Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

bsikes

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 03:24 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 03:38 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Marasmius rotula - Photo (c) Bill Sheehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Bill Sheehan
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Marasmius rotula, Ένα μέλος του Μαράσμιος (Γένος Marasmius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycurtin

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 05:17 ΜΜ EDT
Tremella mesenterica - Photo (c) wojtest, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wojtest
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Tremella mesenterica, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 01:28 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Xylaria cornu-damae - Photo (c) Danny Newman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Danny Newman
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Xylaria cornu-damae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 02:20 ΜΜ EDT
Boletus subvelutipes - Photo (c) Leanne Wallis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leanne Wallis
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Boletus subvelutipes, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:23 ΜΜ EDT

Τόπος

Leeper, PA, US (Google, OSM)
Boletus subvelutipes - Photo (c) Leanne Wallis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leanne Wallis
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Boletus subvelutipes, Ένα μέλος του Βωλίτης (Γένος Boletus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2024 04:53 ΜΜ EDT
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 08:21 ΜΜ EDT
Trametes conchifer - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Katy Wang
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Trametes conchifer, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 05:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Hookstown, PA, US (Google, OSM)
Trametes versicolor - Photo (c) Christine Young, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Young
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Trametes versicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2024 05:29 ΜΜ EDT

Τόπος

Hookstown, PA, US (Google, OSM)
Suillus weaverae - Photo (c) Nova Patch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nova Patch
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Suillus weaverae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan838

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 12:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Amanita mushroom with yellow universal veil remnants/warts on the cap surface. Orange-yellow ring on a textured yellow stem. Growing in conifer woods. Cap does not have striated margin

Amanita flavoconia - Photo (c) Ludo Leclerc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ludo Leclerc
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Amanita flavoconia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 08:02 ΜΜ EDT
Infundibulicybe gibba - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Infundibulicybe gibba, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 07:12 ΜΜ EDT
Cerioporus leptocephalus - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michelle C. Torres-Grant
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Cerioporus leptocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:07 ΜΜ EDT
Tylopilus felleus - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ivano Marques
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Tylopilus felleus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:29 ΜΜ EDT
Pluteus chrysophlebius - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Pluteus chrysophlebius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uscjim99

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:29 ΜΜ EDT
Pluteus chrysophlebius - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Fluff Berger
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Pluteus chrysophlebius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pghhikergal

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 08:41 ΜΜ EDT
Gloeoporus dichrous - Photo (c) Leah Bendlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leah Bendlin
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Gloeoporus dichrous, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly546

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Haddonfield (Google, OSM)
Panus lecomtei - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Panus lecomtei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobby23

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:52 ΠΜ EDT
Panus lecomtei - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Panus lecomtei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helik7

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 05:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Olomouc, Česko (Google, OSM)
Panus lecomtei - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Panus lecomtei, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly546

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:25 ΠΜ EDT

Τόπος

Haddonfield (Google, OSM)
Panus neostrigosus - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Panus neostrigosus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobby23

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:52 ΠΜ EDT
Panus neostrigosus - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Panus neostrigosus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helik7

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 05:51 ΜΜ CEST

Τόπος

Olomouc, Česko (Google, OSM)
Panus neostrigosus - Photo (c) dogbowlbookpile, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dogbowlbookpile
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Panus neostrigosus [inactive], Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2024
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon) Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crazywolf43

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 12:35 ΜΜ SAST

Τόπος

Bautzen, DE-SN, DE (Google, OSM)
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mimikollek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:53 ΠΜ CEST

Τόπος

Königstein (Google, OSM)
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztec

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 04:01 ΜΜ SAST

Τόπος

Malotice (Google, OSM)
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halyna9

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 02:27 ΜΜ EEST
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeyko

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 12:30 ΜΜ MSK
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier282

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:46 ΠΜ +03

Τόπος

Sipoo (Google, OSM)
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s130368

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 03:24 ΜΜ CEST

Τόπος

Ljungby, SE-KR, SE (Google, OSM)
Megacollybia platyphylla - Photo (c) Sepp Schmid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sepp Schmid
Η ταυτότητα του χρήστη fungiwoman: Megacollybia platyphylla, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2605