Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watchgroup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 09:28 ΠΜ -03

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)

Περιγραφή

Large colony of imperial Shags

Leucocarbo - Photo (c) Julián Rolando Tocce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julián Rolando Tocce
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Γένος Leucocarbo, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esterserrao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 05:51 ΜΜ WET

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)
Leucocarbo - Photo (c) Julián Rolando Tocce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julián Rolando Tocce
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Γένος Leucocarbo, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2013 01:59 ΜΜ -03

Ετικέτες

Neoparacondylactis haraldoi - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Neoparacondylactis haraldoi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2013 11:31 ΠΜ -03

Ετικέτες

Neoparacondylactis haraldoi - Photo (c) Nicolas Olejnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolas Olejnik
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Neoparacondylactis haraldoi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2011 10:44 ΠΜ -03

Ετικέτες

Harenactis argentina - Photo (c) Gregorio Bigatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gregorio Bigatti
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Harenactis argentina, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2009 11:35 ΠΜ -02

Ετικέτες

Harenactis argentina - Photo (c) Gregorio Bigatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gregorio Bigatti
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Harenactis argentina, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2008 12:29 ΜΜ -03

Ετικέτες

Harenactis argentina - Photo (c) Gregorio Bigatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gregorio Bigatti
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Harenactis argentina, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 04:23 ΜΜ -03
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 03:34 ΜΜ -03
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariabagur

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 11:59 ΠΜ -04
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelmaliqueo

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 01:06 ΜΜ -03

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Munididae - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Οικογένεια Munididae, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2015

Περιγραφή

Imagen realizada en buceo autónomo a 6 mts

Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hstorres

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2011
Munididae - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Οικογένεια Munididae, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxi88

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Munididae - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Οικογένεια Munididae, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018
Munididae - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Οικογένεια Munididae, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 01:43 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2011

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)
Grimothea gregaria - Photo (c) Phil Bendle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Grimothea gregaria, Ένα μέλος του Ανόμουρα (Ανθυποτάξη Anomura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:22 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Microzonia velutina - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Microzonia velutina, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:08 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Fissurellidea patagonica - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Fissurellidea patagonica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:46 ΠΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Pseudechinus magellanicus - Photo (c) Gregorio Bigatti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gregorio Bigatti
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Pseudechinus magellanicus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 12:38 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Cycethra verrucosa - Photo (c) Erasmo Macaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erasmo Macaya
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Cycethra verrucosa, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:25 ΠΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Ophiomyxa vivipara - Photo (c) Nicolás Battini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolás Battini
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Ophiomyxa vivipara, Ένα μέλος του Οφιουροειδή (Ομοταξία Ophiuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonatan-ferrada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 06:07 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)
Nauticaris magellanica - Photo (c) Mariano Rodriguez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariano Rodriguez
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Nauticaris magellanica, Ένα μέλος του Αλφεοειδή (Υπεροικογένεια Alpheoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:17 ΜΜ -03
Cellaria malvinensis - Photo (c) Gonzalo Bravo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gonzalo Bravo
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Cellaria malvinensis, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfchyde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 10:50 ΠΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Pinguipes brasilianus - Photo (c) Maxi Laborde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maxi Laborde
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Pinguipes brasilianus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfchyde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 11:17 ΠΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Allostichaster capensis - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Allostichaster capensis, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesfchyde

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 10:51 ΠΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)
Acanthistius patachonicus - Photo (c) Jonatan Ferrada, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonatan Ferrada
Η ταυτότητα του χρήστη gonzalobravopatagonia: Acanthistius patachonicus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1745