Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

christianplass

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:38 AM CEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:03 PM MSK
Leucozona - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Leucozona, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_n

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:07 PM CEST
Eristalis pertinax - Photo (c) Anne Sorbes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Anne Sorbes
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Eristalis pertinax, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrrunshak

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:26 PM CEST
Epistrophe - Photo (c) Rui Andrade, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rui Andrade
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Epistrophe, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven2802

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:41 PM CEST
Episyrphus balteatus - Photo (c) joaquinportela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Episyrphus balteatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_n

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 01:36 PM CEST
Melanostoma scalare - Photo (c) Sam R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam R
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Melanostoma scalare, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquilegia67

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:33 PM CEST
Merodon equestris - Photo (c) JerryL2008, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiesenfan

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 10:13 AM CEST
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npernat

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:00 PM CEST
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

steven2802

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:25 PM CEST
Tenthredinoidea - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Υπεροικογένεια Tenthredinoidea, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boredat3pm

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 05:53 PM CEST
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiesenfan

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 03:25 PM CEST
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chacooty

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:57 AM CEST
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lea294

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:15 PM CEST
Carabidae - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Οικογένεια Carabidae, Ένα μέλος του Αδηφάγα (Υποτάξη Adephaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lea294

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:57 PM CEST

Περιγραφή

Steinfliegen?

Πλεκόπτερα - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)

Παρατηρητής

lea294

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Πλεκόπτερα - Photo (c) gailhampshire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Πλεκόπτερα (Τάξη Plecoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)

Παρατηρητής

lea294

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:58 PM CEST
Βραχύκερα - Photo (c) Sam Fraser-Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Βραχύκερα (Υποτάξη Brachycera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

detlef_buttner

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:25 PM CEST
Volucella pellucens - Photo (c) Marcello Consolo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Volucella pellucens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

detlef_buttner

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:43 AM CEST
Syritta pipiens - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Syritta pipiens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_besserer

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 02:33 PM CEST
Anatis ocellata - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Anatis ocellata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabiologist

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:40 PM CEST

Τόπος

Ulm, DE-BW, DE (Google, OSM)
Merodon equestris - Photo (c) JerryL2008, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Merodon equestris, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ara_chloroptera

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:31 PM CEST
Hemerobiidae - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Οικογένεια Hemerobiidae, Ένα μέλος του Νευρόπτερα (Τάξη Neuroptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahmoodsoofi

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 01:27 AM CEST
Pseudoips prasinana - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Pseudoips prasinana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hgorczyt

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:10 PM CEST

Τόπος

Rosdorf (Google, OSM)
Rainieria - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Rainieria, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanja193

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:35 PM CEST
Atolmis rubricollis - Photo (c) Kjeld Brem, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kjeld Brem
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Atolmis rubricollis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wautelwu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 04:23 PM CEST
Syrphus - Photo (c) Miranda Engelshoven, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miranda Engelshoven
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Γένος Syrphus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wautelwu

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 04:28 PM CEST
Syritta pipiens - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Syritta pipiens, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maroe99

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:12 PM CEST
Pseudoips prasinana - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Pseudoips prasinana, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astmuc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)
Temnostoma apiforme - Photo (c) Denis Makhnovsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Makhnovsky
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Temnostoma apiforme, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliusp

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 01:31 PM CEST
Helophilus pendulus - Photo (c) Philip Mark Osso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Philip Mark Osso
Η ταυτότητα του χρήστη gerrit_oehm: Helophilus pendulus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 17471