Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

jenniferlchandler

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 05:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

?

Ranunculus repens - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Ranunculus repens, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

forever7

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:43 ΠΜ PDT
Κίρσιο Το Κοινό - Photo (c) bienchen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bienchen
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karli46847

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:39 ΠΜ PDT
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iceplant

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Slime-leaf plant

Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandiegonative

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:51 ΠΜ PDT
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:53 ΠΜ PDT
Vicia sativa - Photo (c) Chuangzao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuangzao
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Vicia sativa, Ένα μέλος του Βίκος (Γένος Vicia)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanhinchey

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:44 ΠΜ PDT
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) thewindcriesmary, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

iceplant

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pretty plant

Αγρωστώδη - Photo (c) Konstantin Romanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Konstantin Romanov
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandiegonative

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:52 ΠΜ PDT
Cucurbitaceae - Photo (c) Daniel Donovan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Donovan
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Οικογένεια Cucurbitaceae, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iceplant

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Poison oak

Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:57 ΠΜ PDT
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:58 ΠΜ PDT
Rubus ursinus - Photo (c) hchrish200, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hchrish200
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rubus ursinus, Ένα μέλος του Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:58 ΠΜ PDT
Quercus agrifolia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Quercus agrifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triciaflowers

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:58 ΠΜ PDT
Artemisia douglasiana - Photo (c) stonebird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Artemisia douglasiana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

dwstory

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:25 ΠΜ PDT
Στάχυς - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iceplant

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Slime-leaf plant2

Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:59 ΠΜ PDT
Conium maculatum - Photo (c) Kate Bullock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kate Bullock
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Conium maculatum, Ένα μέλος του Σμυρνίες (Φυλή Smyrnieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 10:00 ΠΜ PDT
Toxicodendron diversilobum - Photo (c) Stacey Vielma, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stacey Vielma
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Toxicodendron diversilobum, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

alex_15

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 06:21 ΠΜ PDT
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florafofaunalover

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:26 ΠΜ PDT
Εξώασκος Της Ροδακινιάς - Photo (c) driscollnatalec20, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Εξώασκος Της Ροδακινιάς (Taphrina deformans)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:32 ΠΜ PDT
Πλαντάγο Το Λογχοειδές. - Photo (c) Robert Flogaus-Faust, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Πλαντάγο Το Λογχοειδές. (Plantago lanceolata)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:37 ΠΜ PDT
Quercus agrifolia - Photo (c) Franco Folini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Quercus agrifolia, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iceplant

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:37 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Cute grass

Clinopodium douglasii - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Clinopodium douglasii, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:46 ΠΜ PDT
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinds

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:47 ΠΜ PDT
Rosa gymnocarpa - Photo (c) Walter Siegmund, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Rosa gymnocarpa, Ένα μέλος του Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:47 ΠΜ PDT
Adelinia grandis - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Adelinia grandis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:48 ΠΜ PDT
Ευφορβιοειδή - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλητσίδα (Galium aparine)

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:49 ΠΜ PDT
Κολλητσίδα - Photo (c) Magnus Hagdorn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Κολλητσίδα (Galium aparine)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skannan19

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:50 ΠΜ PDT
Sanicula - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Γένος Sanicula, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)

Παρατηρητής

nina60247

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 09:50 ΠΜ PDT
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη graysquirrel: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 618094