Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:37 PM SAST
Solanum retroflexum - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Solanum retroflexum, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:01 PM SAST
Phylica pubescens - Photo (c) Martina Fynbos Treurnicht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martina Fynbos Treurnicht
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Phylica pubescens, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:12 PM SAST
Polyarrhena reflexa - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Polyarrhena reflexa, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:23 PM SAST
Cinnyris chalybeus chalybeus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Cinnyris chalybeus ssp. chalybeus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:25 PM SAST
Buddleja salviifolia - Photo (c) Pat Enright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Enright
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Buddleja salviifolia, Ένα μέλος του Μπουτλέια (Γένος Buddleja)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:22 PM SAST
Cotula turbinata - Photo (c) zenobia88, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Cotula turbinata, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 05:03 PM SAST
Hyobanche sanguinea - Photo (c) Marienne de Villiers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marienne de Villiers
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Hyobanche sanguinea, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 11:33 AM SAST
Klugeana philoxalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Klugeana philoxalis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayturn1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:27 PM SAST
Wurmbea inusta - Photo (c) Glynn Alard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Glynn Alard
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Wurmbea inusta, Ένα μέλος του Κολχικοειδή (Οικογένεια Colchicaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igijacobs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1970 02:00 AM SAST

Περιγραφή

Mesembryanthemum crystallinum - Photo (c) Cedric Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cedric Lee
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Mesembryanthemum crystallinum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014
Acinonyx jubatus jubatus - Photo (c) Irene Domhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irene Domhoff
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Acinonyx jubatus ssp. jubatus, Ένα μέλος του Γατόπαρδος (Acinonyx jubatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 12:38 PM SAST
Aquila rapax - Photo (c) Alan Manson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Manson
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Aquila rapax, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 12:40 PM SAST
Sagittarius serpentarius - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Sagittarius serpentarius, Ένα μέλος του Γεράκι, Αετός (Τάξη Accipitriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014
Γατόπαρδος - Photo (c) Irene Domhoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Irene Domhoff
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Γατόπαρδος (Acinonyx jubatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 10:16 AM SAST
Passer diffusus diffusus - Photo (c) Joseph Heymans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Joseph Heymans
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Passer diffusus ssp. diffusus, Ένα μέλος του Σπουργίτης (Γένος Passer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 09:19 AM SAST
Polemaetus bellicosus - Photo (c) Luis Pérez Berrocal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luis Pérez Berrocal
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Polemaetus bellicosus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσογέρακο (Falco biarmicus)

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 08:11 AM SAST
Χρυσογέρακο - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Χρυσογέρακο (Falco biarmicus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2014 08:03 AM SAST
Cuculus gularis - Photo (c) gerhardd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Cuculus gularis, Ένα μέλος του Κοκκυγόμορφα (Τάξη Cuculiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2014 03:52 PM SAST
Sporopipes squamifrons - Photo (c) Bird Explorers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bird Explorers
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Sporopipes squamifrons, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2014 11:33 AM SAST
Eupodotis afraoides damarensis - Photo (c) Russ Hoverman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russ Hoverman
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Eupodotis afraoides ssp. damarensis, Ένα μέλος του Ωτιδίδες (Οικογένεια Otididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:18 AM SAST

Περιγραφή

The area was recently burnt

Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_science_hippie

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 07:53 AM SAST
Eutricha capensis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Eutricha capensis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_science_hippie

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 08:38 AM SAST
Thyretes hippotes - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Thyretes hippotes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikemittelmeyer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015

Τόπος

slangkop area (Google, OSM)

Περιγραφή

Cyphia bulbosa


Ετικέτες

Cyphia bulbosa - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Cyphia bulbosa, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blanca106

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 07:05 AM CAT

Τόπος

Erongo, NA (Google, OSM)
Ptyonoprogne fuligula - Photo (c) suemarsden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by suemarsden
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Ptyonoprogne fuligula, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blanca106

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 08:50 AM CAT

Τόπος

Erongo, NA (Google, OSM)
Agapornis roseicollis roseicollis - Photo (c) David González Romero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Agapornis roseicollis ssp. roseicollis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaasmyburgh

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 06:37 PM CAT

Τόπος

Okaukuejo, Namibia (Google, OSM)
Ptyonoprogne fuligula anderssoni - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Ptyonoprogne fuligula ssp. anderssoni, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 06:04 PM SAST
Lupinus angustifolius - Photo (c) mjcorreia, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mjcorreia
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Lupinus angustifolius, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 06:03 PM SAST
Lupinus luteus - Photo (c) Joseolgon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Lupinus luteus, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeletoua

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 11:57 AM SAST
Drosera pauciflora - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Drosera pauciflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8601