Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cockymonkroach

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 12:32 PM SAST
Yucca - Photo (c) Gretchen Baker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Γένος Yucca, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 11:11 AM SAST
Indigofera angustifolia angustifolia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Indigofera angustifolia var. angustifolia, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:45 AM SAST
Salvia lanceolata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Salvia lanceolata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:44 AM SAST
Muraltia spinosa - Photo (c) kateyhiggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Muraltia spinosa, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 11:41 AM SAST
Dianthus albens - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Dianthus albens, Ένα μέλος του Δίανθος (Γένος Dianthus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2022 09:56 AM SAST

Περιγραφή

This one survived the recent fire!

Chersina angulata - Photo (c) Bionerds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Chersina angulata, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

antoniavdb

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Grootfontein poort

Hermannia - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Γένος Hermannia, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:13 PM SAST
Psoralea asarina - Photo (c) carinalochner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Psoralea asarina, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:14 PM SAST
Diosma hirsuta - Photo (c) Johan October, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Diosma hirsuta, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:48 PM SAST
Protea repens - Photo (c) Merle Melvill, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Protea repens, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:38 PM SAST

Περιγραφή

Female tree.

Kiggelaria africana - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Kiggelaria africana, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:35 PM SAST
Cunonia capensis - Photo Abu Shawka, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Cunonia capensis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:16 PM SAST
Notobubon galbanum - Photo (c) bmccarthy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Notobubon galbanum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 05:24 PM SAST
Monopsis lutea - Photo (c) peterswart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Monopsis lutea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:10 PM SAST
Crassula coccinea - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Crassula coccinea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 06:13 PM SAST
Psoralea fascicularis - Photo (c) peterswart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Psoralea fascicularis, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:50 AM SAST
Ligia dilatata - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Ligia dilatata, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 08:49 AM SAST
Hirundo albigularis - Photo (c) Mike Cilliers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Hirundo albigularis, Ένα μέλος του Χελιδόνι (Γένος Hirundo)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:16 AM SAST
Atilax paludinosus paludinosus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Atilax paludinosus ssp. paludinosus, Ένα μέλος του Σαρκοφάγα (Τάξη Carnivora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:15 AM SAST
Parvulastra exigua - Photo (c) Catching The Eye, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Parvulastra exigua, Ένα μέλος του Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 10:47 AM SAST
Σπόγγος - Photo (c) terence zahner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:33 AM SAST
Scabiosa africana - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Scabiosa africana, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:24 AM SAST
Struthiola striata - Photo (c) Rolf Theodor Borlinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Struthiola striata, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 11:20 AM SAST
Lobelia anceps - Photo (c) P+B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Lobelia anceps, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:59 AM SAST
Chironia decumbens - Photo (c) Alex Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Chironia decumbens, Ένα μέλος του Γενθιανώδη (Τάξη Gentianales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:48 AM SAST
Leucadendron coniferum - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Leucadendron coniferum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:56 AM SAST
Sideroxylon inerme - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Sideroxylon inerme, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:47 AM SAST
Tarchonanthus littoralis - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Tarchonanthus littoralis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:46 AM SAST
Cotyledon orbiculata - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Cotyledon orbiculata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:41 AM SAST
Chersina angulata - Photo (c) Bionerds, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gigilaidler: Chersina angulata, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 7992