Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:30 ΜΜ EDT
Ischadium recurvum - Photo (c) BJ Stacey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by BJ Stacey
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Ischadium recurvum, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tracks from grazing on powdery mildew.

Helicina - Photo (c) danolsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Υποτάξη Helicina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Interesting scrape marks on Ganoderma upper surface (fungus: https://www.inaturalist.org/observations/99280218)

Helicina - Photo (c) danolsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Υποτάξη Helicina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2005 09:21 ΠΜ EDT
Nerita plicata - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Nerita plicata, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 10:36 ΠΜ CDT
Physidae - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Οικογένεια Physidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)

Παρατηρητής

tazgaryputin

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 05:09 ΜΜ CST

Τόπος

Ozona, TX, US (Google, OSM)
Πλακουντοφόρα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Πλακουντοφόρα (Ανθυποτάξη Placentalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrel1

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 09:41 ΠΜ GMT
Nemertea - Photo (c) Nick Hobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Συνομοταξία Nemertea, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

vishakha05

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2024 02:18 ΜΜ IST
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)

Παρατηρητής

dingbat2

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 03:27 ΜΜ PST

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs?

Τριχόπτερα - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evynathan

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 12:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Kingston, NH, US (Google, OSM)
Αρθρόποδα - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryosuke Kuwahara
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)

Παρατηρητής

havocpigeon

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 03:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

worm-like, see attempt at video

Πολύχαιτοι - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

salome102

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 03:49 ΜΜ CET
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

vyrogers

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 10:01 ΠΜ CDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

sp_rocket

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 11:04 ΠΜ CET
Γεωσκώληκας - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)

Παρατηρητής

pancholinjaime

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 04:14 ΜΜ CST
Τριχόπτερα - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Τριχόπτερα (Τάξη Trichoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

luoycy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 01:54 ΜΜ CST
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

cristinag822

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:32 ΠΜ CST
Υμενόπτερα - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

tylerb26

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:02 ΜΜ EST
Γεωσκώληκας - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hexlexi

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 02:36 ΜΜ EST
Cirripedia - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Ανθυποτάξη Cirripedia, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

ariellopezpics

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 10:52 ΠΜ IST

Περιγραφή

This obs for prey
Obs for cormorant: https://www.inaturalist.org/observations/201814058

Σπονδυλωτό - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Σπονδυλωτό (Υποσυνομοταξία Vertebrata)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

emirr_flowers

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 11:42 ΠΜ EST
Ημίπτερα - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

achille_lenglin

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 02:29 ΜΜ CET
Δίπτερα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Δίπτερα (Τάξη Diptera)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκερόμορφα (Τάξη Scutigeromorpha)

Παρατηρητής

krp0043

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 08:27 ΜΜ CST

Περιγραφή

Trying to identify bug on fungi, not the fungi

Σκουτιγκερόμορφα - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Σκουτιγκερόμορφα (Τάξη Scutigeromorpha)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 07:35 ΜΜ -03
Stylommatophora - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Τάξη Stylommatophora, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

bookworm86

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 12:06 ΠΜ EST
Γεωσκώληκας - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfalkner

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024

Τόπος

Richmond, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I have no idea what kind of eggs these are. I found them under a brick and I found another batch under a wood plant nearby. Maybe its a snail or slug??

Stylommatophora - Photo (c) Nicolas Zwahlen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nicolas Zwahlen
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Τάξη Stylommatophora, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

nicolekearney

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 03:15 ΜΜ AEST
Πτερυγωτά - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

streakoflavender

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 04:46 ΜΜ EST

Τόπος

Washington (Google, OSM)
Πτερυγωτά - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 01:46 ΜΜ -05
Πτερυγωτά - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

cristel11

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2024 07:29 ΜΜ CET

Περιγραφή

Vers dans les racines de salades

Γεωσκώληκας - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη gparosenberg: Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 56211