Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2013 01:00 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014 02:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 09:15 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 10:16 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 05:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017

Περιγραφή

Honeythorn


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2015 09:50 ΠΜ SAST

Τόπος

The Hatchery area (Google, OSM)

Περιγραφή

Species record of date and place. Apologies for poor images under challenging photographic conditions

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2012 02:32 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:14 ΠΜ SAST

Τόπος

Mizpah area (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:32 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2017 04:05 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειροφαλαρίδα (Fulica cristata)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 10:25 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Species record of date and place. Apologies for poor images under impossible photographic conditions

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 03:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 09:28 ΠΜ CAT

Περιγραφή

True Coords: -17.850987 , 19.675334

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 08:53 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 10:47 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2016 10:17 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2014 12:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017

Περιγραφή

Blacktip Heath


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2009 09:33 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Species record of date and place. Apologies for poor images under challenging photographic conditions

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 10:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Species record of date and place. Apologies for poor images under challenging photographic conditions.
Too much vegetative interference for a single clear image…. Thus a“ progressive disclosure” observation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 10:25 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 06:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 06:44 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:05 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 10:30 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 09:48 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Species record of date and place. Apologies for poor images under challenging photographic conditions

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 03:06 ΜΜ SAST

Τόπος

Kirstenbosch (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 04:04 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυρογλάρονο (Chlidonias leucopterus)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 09:02 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 10:21 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015 01:35 ΜΜ SAST

Τόπος

Ndumo Game Reserve (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow eyebrow and yellow wing panel
Species record of date and place. Apologies for poor images under challenging photographic conditions

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 02:56 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2016 09:33 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2014 09:54 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2015 06:41 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2015 08:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013 10:23 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2017

Περιγραφή

Roothug 1


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλλιφορίδες (Οικογένεια Calliphoridae)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2016 03:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2011 11:44 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2015 02:05 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015

Τόπος

Rondebosch Common (Google, OSM)

Περιγραφή

Iridescent fly


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2011

Περιγραφή

Trachyandra brachypoda


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 07:58 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:43 ΠΜ SAST

Τόπος

Kirstenbosch NBG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Spiny Delosperma


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 10:03 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 10:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Photos taken early evening. Colours may be more saturated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017

Περιγραφή

Karoo Bee


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:28 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2020 07:42 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017

Περιγραφή

Indigofera


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016

Περιγραφή

Hiding Hoodia


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2013 05:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2013 09:59 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phiro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2009 10:30 ΠΜ CEST

Τόπος

Boteti, Botsuana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2016

Περιγραφή

Another Peninsula Vygie


Leave triangular in cross section, with a sharp tip, dotted,.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018 10:49 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 12:52 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daryldbs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 10:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindalakeside

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 09:52 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardadcock

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2013

Περιγραφή

soft fluffy pea


Soft fluffy pink pea to 30cm. Not spiny at all. Looks like Muraltia but is really very soft!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 02:36 ΜΜ SAST

Τόπος

Kirstenbosch (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankgaude

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 12:37 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_bush_fundi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 05:18 ΜΜ SAST

Τόπος

Lion’s Head Path (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 11:09 ΠΜ SAST

Τόπος

Karbonkelberg (Google, OSM)

Περιγραφή

Likely to be this. The only one I can find that fits. From Cape Plants. Sprawling glabrescent shrublet, Leaves sessile, solitary or tufted, liniar to lanceolate, villous below, often recurved above. Flowers sessile axillary pale pink pink, calyx at least half the length of the corolla; capsules shortly horned. Nov - Jan Coastal slopes, Peninsula - Betty's Bay.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 10:32 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Images from M. Levyns' book are included. andrewm found the book online here: https://archive.org/stream/botanysupplement02unse/botanysupplement02unse_djvu.txt

See discussion here: https://www.inaturalist.org/observations/53466946

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerhard_diedericks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2012

Περιγραφή

Springbok - Koigab River Area


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 10:39 ΠΜ SAST

Περιγραφή

From Cape Plants: Sprawling, laxly branched subshrub to 30 cm, pilose on young parts. Leaves sessile, imperfectly fascicled, linear-lanceolate, pilose below, with spiny tip often reflexed. Flowers on short pedicels, axillary, pale pink, calyx about half as long as corolla. Capsules hispid, prominently horned. July-Sept. Sandstone slopes, SW (Cape Peninsula)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2020 04:54 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougmacsafaris

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2017

Περιγραφή

Top Lichen


Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυίνες (Υποοικογένεια Murinae)

Παρατηρητής

macfly

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 08:41 ΠΜ SAST

Τόπος

6858, , WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 06:32 ΜΜ SAST

Περιγραφή

A couple of otters feeding in a little inlet at Olifantsbos provided a rich reward for iNatting actvities during the City Nature Challenge 2019
Video here: https://youtu.be/0BmSevhiQQk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 11:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 10:32 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2014

Περιγραφή

Fancy Aerials


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwittridge

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2014

Περιγραφή

Too Tiny


Found At Morkal Cottage Conservation Area Approximately 10cm tall. Minute flowers look fluffy under hand lanes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 07:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2012

Περιγραφή

Waxbug on Renosterbos


Tried to get the wax off the bugs and just squished them.
What is the easiest way to photograph the actual bug?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiniest bokkie hiding in the undergrowth


Ετικέτες