Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriya_xoma

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 04:04 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 04:03 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hansboe

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2007 03:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)

Παρατηρητής

charlisaurio

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 10:02 AM CEST

Περιγραφή

on Tilia

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meg_t

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 10:10 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 05:04 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergejseleznev

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:18 AM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagous

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 03:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 08:13 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:11 AM CEST

Περιγραφή

On Medicago

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 02:33 PM CEST

Περιγραφή

Peronospora dentariae, Synonym of Penospora cardamines-laciniatae; https://jule.pflanzenbestimmung.de/peronospora-dentariae-5/

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

peter_gabler

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 02:12 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyla_21

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spiphany

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:20 AM CEST

Τόπος

Hilbert-Str (Google, OSM)

Περιγραφή

?
CF!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 04:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrapia

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:56 PM BST

Τόπος

Suffolk, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anetteffm

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 01:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:56 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Germany (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 04:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 05:40 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2019 04:24 PM CEST

Περιγραφή

the bright spot

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:14 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:13 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael_plichta

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 03:28 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 05:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jana_w

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 05:46 PM CET

Περιγραφή

Mittig auf einem Waldweg gefunden. Untergrund Muschelkalk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_simancas

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:06 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 11:54 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranavarro

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 10:11 AM CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 11:42 AM CET

Περιγραφή

RIGHT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 11:47 AM CET

Περιγραφή

RIGHT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 05:10 PM CET

Περιγραφή

shown to me and identified by @hannes_oehm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2012 12:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 09:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 11:11 PM CET

Περιγραφή

raised from galls of Fraxinus ornus

Larvae here:
https://www.inaturalist.org/observations/106748407

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 04:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2016 12:49 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 10:44 AM CET

Τόπος

Madrid, Spanien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2012 02:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 03:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοστριτσίδα (Hippolais icterina)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2011 04:53 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 09:49 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbushes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 06:59 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 04:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 03:59 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 10:44 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carstenfuchs

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 10:44 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2015 05:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 04:41 PM CEST

Περιγραφή

Rhingia campestris ?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2013 03:29 PM CEST

Περιγραφή

picture 3-5 are breeding photos from June 29, 2013.
Perhaps Lapposyrpus lapponicus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2008 02:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2011 01:30 PM CEST

Περιγραφή

perhaps Brachypalpus laphriformis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 01:11 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δροσοφιλίδες (Οικογένεια Drosophilidae)

Παρατηρητής

kamody

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 12:15 AM CET

Περιγραφή

For bracket fungus see observation:
https://www.inaturalist.org/observations/105921232

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2009 02:45 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridaltmann

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 09:00 AM CEST

Περιγραφή

4,5 mm
Neocaosia meticulosa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

actions_kau

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 06:21 PM CEST

Τόπος

Haus Christl (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2009

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 03:40 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danteal56

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2009 07:54 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 02:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:32 PM CEST

Περιγραφή

Neoascia meticulosa The marginal cross-veins are not darkened and the hind femora are narrowly yellow at the apex.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 01:29 PM CEST

Περιγραφή

ca. 13mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:27 AM UTC

Περιγραφή

Underside of hind femur with glabrous line

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 07:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 02:07 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 08:35 PM MDT

Περιγραφή

Abundant on bryophytes on decomposing log in open Quercus Acer wooldand.
Possible range expansion for this introduced species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 05:36 PM CEST

Περιγραφή

Puccinia crucianellae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2002 10:00 PM CST

Περιγραφή

I made no sketch at the time of this observation, but I'm confident enough of the details included here to ID this to species.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynkos

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Abruzzo, IT (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynkos

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2013 11:30 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 10:00 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 02:20 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2021 10:00 AM EST

Περιγραφή

Host plant: Spermaacoce verticillata

Location fairly accurate but unfortunately I didn't have my phone geotagging the photos so I had to estimate where I was along this area I hiked

Seen during the 2021 Homestead Christmas Bird Count. I was covering a large area that is part of the Frog Pond WMA on my trusty old Specialized stumpjumper and rode just under 20 miles total and hiked for about 3 miles.

eBird trip report with checklists here: https://ebird.org/tripreport/25451

All iNaturalist observations here:
https://www.inaturalist.org/observations?locale=en&nelat=25.517373890074673&nelng=-80.12938218419117&on=2021-12-19&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&preferred_place_id=127553&subview=map&swlat=25.34684484062563&swlng=-80.94606118504566&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bayern, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

mobbini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:53 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuomassyrja

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2005 03:37 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadjabaum

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 11:51 AM SAST

Τόπος

Stadtgärtnerei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glandarius

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 06:26 PM CEST

Τόπος

Königsheide (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glandarius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 01:45 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelvanklink

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021

Τόπος

Norddorf, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Host: Chloriona glaucescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:04 PM CET

Τόπος

Weggis, Schweiz (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitnabholz

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2013

Τόπος

le cailar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albach

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:22 AM SAST

Περιγραφή

On Tragopogon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 01:44 PM CET

Περιγραφή

Smiley Liverwort : )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 10:23 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaroschacht

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:14 AM SAST