Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertorota

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

enrico_carta

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:49 ΠΜ CEST
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco19970

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

gabriele29586

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 11:59 ΠΜ CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

mmerlopich

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:58 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

parco_montevecchia_curone

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:15 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enrico59686

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Italy (Google, OSM)
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damiano_sartor

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 01:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

White throat

Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilsignorvega

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 09:35 ΠΜ CEST
Hyla intermedia - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Hyla intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian97128

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Apulia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Presenti nella pila di una fontana di Montagna

Lissotriton italicus - Photo (c) Alfio Cacace, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfio Cacace
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Lissotriton italicus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb44

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

endervale

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 03:26 ΜΜ CEST
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

endervale

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 03:06 ΜΜ CEST
Speleomantes strinatii - Photo (c) Giacomo Gola, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giacomo Gola
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Speleomantes strinatii, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guardie_ecologiche

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:27 ΜΜ CEST
Hyla intermedia perrini - Photo (c) Robin Duborget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin Duborget
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Hyla intermedia ssp. perrini, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlacorazza

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 12:22 ΜΜ CEST
Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_fagotto14

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:34 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Almeno 10

Hyla intermedia perrini - Photo (c) Robin Duborget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin Duborget
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Hyla intermedia ssp. perrini, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

quejo

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 04:46 ΜΜ CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

eracledon

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 12:57 ΜΜ CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francofittizio

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Veneto, IT (Google, OSM)
Triturus carnifex - Photo (c) Andrea Battisti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Battisti
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Triturus carnifex, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio286

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 09:50 ΜΜ CEST
Hyla intermedia - Photo (c) Giuseppe Molinari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Giuseppe Molinari
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Hyla intermedia, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donzelli

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:10 ΠΜ CEST
Hyla intermedia perrini - Photo (c) Robin Duborget, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robin Duborget
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Hyla intermedia ssp. perrini, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniopupo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:05 ΠΜ CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) Татьяна, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Татьяна
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

filippo125

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 11:06 ΠΜ CEST
Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Hyla sarda

Παρατηρητής

iwancook

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:40 ΜΜ CEST
Hyla sarda - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Hyla sarda, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)

Παρατηρητής

samettekin

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 02:44 ΜΜ +03
Βαλτοβάτραχος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Βαλτοβάτραχος (Pelophylax ridibundus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonioromano

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023
Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alegermani

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 12:37 ΜΜ CEST
Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

andrea_lenti

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 05:21 ΜΜ CEST
Pelophylax lessonae - Photo (c) Thorsten Stegmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Stegmann
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σύνθετο Pelophylax lessonae, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarebrizio

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 10:24 ΜΜ CEST
Pelophylax ridibundus - Photo (c) Karim Chouchane, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Σύνθετο Pelophylax ridibundus, Ένα μέλος του Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

zenzi1

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 11:08 ΠΜ CET
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη giacomo_bruni: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3180