Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinchobrogger

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:55 ΠΜ -03
Polyzoa opuntia - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mariano Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Polyzoa opuntia, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2017 07:20 ΜΜ -03
Danielethus crenulatus - Photo (c) Walter S. Prado, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Walter S. Prado
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Danielethus crenulatus, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 10:19 ΜΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Grimothea gregaria - Photo (c) Shallow Marine Surveys Group, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shallow Marine Surveys Group
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 02:02 ΜΜ -03

Ετικέτες

Doryteuthis sanpaulensis - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Doryteuthis sanpaulensis, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 10:55 ΜΜ -03
Metridium senile - Photo (c) Stefan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Metridium senile, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016 01:03 ΜΜ -03

Ετικέτες

Doryteuthis sanpaulensis - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Doryteuthis sanpaulensis, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 11:34 ΠΜ -03

Τόπος

Golfo San Jorge (Google, OSM)
Paramolgula gregaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Paramolgula gregaria, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2015 12:32 ΜΜ -03
Ophiactis asperula - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Ophiactis asperula, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcosbrochado

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019
Stylatula - Photo (c) dwdaniels, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Γένος Stylatula, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 04:30 ΠΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Ascidiella aspersa - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Ascidiella aspersa, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundo_saleme

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2017 04:33 ΜΜ -03
Anasterias antarctica - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Anasterias antarctica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 03:43 ΜΜ -03
Ophiactis asperula - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Ophiactis asperula, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulisesbalza

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 12:54 ΜΜ -03
Anasterias antarctica - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Anasterias antarctica, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erasmomac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 12:43 ΜΜ -03
Cnemidocarpa verrucosa - Photo (c) Mariano Rodriguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Cnemidocarpa verrucosa, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelmaliqueo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 01:28 ΜΜ -03

Τόπος

Camarones (Google, OSM)
Metridium - Photo (c) Ivan Girling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivan Girling
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Γένος Metridium, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aguaraguazu

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 01:41 ΜΜ -03
Antholoba achates - Photo (c) Alan Doll, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alan Doll
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Antholoba achates, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 03:18 ΜΜ -03
Ophiactis asperula - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Ophiactis asperula, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 11:09 ΠΜ -03
Cnemidocarpa verrucosa - Photo (c) Mariano Rodriguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Cnemidocarpa verrucosa, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roalcaraz

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:30 ΜΜ UTC

Τόπος

Punta Popper (Google, OSM)
Polyzoa opuntia - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mariano Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Polyzoa opuntia, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roalcaraz

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:30 ΜΜ UTC

Τόπος

Punta Popper (Google, OSM)
Polyzoa opuntia - Photo (c) Mariano Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Mariano Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Polyzoa opuntia, Ένα μέλος του Χορδωτό (Συνομοταξία Chordata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019
Tripalea clavaria - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Tripalea clavaria, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019

Ετικέτες

Halcurias - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Γένος Halcurias, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdelmar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019
Echinaster brasiliensis - Photo (c) Nataly Slivak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nataly Slivak
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Echinaster brasiliensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2019 07:40 ΠΜ -03
Ctenophora - Photo (c) Marine Explorer (Dr John Turnbull), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Συνομοταξία Ctenophora, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnidaria

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2018
Parabunodactis imperfecta - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Parabunodactis imperfecta, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2005 06:23 ΜΜ EST

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Parabunodactis imperfecta - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Parabunodactis imperfecta, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018
Ροδοφύκη - Photo (c) ðejay (Orkney), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ðejay (Orkney)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018
Ulva - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Γένος Ulva, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnidaria

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2018
Parabunodactis imperfecta - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Parabunodactis imperfecta, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacquescousteau2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 07:34 ΜΜ -03
Corallina officinalis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Corallina officinalis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2553