Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 05:34 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυφόζωα (Ομοταξία Scyphozoa)

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 12:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 12:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomleeturner

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 01:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

ID verified with spicule prep. Predated by Doris montereyensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 02:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2014 02:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019

Περιγραφή

Foto realizada a 3 mts. con equipo autónomo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2015 12:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavosoplanes

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2008 02:16 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 10:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 06:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 11:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marine_p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2013

Περιγραφή

Sponge Dendrilla rosea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 04:37 ΜΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2008

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agoerlt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2012 05:01 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinhalliburton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018

Τόπος

Deseado, AR-SC, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

anthozoa actiniaria
echinodermata asteroidea

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxi88

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)