Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_tk

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 06:34 ΠΜ EDT
Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trail223

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:54 ΠΜ EDT

Τόπος

Christmas (Google, OSM)

Περιγραφή

5"-6" red flower with plant along a heavily wooded creek facing North. Not sure if a vine...

Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily-of-the-valley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Urena lobata - Photo (c) Subbu Ramanathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Subbu Ramanathan
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Urena lobata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rexia

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 11:39 ΠΜ EDT
Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy7audubon

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 05:15 ΜΜ EDT
Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vita-sativum

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 08:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Orlando Wetlands

Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nj_outdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 10:21 ΠΜ EDT
Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigpappahope

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 12:55 ΜΜ EDT
Hibiscus grandiflorus - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus grandiflorus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hailey51778

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 07:06 ΜΜ EDT

Τόπος

Oviedo, FL, USA (Google, OSM)
Urena lobata - Photo (c) Subbu Ramanathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Subbu Ramanathan
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Urena lobata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 11:01 ΠΜ EDT
Kosteletzkya pentacarpos - Photo (c) miaerick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Kosteletzkya pentacarpos, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 01:58 ΜΜ EDT
Hibiscus coccineus - Photo (c) joslyali, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus coccineus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 01:58 ΜΜ EDT
Hibiscus grandiflorus - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus grandiflorus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaysonrosaleslagos99

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 02:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Casselberry (Google, OSM)
Urena lobata - Photo (c) Subbu Ramanathan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Subbu Ramanathan
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Urena lobata, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garyleavens

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 07:42 ΠΜ EDT
Hibiscus grandiflorus - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Hibiscus grandiflorus, Ένα μέλος του Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrescf

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 08:08 ΠΜ EDT
Rhexia - Photo (c) Phillip Merritt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Γένος Rhexia, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαφνούλα (Catharanthus roseus)

Παρατηρητής

coral20

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 01:35 ΜΜ EDT
Δαφνούλα - Photo (c) Desita Dyah D A Kusumaningrum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Desita Dyah D A Kusumaningrum
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Δαφνούλα (Catharanthus roseus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clenoble

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Antidrymaeus dormani - Photo (c) gnevans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by gnevans
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Antidrymaeus dormani, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexislifers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 06:40 ΜΜ EST
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jameslafo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 02:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

Possibly hybrid
Green swordtail x variable platyfish

Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prickly_sculpin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notopteridae

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:00 ΜΜ EDT
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bichir

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:00 ΜΜ EDT
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bichir

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:07 ΜΜ EDT
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notopteridae

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 06:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

bombo

Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:47 ΜΜ EDT
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 05:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

monster of a female

Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dirtyjerz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 06:28 ΜΜ EDT
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsfolly2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsfolly2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Xiphophorus variatus - Photo (c) Cullen Hanks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cullen Hanks
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus variatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Xiphophorus hellerii - Photo (c) joe_cutler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη florida_flora: Xiphophorus hellerii, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18419