Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

vercellinaturbricc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:04 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matteoorlando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 12:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

federico_latini

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

ccastagni

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Toscana, IT (Google, OSM)