Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχοδρόμος (Tichodroma muraria)

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 12:33 ΜΜ CET

Περιγραφή

regular winter visitor

Τοιχοδρόμος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Τοιχοδρόμος (Tichodroma muraria)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περδικάκι (Parietaria judaica)

Παρατηρητής

michki45

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 11:00 ΠΜ CEST
Περδικάκι - Photo (c) Hermann Falkner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hermann Falkner
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Περδικάκι (Parietaria judaica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

college_berthelot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 11:42 ΠΜ CEST
Sherardia arvensis - Photo (c) rudyclaeys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Sherardia arvensis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinedesmolles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:10 ΜΜ CET
Euonymus europaeus - Photo (c) Bonnie Kinder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bonnie Kinder
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Euonymus europaeus, Ένα μέλος του Κηλαστρώδη (Τάξη Celastrales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 11:48 ΠΜ CEST
Lophiolepis ferox - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Lophiolepis ferox, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvain_naturaliste

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:48 ΠΜ CEST
Aethionema saxatile - Photo (c) Miltos Gikas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Aethionema saxatile, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bottin

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 02:55 ΜΜ CEST
Calamagrostis arenaria - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Calamagrostis arenaria, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahparadis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 12:07 ΜΜ CET
Auriscalpium vulgare - Photo (c) Timothy Boomer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Timothy Boomer
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Auriscalpium vulgare, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Oudemansiella mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

France (Google, OSM)
Southbya nigrella - Photo (c) Stefan Neuwirth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Neuwirth
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Southbya nigrella, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cldc

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 06:22 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Papa vivipare

Poa bulbosa - Photo (c) icosahedron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by icosahedron
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Poa bulbosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 12:45 ΜΜ CEST
Poa bulbosa - Photo (c) icosahedron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by icosahedron
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Poa bulbosa, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcahen

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 11:03 ΠΜ BST
Primula lutea lutea - Photo (c) Guillaume Hoffmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Hoffmann
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Primula lutea ssp. lutea, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)

Παρατηρητής

orvet007

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:27 ΜΜ CET
Κοινός Φοινίκουρος - Photo (c) Pablo Pozo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Pozo
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Κοινός Φοινίκουρος (Phoenicurus phoenicurus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_coquelicot

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:08 ΜΜ CEST
Frullania - Photo (c) Marcin Klisz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcin Klisz
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Γένος Frullania, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anathorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:10 ΠΜ CEST

Τόπος

Privas (Google, OSM)
Frullania - Photo (c) Marcin Klisz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcin Klisz
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Γένος Frullania, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chassignol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 04:55 ΜΜ CET
Cerioporus squamosus - Photo (c) Sarah DeLong-Duhon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sarah DeLong-Duhon
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Cerioporus squamosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσουκνίδα (Urtica dioica)

Παρατηρητής

admss

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 12:57 ΜΜ CEST
Τσουκνίδα - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Tom Norton
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Île-de-France, FR (Google, OSM)
Gymnocolea inflata - Photo (c) Helen Waterman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helen Waterman
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Gymnocolea inflata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcahen

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 11:13 ΠΜ BST
Primula lutea lutea - Photo (c) Guillaume Hoffmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Guillaume Hoffmann
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Primula lutea ssp. lutea, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoubi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 05:05 ΜΜ CEST
Schoenus nigricans - Photo (c) Vjera Sostarec, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vjera Sostarec
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Schoenus nigricans, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 04:31 ΜΜ CET
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylb

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2009 11:55 ΠΜ CEST
Lophiolepis ferox - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Lophiolepis ferox, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:54 ΠΜ CEST
Lophiolepis ferox - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Lophiolepis ferox, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwentom

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:25 ΜΜ CEST
Lophiolepis ferox - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Lophiolepis ferox, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 07:15 ΜΜ CEST
Lophiolepis ferox - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Lophiolepis ferox, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 03:05 ΜΜ CEST
Lophiolepis ferox - Photo (c) Fabien Piednoir, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fabien Piednoir
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Lophiolepis ferox, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 03:24 ΜΜ CEST
Wahlenbergia hederacea - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Wahlenbergia hederacea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 03:24 ΜΜ CEST
Wahlenbergia hederaceus - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Wahlenbergia hederaceus [inactive], Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertr2nd

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:39 ΜΜ CEST
Melica nutans - Photo (c) Jc (et parfois Ginie), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Melica nutans, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4634