Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 10:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankpierce

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 08:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Head to wing-tip 16mm; Wing length 10mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022

Περιγραφή

Pyrrhoachis ANIC1 on BOLD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 12:44 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021 01:33 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Large, sheet-like silk structure found on river boulders at Stoney Creek. Some gentle scraping revealed numerous tiny, Hemiptera/Coleoptera like insects, less that 1mm in length and very difficult to photograph.