Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleluttrell

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 08:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 06:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Native

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 09:46 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kguin

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 09:44 ΠΜ EST

Τόπος

Christmas, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2013 06:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Savage Christmas Creek Preserve. Orange County, FL, May 2013. Species account: plants.usda.gov/java/profile?symbol=ASFE4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

komille277

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021

Περιγραφή

Aerial rhizomorphs, no basidiomes

Originally posted to Mushroom Observer on Apr. 24, 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmgrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 06:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Geneva FL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:27 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:27 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:43 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

https://florida.plantatlas.usf.edu/plant.aspx?id=1264

Species: Asimina rugelii B.L.Rob.
Common Name: RUGEL'S FALSE PAWPAW; YELLOW SQUIRREL-BANANA
Plant Notes: DNA data have found Deeringothamnus embedded within Asimina (Mercer et al. 2016; Li et al. 2017), causing this species to be moved back to Asimina, the genus B.L. Robinson had originally used. Compared to A. pulchella, this species has thicker and fleshier sepals and petals, yellowish to rarely red petals that are spreading, anthers with a bulbous connnective, lignified parenchymas in pedicels, 3-trace cortical vascular system in the petals, and fusion between whorls in the receptacle. Sterile hybrids with A. pygmaea have been noted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

https://florida.plantatlas.usf.edu/plant.aspx?id=1264

Species:Asimina rugelii 
B.L.Rob.
Common Name: RUGEL'S FALSE PAWPAW; YELLOW SQUIRREL-BANANA
Plant Notes: DNA data have found Deeringothamnus embedded within Asimina (Mercer et al. 2016; Li et al. 2017), causing this species to be moved back to Asimina, the genus B.L. Robinson had originally used. Compared to A. pulchella, this species has thicker and fleshier sepals and petals, yellowish to rarely red petals that are spreading, anthers with a bulbous connnective, lignified parenchymas in pedicels, 3-trace cortical vascular system in the petals, and fusion between whorls in the receptacle. Sterile hybrids with A. pygmaea have been noted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 12:00 ΜΜ EST

Τόπος

Christmas, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 12:07 ΜΜ EST

Τόπος

Christmas, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 12:04 ΜΜ EST

Τόπος

Christmas, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogcheetos

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridaboar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbryanames

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Yes!!