Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2015 10:53 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbirochio

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:42 ΠΜ -03

Περιγραφή

En Las grutas,provincia de Rio Negro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfanova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 07:07 ΜΜ -03

Περιγραφή

4 ejemplares observados en Monte Hermoso entre los días 8 y 9 de enero.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 01:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2013 01:00 ΠΜ -02

Τόπος

Deseado, AR-SC, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulsstt

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:25 ΜΜ -04

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulsstt

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 09:28 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsonpiramides

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2020 03:23 ΜΜ -03

Περιγραφή

Muerto reciente en la playa, enfrente del pueblo de Puerto Piramides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Περιγραφή

Buceo Nocturno

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulsstt

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 09:13 ΠΜ -04

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgeiriberri47

Ημερομηνία

Μάιος 22, 1982 02:02 ΠΜ -03

Τόπος

Rawson, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 11:42 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:15 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:00 ΜΜ -04

Τόπος

Ushuaia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 02:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

cavefloor

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 01:35 ΜΜ -04

Περιγραφή

Pardelas costero tem 11C

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 02:35 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 03:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανεμώνες (Τάξη Actiniaria)

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2016

Περιγραφή

Foto realizada en apnea a 1 metro de profundidad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 11:35 ΠΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inzaenity

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inzaenity

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Περιγραφή

found also dumped by local fishermen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

underwaterpat

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:14 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danicaleta

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:40 ΜΜ -03

Τόπος

Punta Maqueda (Google, OSM)

Περιγραφή

Estrella de la comunes pero con una especie de mutación?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016 11:17 ΠΜ -03

Περιγραφή

strange white substance

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_araya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 11:17 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateoalmada

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 04:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 05:34 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυφόζωα (Ομοταξία Scyphozoa)

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 12:47 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 12:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomleeturner

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 01:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

ID verified with spicule prep. Predated by Doris montereyensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 02:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2014 02:17 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019

Περιγραφή

Foto realizada a 3 mts. con equipo autónomo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2015 12:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavosoplanes

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2008 02:16 ΜΜ -03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argentinasubmarina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 10:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 06:43 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carancho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2016 11:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marine_p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2013

Περιγραφή

Sponge Dendrilla rosea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalobravopatagonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 04:37 ΜΜ -03

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbigatti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2008

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasbattini

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agoerlt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2012 05:01 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxi88

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2014

Τόπος

Biedma, AR-CH, AR (Google, OSM)