Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claudeberteau

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:19 AM CEST
Achillea filipendulina - Photo (c) mcbattiste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Achillea filipendulina, Ένα μέλος του Αχιλλέα (Γένος Achillea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bottin

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2014 11:43 AM CEST
Πρόσπερο Το Φθινοπωρινό - Photo (c) Miltos Gikas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Πρόσπερο Το Φθινοπωρινό (Prospero autumnale)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:30 PM CEST
Carduus aurosicus - Photo (c) Christophe Girod, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christophe Girod
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Carduus aurosicus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:07 PM CEST
Eryngium spinalba - Photo (c) Cyril Gros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Eryngium spinalba, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivierpoisy

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:40 PM CEST
Carduus aurosicus - Photo (c) Christophe Girod, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christophe Girod
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Carduus aurosicus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:13 PM CEST
Carduus aurosicus - Photo (c) Christophe Girod, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christophe Girod
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Carduus aurosicus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:50 PM CEST
Iberis aurosica - Photo (c) naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Iberis aurosica, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2013 03:31 PM CEST
Heracleum sphondylium alpinum - Photo (c) Jason Grant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jason Grant
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Heracleum sphondylium ssp. alpinum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:52 PM CEST
Centaurea graminifolia - Photo (c) jaimebraschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jaimebraschi
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Centaurea graminifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 03:17 PM CEST
Sesleria ovata - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Sesleria ovata, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 01:25 PM CEST
Geranium argenteum - Photo (c) Apollonio Tottoli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Geranium argenteum, Ένα μέλος του Γεράνιο (Γένος Geranium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 03:10 PM CEST
Stachys corsica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Stachys corsica, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 03:39 PM CEST
Stachys corsica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Peter de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Stachys corsica, Ένα μέλος του Στάχυς (Γένος Stachys)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 12:32 PM CET
Hyacinthoides non-scripta - Photo (c) Phil Champion, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Hyacinthoides non-scripta, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 08:20 AM CEST
Κότσυφας - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

discovering_it

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 04:54 PM CET
Malus - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Γένος Malus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandravanaalst

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 07:59 AM HST
Pulsatilla - Photo (c) Aslak Tronrud, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by aslakt
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Γένος Pulsatilla, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)

Παρατηρητής

aurorefayard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 02:52 PM CET
Δατούρα Η Στραμώνιος - Photo (c) Danny S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Δατούρα Η Στραμώνιος (Datura stramonium)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2013 12:47 PM CEST

Τόπος

Gilette, France (Google, OSM)
Acanthoprasium frutescens - Photo (c) guillaume_papuga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by guillaume_papuga
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Acanthoprasium frutescens, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:41 PM CEST
Legousia falcata - Photo (c) Karim Haddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Karim Haddad
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Legousia falcata, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:23 PM CEST
Sedum fragrans - Photo (c) Sébastien SANT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sébastien SANT
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Sedum fragrans, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2012 02:00 PM CEST
Castroviejoa frigida - Photo (c) Vincent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vincent
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Castroviejoa frigida, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 06:07 PM CEST
Brimeura fastigiata - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Brimeura fastigiata, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 01:35 PM CEST
Hyacinthoides italica - Photo (c) Anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Hyacinthoides italica, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 01:04 PM CEST

Τόπος

Courmes, France (Google, OSM)
Hyacinthoides italica - Photo (c) Anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Hyacinthoides italica, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:48 AM CEST
Brimeura fastigiata - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Drepanostoma
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Brimeura fastigiata, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021
Pulsatilla halleri - Photo (c) bferrero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bferrero
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Pulsatilla halleri, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021

Τόπος

Zoza, France (Google, OSM)
Scrophularia trifoliata - Photo (c) Mattia Menchetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mattia Menchetti
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Scrophularia trifoliata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021
Solenopsis laurentia - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Solenopsis laurentia, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2008
Filago tyrrhenica - Photo (c) Hinko Talsma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hinko Talsma
Η ταυτότητα του χρήστη geum: Filago tyrrhenica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3230