Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraleon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Lantana × strigocamara - Photo (c) Dwight Bohlmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwight Bohlmeyer
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Lantana × strigocamara, Ένα μέλος του Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

lmckenney

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

bird

Μίμος Του Βορρά - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

starriaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:52 ΠΜ EDT
Καφέ Ανόλη - Photo (c) Jill Bazeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 10:57 ΠΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmckenney

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:57 ΠΜ EDT
Coragyps atratus - Photo (c) llsproat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Coragyps atratus, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrenfro15

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:09 ΜΜ EDT
Epipremnum aureum - Photo (c) Alex Ambrioso, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Ambrioso
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Epipremnum aureum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakobradke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:10 ΜΜ EDT
Broussonetia - Photo (c) tern911, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tern911
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Γένος Broussonetia, Ένα μέλος του Μορεοειδή (Οικογένεια Moraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrenfro15

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:10 ΜΜ EDT
Sabal palmetto - Photo (c) camilleclark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:11 ΜΜ EDT
Gaillardia pulchella - Photo (c) TexasEagle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Gaillardia pulchella, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:11 ΜΜ EDT
Καφέ Ανόλη - Photo (c) Jill Bazeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakobradke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:12 ΜΜ EDT
Vitis rotundifolia - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Vitis rotundifolia, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrenfro15

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:12 ΜΜ EDT
Eupatorium capillifolium - Photo (c) Tony Rodd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Eupatorium capillifolium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:13 ΜΜ EDT
Pachydiplax - Photo (c) Vijay Barve, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Vijay Barve
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Γένος Pachydiplax, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakobradke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:15 ΜΜ EDT
Smilax auriculata - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Smilax auriculata, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:15 ΜΜ EDT
Nymphaea odorata - Photo (c) Elvira de Lange, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Elvira de Lange
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Nymphaea odorata, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:17 ΜΜ EDT
Coreopsideae - Photo (c) Pete Romfh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Pete Romfh
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Φυλή Coreopsideae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

addsbg5

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:19 ΜΜ EDT
Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος - Photo (c) nasua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nasua
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrenfro15

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:22 ΜΜ EDT
Sabal palmetto - Photo (c) camilleclark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakobradke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:24 ΜΜ EDT
Sabal palmetto - Photo (c) camilleclark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Sabal palmetto, Ένα μέλος του Αρεκοειδή (Οικογένεια Arecaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slkalish

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 11:09 ΠΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gappygap

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:22 ΜΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gappygap

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 12:26 ΜΜ EDT
Alpinia zerumbet - Photo (c) maplerice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by maplerice
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Alpinia zerumbet, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian52715

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:28 ΜΜ EDT
Gaillardia - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Γένος Gaillardia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian52715

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:28 ΜΜ EDT
Nuphar advena - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Nuphar advena, Ένα μέλος του Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian52715

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 02:43 ΜΜ EDT
Quercus virginiana - Photo (c) Sharleen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sharleen
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Quercus virginiana, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurad5688

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 09:47 ΠΜ EDT
Drimiopsis maculata - Photo (c) Margaret Burger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Margaret Burger
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Drimiopsis maculata, Ένα μέλος του Σκιλλοειδή (Υποοικογένεια Scilloideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nature_luver

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 10:44 ΠΜ EDT
Tradescantia ohiensis - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Tradescantia ohiensis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 03:43 ΜΜ EDT
Asimina pygmea - Photo (c) Steven DM, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steven DM
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Asimina pygmea, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraleon

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Λαντάνα Η Ορθόκλαδη - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Haneesh K M
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Λαντάνα Η Ορθόκλαδη (Lantana camara)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottsimmons

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:32 ΠΜ EDT
Stillingia sylvatica - Photo (c) R Snyder, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by R Snyder
Η ταυτότητα του χρήστη floridaboar: Stillingia sylvatica, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 329