Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα Haemorhous mexicanus

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:43 AM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 06:38 AM PDT

Περιγραφή

Albino or leucism in the bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdwhisperer

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 03:54 PM MDT

Περιγραφή

Eurasian Collared-Dove x Mourning Dove hybrid. Second of two individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 03:19 PM +08

Περιγραφή

whie morph

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα Haemorhous mexicanus

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2020 10:51 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αετίδες Οικογένεια Accipitridae

Παρατηρητής

toluca_tigers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 01:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 06:47 AM CDT

Περιγραφή

Perhaps a flycatcher or vireo. Identotron suggests least flycather but also includes Hutton's vireo on the list of possiblities. Unfortunately, I could not get a better view of this bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chauncey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 07:08 PM PDT

Περιγραφή

wide view shots of the tree show scattering of junipers in the background.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Διπλοσάινο Accipiter gentilis

Παρατηρητής

cdmwild

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 07:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ Accipiter cooperii

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 01:58 PM PST

Περιγραφή

Dove down into the nearby undergrowth several times chasing sparrows and, at one point, a rabbit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2016 04:33 PM EDT

Περιγραφή

3-5 in total

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2016 09:48 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2007