Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 09:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bikinitrip

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:08 ΜΜ IST
Mollusks

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)

Παρατηρητής

quickanddirtygardens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 04:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smathichong

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ensis leei

Παρατηρητής

north_shore_naturalist

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 01:37 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 07:16 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2014 02:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 12:43 ΜΜ EDT

Τόπος

Rockport, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Relatively small individual, around 5-8mm in length. Was also wondering if it was N. duplicata but the shell spire didn't look compressed enough.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crystella

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenainn

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 11:43 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

starbuck52

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 07:23 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2013 12:34 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Riding a Green Turtle!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrpeters

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 07:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_lin

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:06 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Small, finger nail sized snail below crab apple snail eggs crawling up a tree above a lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmanning

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 06:34 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fyrdman

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 08:33 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This handsome "fellow" is nearly 8cm long, just a bit smaller than the local leopard slugs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylermowery

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 07:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlo

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021

Περιγραφή

Several hundred along shoreline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

autumnday

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 09:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryancooke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 02:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlanas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 03:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash2016

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 03:19 ΜΜ EDT

Τόπος

Cary, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On the dead frog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckittre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 10:08 ΜΜ AKST

Τόπος

Inside Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nishvibes

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 04:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

(The little guy, imma do another post for the big guy)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauradugan

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 07:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 11:52 ΠΜ CST

Περιγραφή

Taken at the South Jetty in Port Aransas, Texas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinlintz

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 08:56 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Tons of tiny snails on a branch. What kind of snails are these?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natev

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 08:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

A snail on a bumblebee (Bombus sp.)
Never seen that before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kappleton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 11:16 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmarshlci

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 07:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Distribution of snails as they follow a mucus trail preceding assembling a clump

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 03:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Reston (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 03:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The muskrat is apparently eating some sort of clam.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoierose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inv3rtable

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2018 12:46 ΜΜ EDT

Περιγραφή

What is going on here ??? Parasitism, reproduction or something else ? Protrusions were pulsating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven-cyclist

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 09:43 ΠΜ EDT

Τόπος

Queens, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

clamped onto the left foot of a laughing gull

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 11:39 ΠΜ EST

Τόπος

Brooklyn, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Herring gull observed separately https://www.inaturalist.org/observations/36503411

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okaynacha

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 08:18 ΜΜ UTC

Τόπος

Nantucket (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2012 12:30 ΠΜ EDT

Τόπος

Nantucket, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny freshwater mollusk located in the "joint" of neck and arm of this baby Snapping Turtle found on road.
Snapper observation: https://www.inaturalist.org/observations/34432524

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seekerbard

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 04:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 05:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beargrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 12:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinemetcalf

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 10:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2015 08:32 ΠΜ PDT

Περιγραφή

No idea what this is. Had a 1/3" diameter tube, fairly hard, but rather than "feathers" at the top it had this - head. Which periodically reached out and grabbed some of the surrounding algae, then withdrew. Never extended further than this. If not a polychaete, is is a mollusc of some sort?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2018 10:07 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 02:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2007 10:25 ΠΜ EST

Περιγραφή

Tigertail Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 04:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The clear spikes. They were everywhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jellyfishgirl4

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 01:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athilapeixe

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigjhowe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2016 12:47 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lowellnoel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 02:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eelrubaie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 05:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Fertile egg case. Contained what looked like little pollen grains in each sac.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amccormack

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 06:46 ΠΜ HST

Περιγραφή

Plocamopherus lucayensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clareguthrie

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 08:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleysmith

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 09:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annifiesta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2015 05:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χταποδάκι (Macrotritopus defilippi)

Παρατηρητής

victorbach

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 01:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kwillmott

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 09:43 ΜΜ EDT

Περιγραφή

At night on weed edge of mangroves, c. 1.5 cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielsomarriba

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2016 08:33 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisalivingston

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 07:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is a marine gastropod mollusk. I found it when I visited my friend in Florida on the beach. It was in the ocean so it’s marine, it was soft bodied w/ no internal skeleton, and it has visible parapodia and it’s obviously not an annelid so I knew it was part of the phylum Mollusca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2009 09:57 ΜΜ EST

Περιγραφή

Ctenoides mitis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richelle5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 11:00 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I thought they were barnacles growing on the mangrove roots, but then noticed they were some sort of snail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 01:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 12:11 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found around oysters. About 4mm long