Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico152

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 07:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solitaryvireo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 09:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemeepmoop

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 04:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturemeepmoop

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)

Παρατηρητής

sasita

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 10:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solitaryvireo

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrbene

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2024 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damien6868

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 06:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiddbit

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 08:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 12:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Black Bear Wilderness Area, Seminole County, FL, April 2024. Bioblitz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritalaw

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 07:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rsnyder11

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 11:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceherzog

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 11:45 ΠΜ EDT

Τόπος

Naples, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florida_flora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 05:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandybauerschmidt

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 02:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

City Nature Challenge 2024: Orange County, Florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_rorabaugh

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 06:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small tree along the Econlockhatchee River.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larvalfishguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rortizwildbotanist

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 05:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james42613

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 03:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damien6868

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 05:26 ΜΜ EDT

Τόπος

Geneva, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:28 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Savage Christmas Creek Preserve, Orange County, FL, March 2024.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyknoe

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 04:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Oviedo, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paola53634

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:41 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rortizwildbotanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 06:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Christmas, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At the Savage Christmas Creek Preserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwridge

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willforestbeck

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 08:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosedmgz

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillian164

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sean_doolittle

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sally213

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 11:05 ΠΜ EST

Περιγραφή

Roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyjk

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 03:38 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Hal Scott Preserve, Orange County, FL, February 2024.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 12:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matturalselection

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 04:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cephalogoddess

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024

Περιγραφή

Found in parking lot growing in sand on top of asphalt rubble. Very shallow "roots", easily removed the above pieces from substrate. Pieces were taken from a larger mat of this moss ~4-6inches around. I rinsed debris from the moss and put it on charcoal to photograph. Some photos show moss dry, others after heavy misting. You can still see some of the sand the moss grew in. Beautiful green color & unusual fur or hair like texture. The moss looks fake almost- like green fake fur or cheap shag carpet. Will try to grow these small pieces in my moss propagation box- most of this moss I left to keep growing in the parking lot asphalt, somehow seems to thrive there this time of year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flutterbutter11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 05:58 ΜΜ EST

Τόπος

Sanford, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyu91

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Orlando (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reid9098

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 10:35 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcpi3141

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 04:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 01:20 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Location accurate, collected 4 specimens (**actually three! they ate the wimpiest male before I could get ethanol to specimen-ize them) and a soil sample from the pool, hopefully containing eggs. Possible first record in Florida??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 12:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Location accurate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 12:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geosesarma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 02:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species_spotlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

connor_b

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 10:58 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

variegated-crouton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara67095

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 02:01 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

variegated-crouton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativefisherman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 04:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kigeliakitten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 01:16 ΜΜ EST

Περιγραφή

Finally stopped to get a close look at this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fuadgomez

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

variegated-crouton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 01:34 ΜΜ EST

Περιγραφή

Bill Frederick Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς (Υπογένος Quercus)

Παρατηρητής

nolandmartin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 04:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florida_flora

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 06:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)

Παρατηρητής

lien_d

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 08:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure if the brown part is part of the moss or if it's just sitting there

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanp1201

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bgmooaz123

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scrubfae

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelli5688

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 09:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mel2486

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solitaryvireo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 08:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samlum04

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 05:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstennes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 12:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vita-sativum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:56 ΜΜ EST

Περιγραφή

Chuluota Wilderness Area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 10:17 ΠΜ EST

Περιγραφή

Wekiwa Springs State Park, Orange County, FL, November 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omegacrab992

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfromthe249

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimw3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 09:44 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pwilson96

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insulindian_phasmid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 08:45 ΜΜ EST

Τόπος

Palmetto, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danir2378

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matturalselection

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosedmgz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moa0228

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilacnautilus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 09:19 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Albinism??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrypad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 11:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

DSCN4985

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_tk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 08:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonbennett01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonbennett01

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cephalogoddess

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwridge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lwridge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

bnkirchner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 11:48 ΠΜ EDT