosa gymnocarpa - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

jazmineflores

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This yellow rose is small, and it smells fresh, the petals are really soft and fragile.

Τριανταφυλλιά - Photo (c) lamprisdimitris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenoffereins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 02:35 ΜΜ PDT
Rosa gymnocarpa - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catullus

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 06:25 ΜΜ PDT
Rosa gymnocarpa - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherduplaisir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Bolinas, CA, US (Google, OSM)
Rosa gymnocarpa - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

soy_boy_3000

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 01:12 ΜΜ PDT
Rosa spithamea - Photo (c) Morgan Stickrod, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Morgan Stickrod
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa spithamea, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

spinningskunk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 10:46 ΠΜ PDT
Rosa gymnocarpa - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgnv

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 01:33 ΜΜ PDT
Sidalcea oregana - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Ellen Watrous
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea oregana, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wirich

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:01 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora malviflora - Photo (c) Lynn Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lynn Jackson
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea malviflora ssp. malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Sidalcea calycosa rhizomata - Photo (c) David A. Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea calycosa ssp. rhizomata, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherstumps

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:18 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolettem

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 11:30 ΠΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebalestreri

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:06 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beanpole_afficionado

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 04:29 ΜΜ PDT
Sidalcea malviflora - Photo (c) Tom Hilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sidalcea malviflora, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 592542