Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2005 01:51 ΠΜ MDT
Parayuhina diademata - Photo (c) krkzv, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by krkzv
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Parayuhina diademata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chartuso

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2005 12:43 ΠΜ MDT
Tragopan temminckii - Photo (c) Matěj Baťha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Tragopan temminckii, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

microraptorshen

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 05:48 ΜΜ AWST
Ficedula strophiata - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Ficedula strophiata, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daiwa

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:35 ΠΜ CST
Turdus rubrocanus - Photo (c) Marc Faucher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Faucher
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Turdus rubrocanus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaniska

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 03:45 ΜΜ CST
Emberiza elegans - Photo (c) Amaël Borzée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaël Borzée
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Emberiza elegans, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaniska

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:58 ΜΜ CST
Carpodacus verreauxii - Photo (c) Dave Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Carpodacus verreauxii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolin36

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 05:10 ΜΜ CST
Hypsipetes leucocephalus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Hypsipetes leucocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanchongchong

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 09:29 ΜΜ CST
Periparus rubidiventris - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Periparus rubidiventris, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:04 ΠΜ CST

Τόπος

Meishan, CN-SC, CN (Google, OSM)
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) ZTSurvival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ZTSurvival
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haitongyu

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 07:37 ΠΜ CST
Λευκόλαιμη Βελονοσταχτάρα - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Λευκόλαιμη Βελονοσταχτάρα (Hirundapus caudacutus)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngbendi

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:41 ΠΜ CST
Trochalopteron elliotii - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Trochalopteron elliotii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avecy_tan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:44 ΠΜ CST
Trigoniulus corallinus - Photo (c) 許慶強, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 許慶強
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Trigoniulus corallinus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avecy_tan

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 07:25 ΠΜ CST
Gaeana maculata - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Gaeana maculata, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kotatsuleo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:50 ΠΜ CST
Prinia flaviventris - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Prinia flaviventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weng_i_ng

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 11:50 ΠΜ CST

Τόπος

廣東, CN (Google, OSM)
Bambusa - Photo (c) Lamerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Γένος Bambusa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenmatthews

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 07:12 ΠΜ CST
Pyrops candelaria - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Pyrops candelaria, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenmatthews

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 07:29 ΠΜ CST
Lalage melaschistos - Photo (c) Paul Dickson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Dickson
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Lalage melaschistos, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

shineblackcat

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 06:13 ΜΜ UTC

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

学校拍的

Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pandahead_kaimenah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 05:18 ΜΜ CST
Turdus cardis - Photo (c) Kevin Lin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Turdus cardis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haitongyu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2024 08:24 ΠΜ CST
Niltava davidi - Photo (c) Oscar Ho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Ho
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Niltava davidi, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_hpk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Mareca falcata - Photo (c) David Tan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Tan
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Mareca falcata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pandahead_kaimenah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 10:57 ΠΜ CST
Larvivora sibilans - Photo (c) Chester Yip, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chester Yip
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Larvivora sibilans, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swiftcjt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:48 ΠΜ CST
Zoothera aurea - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Zoothera aurea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tong-tong-

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Guangdong, CN (Google, OSM)
Platalea minor - Photo (c) Hong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hong
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Platalea minor, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haitongyu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 03:56 ΜΜ CST
Buteo japonicus - Photo (c) Aline Horikawa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aline Horikawa
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Buteo japonicus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lujiangli1997

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:55 ΜΜ CST
Gorsachius melanolophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσκαλίδρα (Calidris tenuirostris)

Παρατηρητής

gavingoodwan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Διπλοσκαλίδρα - Photo (c) Uday Tarphe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Uday Tarphe
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Διπλοσκαλίδρα (Calidris tenuirostris)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haifeng_wu

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 04:35 ΜΜ CST
Copsychus saularis saularis - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Copsychus saularis ssp. saularis, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_ho

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 11:31 ΠΜ HKT
Spilopelia chinensis - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Zinogre
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Spilopelia chinensis, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 02:20 ΜΜ HKT

Τόπος

Hong Kong (Google, OSM)
Σημυδοτσίχλονο - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη goose_way: Σημυδοτσίχλονο (Emberiza aureola)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 649