Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

strawgast

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 07:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 10:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryocopus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

I was attracted to the ruckus made by crows from a tree, about 200 m. from where I stood. Expecting them to be mobbing an unfortunate owl or bird of prey, I approached the tree, taking my time. The mobbing persisted.

When I finally reached the spot some ten minutes later I could see some 30+ House Crows cawing and flying around the target tree, which was a modest, barren tree with slender branches on which I first noticed the swinging of a bushy tail.

On approaching closer, I saw the small, fawn-coloured cat trying to get down from the tree but getting intimidated by the pestering crows that kept flying close or landing close to it on the tree, calling loudly all the while.

It was really unfortunate that these very circumstances that made this elusive animal uncomfortable opened up a rare window of opportunity for me to photograph it. For the next few minutes, I kept clicking as the crows prevented the cat from climbing down the tree and escape into the undergrowth.

As this drama was getting enacted, the poor animal seized opportunity to escape when a male Oriental Honey Buzzard flew in to land just 5 m. above my head on a young Eucalyptus tree. Momentarily, the crows got distracted with the unexpected arrival of this raptor that the cat was forgotten and the entire bunch landed seeking the buzzard's blood!

When I took my eyes off the honey buzzard and looked at the tree on which the harassed cat was stuck for the past several minutes, I was so happy to see it empty, the animal having used this diversion of attention of the crows away from itself to climb down and melt into the tangled undergrowth.

Though known to occur in lightly wooded rocky and scrub-covered areas, the Rusty-spotted Cat is rarely seen in the open and hence not often reported or photographed. I think it was one of those rare days and I was happy to be able to use the opportunity to photo-document this smallest wild cat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmashelton

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 10:24 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Still leafing out, rather bare as yet. This is the Clarkia TH Valley Oak of amazing gallaciousness @graysquirrel Coming soon I hope! @sandy_b

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@graysquirrel. My mission today was to see if this (your find) was blooming - it was not.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The resident woodpeckers here are getting lazy! I guess they like warm nuts!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 11:28 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel on downed branches and twigs of Quercus agrifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 03:23 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found by my friend @graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 09:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 09:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel on bark of fallen wood, probably Valley Oak

Fruiting bodies are 0.6-0.8mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:07 ΜΜ PST

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

gall on Miner's Lettuce

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiyumq

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 07:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:25 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel on decomposing conifer wood.

The sporocarps are about 0.4mm in diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrobates_tethys

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

thehyphaemovement

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 02:25 ΜΜ PST

Περιγραφή

UV Fluorescent thing, transparent with normal light, in trickling water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 09:58 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found by my friend @graysquirrel. Thanks Krissa!

Second photo is a fruiting body from another log in the same location. I'd put that log in a moist chamber after collecting it in the woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wongatrappin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 02:29 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Better shots by @alison_pollack

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevencrum

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 10:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 12:19 ΠΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreddick

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 02:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 01:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

critterz69

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 12:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 05:27 ΜΜ PST

Τόπος

Topanga, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Topanga State Park
Couldn't get a good angle--eating some sort of pillbug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martindheynen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 12:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Zea mays

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 04:01 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waldeinsamkeit

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 10:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konshau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A slimy mass of larvae under a rock. At least 200. I did not see an adult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

chrisbebbington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellecone_425

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Update of 9/2/23 observation of Artichoke gall-like observation found on Quercus agrifolia.

https://www.inaturalist.org/observations/181449885

Larvae preserved in 40% ethanol and refrigerated.

Larvae measure ~2.5mm in length.


New gallformers.org code: "q-agrifolia-swollen-bud":
Gallformers page: https://www.gallformers.org/gall/5318

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_girl_betz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 03:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Parasitoid of Rhopalomyia californica.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbunny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:53 ΠΜ PDT

Περιγραφή

@graysquirrel @merav @norikonbu @nancyasquith @megachile @garth_harwood
This is a fun one!

On Quercus berberidifolia, California scrub oak
https://www.gallformers.org/gall/3746

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madamcoyote

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:57 ΜΜ PDT

Τόπος

Petrolia, CA, US (Google, OSM)
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 10:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gall on a nonnative pine in a park? I am looking at the brown thing on the green cone. I am not sure if this is a gall. I will remove it from the gall project if it is not.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023 01:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

this obs is for the Usnea growing out of the Cladonia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 09:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silaseckhardt

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 07:26 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Unknown acorn gall according to @graysquirrel

Similar observation here:

https://www.inaturalist.org/observations/134953165

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ντομάτα (Solanum lycopersicum)

Παρατηρητής

onyxrat

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 02:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Tomatoes in the middle of the creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 12:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found by @graysquirrel on dead wood of Douglas Fir

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cloudya

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

norikonbu

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 04:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Galled berries on greenleaf manzanita
(See how enlarged they are compared to normal berries: https://www.inaturalist.org/observations/178311006)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 11:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on blue blossom ceanothus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanf

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

got pictures of the glabrous anthers to compare with ptilota

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildman_andrew

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 02:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbyrne

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 11:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 02:41 ΜΜ PDT

