Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 09:05 AM HST
Μικρός Κιτρινοσκέλης - Photo (c) U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Μικρός Κιτρινοσκέλης (Tringa flavipes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zachcoury

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 06:09 PM MDT
Accipiter - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Γένος Accipiter, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 11:15 AM EST
Accipiter striatus - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Accipiter striatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sydnianajones

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 12:39 PM CDT
Empidonax hammondii - Photo (c) Pablo Lèautaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Empidonax hammondii, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 01, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Γεράκι Του Κούπερ Accipiter cooperii

Παρατηρητής

dumpygirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 10:44 PM MDT

Περιγραφή

Fairly certain it was a sharp-shinned Hawk vs Cooper’s hawk based on the vocalizations it was making.

Γεράκι Του Κούπερ - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tfi222

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:01 AM UTC
Accipiter striatus - Photo (c) Rick Leche - Photography, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Accipiter striatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 31, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μολυβοτσίχλονο Junco hyemalis

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 04:02 PM MST

Τόπος

Bluewater, NM, USA (Google, OSM)
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο Junco hyemalis

Παρατηρητής

armstrong1810

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 07:49 AM PDT
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μολυβοτσίχλονο Junco hyemalis

Παρατηρητής

christopherrustay

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2017 02:59 PM MST
Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Becky Matsubara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

teddyt66

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 04:44 PM EDT

Τόπος

Thunder Bay (Google, OSM)
Buteo platypterus - Photo (c) Andy Pearce, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Buteo platypterus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogeraines

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 08:59 PM PDT
Αμερικανικός Μπούφος - Photo (c) Paul G. Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μεγάλος Λιμνοδρόμος Limnodromus scolopaceus

Παρατηρητής

agarcia181

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 06:19 PM PDT
Μεγάλος Λιμνοδρόμος - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Declan Troy
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Μεγάλος Λιμνοδρόμος (Limnodromus scolopaceus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

traci60

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 02:44 PM PDT

Τόπος

Arcata Marsh (Google, OSM)
Limosa fedoa - Photo (c) Lynn Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

scurfytwigles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:11 PM HST

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 07:26 AM PDT

Τόπος

Loleta, CA, USA (Google, OSM)
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 07:33 AM PDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 07:45 AM PDT
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 07:54 AM PDT
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 08:04 AM PDT

Περιγραφή

The bird in the middle

Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 08:31 AM PDT
Limosa fedoa - Photo (c) Lynn Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdanielson

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 11:40 AM PDT

Περιγραφή

I think there are Whimbrels and Marbled Godwits in the photo. I made another observation for the Whimbrel.

Limosa fedoa - Photo (c) Lynn Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

thomas783

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 07:37 PM PDT

Τόπος

Eureka, CA, USA (Google, OSM)
Limosa fedoa - Photo (c) Lynn Watson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lynn Watson, Santa Barbara
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Limosa fedoa, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pineconepaladin

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 03:54 PM PDT
Numenius americanus - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Numenius americanus, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκολοπακίδες Οικογένεια Scolopacidae

Παρατηρητής

ezb2hsu

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:32 PM PDT
Σκολοπακίδες - Photo (c) Marilyn Castillo Muñoz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gomlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Αμερικανική Νανοσκαλίδρα - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Αμερικανική Νανοσκαλίδρα (Calidris minutilla)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κιτρινοσκέλης Tringa melanoleuca

Παρατηρητής

gomlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 02:10 PM MDT

Τόπος

Ferndale, CA, US (Google, OSM)
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λιμνόδρομοι Γένος Limnodromus

Παρατηρητής

bobbyswhirled

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 05:25 PM PDT
Λιμνόδρομοι - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Λιμνόδρομοι (Γένος Limnodromus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bholthus1021

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 01:17 PM PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Photo (c) Mike Baird, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας (Phalaropus lobatus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κιτρινοσκέλης Tringa melanoleuca

Παρατηρητής

ep2314

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:47 PM PDT

Τόπος

Arcata Marsh (Google, OSM)
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσκέλης Tringa melanoleuca

Παρατηρητής

g1cat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Κιτρινοσκέλης - Photo (c) Pablo Balduvino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη fogartyf: Κιτρινοσκέλης (Tringa melanoleuca)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 30, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 75665