Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 07:41 ΜΜ AEST

Τόπος

Eacham, AU-QL, AU (Google, OSM)
Εφημερόπτερα - Photo (c) This Photo was taken by Böhringer Friedrich., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Εφημερόπτερα (Τάξη Ephemeroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 05:39 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Several small purple barnacles amongst the numerous grey ones. Image three shows two side by side that are the same size and would have experienced the same level of erosion. They clearly look very different so I they must be different species - hence the huge discussions here and here. Image four is a larger part of the assemblage with many individuals of the two species and what would appear to be a single individual of a third species off to the right.

Microeuraphia withersi - Photo (c) John Howes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Howes
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Microeuraphia withersi, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:04 ΜΜ AEST
Opiliones - Photo (c) Edgardo Flores, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgardo Flores
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Τάξη Opiliones, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:21 ΜΜ AEST
Peripatopsidae - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Οικογένεια Peripatopsidae, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:18 ΜΜ AEST
Onchestus rentzi - Photo (c) Edward Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Onchestus rentzi, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:26 ΜΜ AEST
Μηκόπτερα - Photo (c) Raphaël H., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiasai97

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 07:25 ΜΜ AEST
Simalia kinghorni - Photo (c) ajmitchh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Simalia kinghorni, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)

Παρατηρητής

bwjone432155

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:13 ΜΜ AEST
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo (c) Carolina Paredes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carolina Paredes
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 06:59 ΠΜ ACST
Ocyphaps lophotes - Photo (c) JJ Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Ocyphaps lophotes, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 01:16 ΜΜ AEST
Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russellcumming

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 03:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Cape Pallarenda.

Artamus leucorynchus - Photo (c) juju98, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by juju98
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Artamus leucorynchus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 01:06 ΜΜ AEST
Carlia rubrigularis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Carlia rubrigularis, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

shibusawatatsuhiko

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 12:26 ΠΜ AEST
Δενδροπόσουμ - Photo (c) pfaucher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pfaucher
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanlugg

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 02:28 ΜΜ AEST
Tectocoris diophthalmus - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Tectocoris diophthalmus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankpierce

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 06:52 ΜΜ AEST
Daphnis placida - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Daphnis placida, Ένα μέλος του Μακρογλώσσινα (Υποφυλή Macroglossina)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balove

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 08:40 ΠΜ AEST
Nephila pilipes - Photo (c) budak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by budak
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Nephila pilipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcycad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2011
Xanthorrhoea johnsonii - Photo (c) Wild/flower Women, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Wild/flower Women
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Xanthorrhoea johnsonii, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 04:32 ΜΜ AEST
Crocodylus porosus - Photo (c) Timm von der Mehden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timm von der Mehden
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Crocodylus porosus, Ένα μέλος του Ερπετά (Ομοταξία Reptilia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 01:29 ΜΜ AEST
Cacatua galerita - Photo (c) Peter and Shelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter and Shelly
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Cacatua galerita, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenwaterfall

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:01 ΠΜ AEST

Τόπος

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)
Casuarinaceae - Photo (c) Russell Barrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Barrett
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Οικογένεια Casuarinaceae, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanlugg

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:51 ΠΜ AEST
Sphecotheres vieilloti - Photo (c) Rich Kostecke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rich Kostecke
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Sphecotheres vieilloti, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:18 ΜΜ AEST
Dromaius novaehollandiae - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Dromaius novaehollandiae, Ένα μέλος του Καζουαριόμορφα (Τάξη Casuariiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irelandbe

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 07:01 ΜΜ AEST
Burhinus grallarius - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Burhinus grallarius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cemoneellen

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 02:46 ΜΜ AEST
Odontodactylus scyllarus - Photo (c) Silke Baron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Odontodactylus scyllarus, Ένα μέλος του Μαλακόστρακα (Ομοταξία Malacostraca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2016 04:44 ΠΜ AEST
Glyphodes doleschalii - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Glyphodes doleschalii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2017 08:38 ΜΜ AEST
Glyphodes doleschalii - Photo (c) David Tng, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Tng
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Glyphodes doleschalii, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2012 03:21 ΜΜ AEST
Concinnia tigrina - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Concinnia tigrina, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroberts03

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 12:22 ΜΜ AEST
Pothos longipes - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Pothos longipes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroberts03

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 12:48 ΜΜ AEST
Pothos longipes - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Pothos longipes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hroberts03

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 12:48 ΜΜ AEST
Pothos longipes - Photo (c) Sandy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandy
Η ταυτότητα του χρήστη graces_field_journal: Pothos longipes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 53