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherkamille

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 01:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Fort Bragg, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmarin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 05:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

hope this is not an emergent nuisance plant in our neighborhood ditches

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by @graysquirrel in a garden in Sacramento, on redwood needles. Focus stack of 178 images using a 10x microscope objective adapted to a Sony a7r2 camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmarin

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2023 10:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

an odd-looking form. why so red, bruh?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 02:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruby336

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 10:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenhillsumatra

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Langkat, ID-SU, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yargeritaville

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023

Περιγραφή

Galled manzanita berries? I can't find anything similar. Every berry had exit holes--I was trying to find one that was intact to bring home and see what happens. I had to go a ways before finding a few. Photo 3 has a couple of views of a wasp that was on an adjacent berry. I didn't see it until I looked at the photos at home or I would have tried for a better shot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlescrussell

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 09:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Photos include habitat (under a rock) and a Garrya (host plant). This was on serpentine

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethtantuico

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 12:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Lower Lake, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csiano

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 06:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

First flowers on new inflorescences. One with a prominent female structure, one without. If anyone knows why this variation occurs, please advise!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

subhashc

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 12:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Hybrid of White Globe Lily and Yellow Star-Tulip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 02:05 ΠΜ EST

Περιγραφή

Fruiting on Liriodendron tulipifera bark in a moist chamber. Photographed with a 10x objective lens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 12:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023

Περιγραφή

On a thin stick, probably manzanita.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

samlev

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 10:03 ΜΜ PDT

Περιγραφή

leucistic (a touch albino) common raccoon in a gaze. ML for INat wasn't able to ID this little pink button nose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Originally I had no idea what this was. I thought it was a cordyceps as it has erupted from the body of a katydid or grasshopper. Someone has suggested pin mold, another has suggested slime mold.
Found positioned on a decaying log in subtropical rainforest next to a creek. We have recently had lots of rain and high humidity.

Via a cordyceps identification page on Facebook, Nigel Hywel-Jones commented "It is indeed spectacular, and rare. In 35+ years and over 20,000 collections in 12 countries I have found it once. On an adult moth. That is how rare it is. It is in the genus Sporodiniella and is a Zygomycete. It looks similar to Sporodiniella umbellata."

So I have now listed it as such.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Leafminer on Coast Live Oak. I thought that it was a leafminer, but it is a gall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 01:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

this observation is for the possible fungal parasite on Niebla cephalota observation: https://www.inaturalist.org/observations/5181345

@ahuereca
@graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredwatson

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 10:15 ΠΜ PST

Περιγραφή

This obs is now for the gall-former. (Previously ID'ed for the plant)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

nancyasquith

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 01:48 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrion

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 10:21 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:24 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On Coast Live Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός Ο Κωνιόμορφος (Erodium cicutarium)

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:17 ΜΜ PST

Περιγραφή

With a Pathogen?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coffearobusta42

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:07 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:44 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

presidiobeth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 03:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 03:20 ΜΜ PST

Τόπος

San Ramon, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On madrone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 12:20 ΜΜ PST
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 06:02 ΜΜ PST

Περιγραφή

On Eriogonum sp. Not sure if this is part of the plant, or a gall, or some form of fungus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

relg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 04:55 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017 07:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022

Περιγραφή

This is a follow-up post to some odd growth on manzanita (Arctostaphylos manzanita ssp. manzanita) branches. Morgan Stickrod suggested that it might be a "disturbance response," which does occur in various types of Arctostaphylos. In this case, the disturbance seems to be woodborers. All of the burl-like growths on the outside of branches had woodbores underneath, inside the stem. However, this conclusion is based on a pretty small sample--I only opened up 3 or 4 sections of one small branch. (Manzanita wood was too hard for most of my available tools.) I found two types of woodborers; one I believe is Agrilus sp, possibly Agrilus arbuti which has been documented in manzanita in California. The second might be Lyctus sp, but there really isn't much to compare either borer to online, especially larvae or eggs. Photos 5-10 show the possible Agrilus bores, etc, and 11-12 are the possible Lyctus.

Original post: https://www.inaturalist.org/observations/140753976
Follow-up 2 observation: https://www.inaturalist.org/observations/143517527
Coleoptera Observation 1: https://www.inaturalist.org/observations/143513192
Coleoptera Observation 2: https://www.inaturalist.org/observations/143513486

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleen530

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 03:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Mineral, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

Host: Catsear (I think - other opinions welcome.) Note brown gall body within a rosette gall composed of clustered leaves showing swollen petioles/ midribs. Not represented in Russo's field guides. @nancyasquith, @megachile, @kemper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraofthesea

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caenvsci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 02:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkierstead

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 11:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 11:49 ΠΜ PST

Τόπος

Samuel P Taylor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pikabombadier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fasciation?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickhoffman

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Spotted knapweed (Centuarea stoebe) and star thistle (Centuarea solstitialis) hybrid. Centuarea stoebe X solstitialis. Growing among the two parent species. ID confirmed by Genevieve Walden at CDFA plant pest diagnostic lab via morphology. Molecular analysis by Patrick Woods and Monica Negrete turned up partial reads with hits on analyses to ribotypes for Centuarea solstitialis and to Centaurea stoebe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 01:47 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mud dauber nest?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yipkiyay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 11:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

On grand fir. White columns, not orange.