Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

islander_iskander

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goose_way

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 11:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiantian_zhao

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Hainan, CN-HA, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verdinzy

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 02:57 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

totows

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 02:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

joy_wangmq

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 09:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chchencc

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023

Περιγραφή

每年7月底-8月,山麻雀雏鸟出巢,可以在山下的平原地区观察到它们集群活动。刚出巢的雄鸟还未长出艳丽羽毛,看上去和雌鸟很像。At the end of July to August every year, the nestlings of Passer cinnamomeus leave their nests, and their collective activities can be observed in the plain area below the mountain. The newly hatched male bird has not yet developed bright feathers and looks very similar to the female bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qin_huang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 02:01 ΜΜ CST