Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

diana1770

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:45 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

lynetteclennell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 01:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yelilm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Great crested newt moving between sphagnum and peaty pools, photoed on Molinia/Gorse. La Lande du Camp (Conservatoire du Littoral reserve)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

vercellinaturbricc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteoorlando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

ccastagni

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)