Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:13 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:55 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilab06

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iolana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 04:53 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angiemonnet

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 06:19 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 04:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriceprugnaud

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 03:47 PM CEST

Περιγραφή

First time is see this species in Center France

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahparadis

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 03:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσάι Του Βουνού (Sideritis montana)

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 03:09 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bottin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 05:49 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 01:39 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bottin

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 03:01 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaka_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:31 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 02:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plongeur

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:29 PM CEST

Τόπος

Col de la Faucille (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwinnie

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 05:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 06:39 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:14 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγροδίαιτος Ο Ριπάρτης (Polyommatus ripartii)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 11:19 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabriceprugnaud

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 03:05 PM CEST

Τόπος

72500 Vaas, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purperlibel

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Indre, Centre, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cldc

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 03:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cldc

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 12:02 PM CEST

Περιγραφή

Oxytropis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Μαλακό (Geranium molle)

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 10:52 AM CEST

Τόπος

Cussac, France (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:45 AM CEST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

juliefernandes_c1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:12 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα (Capra hircus)

Παρατηρητής

emiliedasse_c1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greencribs

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:16 AM CEST

Περιγραφή

Sur Castanea sativa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2009 04:29 PM CEST

Περιγραφή

Androsace elongata subsp. breistrofferi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαγέα (Γένος Gagea)

Παρατηρητής

samuel167

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 03:29 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainmyxos

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 01:00 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2006 03:39 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρνοπόδι (Oenanthe pimpinelloides)

Παρατηρητής

tourainefly

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2011 04:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 12:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 11:58 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Viola alba

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 03:52 PM CET

Περιγραφή

V.odorata(?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 02:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2022 12:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:53 PM BST

Τόπος

Near Taicynhaeaf (Google, OSM)

Περιγραφή

Rotting wood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolffchristiane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 03:31 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_poeltl

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:12 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 09:26 AM EDT

Περιγραφή

Atypical substrate (old stump), but leaves and growth form seem to best suit this species. Growing with Ptilidium pulcherrimum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnyecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021

Περιγραφή

On damp limestone crags trackside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2016 10:42 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 05:14 PM CET

Περιγραφή

???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iolana

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2017 11:13 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gut78

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 12:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:43 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

lechemia

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 03:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 01:02 PM CET

Τόπος

Chevreuse, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Bonjour,

Ces photos suffisent-elles pour connaître le genre? l'espèce?
Serait-ce une fontinale?
Elles sont dans une mare artificielle. Elles occupent vite le volume de la mare, qui atteint jusqu'à 1 m de profondeur. Elle n'est présente que depuis 3 ans de manière flagrante.
Merci d'avance

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγωλιός (Aegolius funereus)

Παρατηρητής

chacled

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 1979

Περιγραφή

3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2007 02:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludovicsageot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 03:45 PM CET

Περιγραφή

1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjucada

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2019 06:34 PM UTC

Τόπος

Chevreuse (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:33 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aroche

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2004 01:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2012 07:33 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 03:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandgodon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 02:55 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 04:54 PM CET

Περιγραφή

The spider is Pholcus phalangioides

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aventu1006

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 07:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2007 05:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 02:56 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2006 12:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2017 04:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierak

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 06:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2015 04:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 05:03 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 02:53 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliencoste

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 01:13 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2007 01:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2006 05:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curcu34

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 03:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 10:00 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophe_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:52 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2006 04:44 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2006 07:43 PM CEST

Τόπος

Camargue, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 09:03 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2007 11:34 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2006 03:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crapfou

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 12:15 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crapfou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 08:09 PM EEST

Περιγραφή

Projet Blob du CNES

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lasteller

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:17 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 11:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 07:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben80970

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 03:33 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibouche

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 03:09 PM UTC

Τόπος

Saint-Véran (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dreamtime-nature-photography

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photo-nature

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 04:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Παρατηρητής

mythier

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 11:07 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:25 PM SAST

Τόπος

Vez, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Saga pedo

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 08:38 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

college_berthelot

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020

Τόπος

nogent sur oise (Google, OSM)