Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2024 11:22 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoprof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 12:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Eastern hemlock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bedazlesa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 09:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enricotomschke

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 10:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heelsplitter

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016

Περιγραφή

Growing scattered in a grassy area under Carya ovata, Quercus sect. Quercus, Quercus sect. Lobatae, Acer saccharum and Cercis canadensis. Covering a wide area and locally abundant.

Young pores dark red, becoming orange with a lighter margin in age. Pores bruising blue before fading to gray. Stem bruising blue. Reticulation giving way to pruina toward the base of the stem. Basal mycelium whitish. Context pale yellowish, staining bright blue. Odor and taste not distinctive. NH4OH pinkish-red on the cap, erasing bluing on the context and turning the stem surface whitish. 5% KOH yellowish-brown on the cap, pale brown and erasing bluing on the context and pores, and yellowish brown on the stem. 10% FeSO4 purplish on the cap and faintly grayish on the context and stem surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 04:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Dunnellon, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Smells sweet and definitely tastes sweet, blues immediately, yellow mycelium

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcpd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 06:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Villeret, Suisse (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_pulk

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uncforager

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Greenfield, NH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keara_giannotti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 09:31 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In pitch pine forest on grassy edge of road. Very fragile ring, yellowish stem more tan at apex, yellowish warts. My initial thought was Amanita persicina when I saw the small specimens, but then there were these vivid red individuals. Consensus on FB Amanita of North America seemed to be persicina. Unfortunately I did not save a specimen.