Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

a1-meilan

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 04:45 ΜΜ CEST
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

hugomartin

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 12:42 ΜΜ CEST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Παρατηρητής

javiercastrillo-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Κοκκινοκεφαλάς - Photo (c) Blake Matheson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

javiercastrillo-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 12:20 ΜΜ CEST

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)
Κοινό Αηδόνι - Photo (c) ward123, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbmalawi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 05:16 ΜΜ CEST
Larus michahellis michahellis - Photo (c) Leonard Worthington, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Leonard Worthington
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Larus michahellis ssp. michahellis, Ένα μέλος του Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγαιόγλαρος (Ichthyaetus audouinii)

Παρατηρητής

gbmalawi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:03 ΠΜ CEST
Αιγαιόγλαρος - Photo (c) Xavier Rufray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Xavier Rufray
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Αιγαιόγλαρος (Ichthyaetus audouinii)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο (Sternula albifrons)

Παρατηρητής

chema63

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:24 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο - Photo (c) PotMart186, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο (Sternula albifrons)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

euqirneto

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:27 ΜΜ CEST
Καρδερίνα - Photo (c) Tom Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Καρδερίνα (Carduelis carduelis)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:48 ΜΜ CEST
Σπιτοχελίδονο - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Σπιτοχελίδονο (Delichon urbicum)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antonio7921

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Huelva, ES-AN, ES (Google, OSM)
Caprimulgus ruficollis - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Caprimulgus ruficollis, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)

Παρατηρητής

pepcanto

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 05:03 ΜΜ CEST
Δεκαοχτούρα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Daniel
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

zsoltsemperger

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:58 ΠΜ WEST
Σταχτάρα - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Σταχτάρα (Apus apus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)

Παρατηρητής

dani1805

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:42 ΠΜ CEST
Σταχτομυγοχάφτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

dani1805

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:35 ΠΜ CEST
Σκαρθάκι - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

dani1805

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:31 ΠΜ CEST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 28, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Παρατηρητής

chema63

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:15 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Βαρβάρα - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Βαρβάρα (Tadorna tadorna)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cientovolando

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:07 ΠΜ CEST
Ασημόγλαρος Της Μεσογείου - Photo (c) Jörg Hempel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Jörg Hempel
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Ασημόγλαρος Της Μεσογείου (Larus michahellis)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

chema63

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:15 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Motacilla flava iberiae - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Motacilla flava ssp. iberiae, Ένα μέλος του Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

chema63

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:14 ΠΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουφαηδόνι (Cercotrichas galactotes)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Andalucía, ES (Google, OSM)
Κουφαηδόνι - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Κουφαηδόνι (Cercotrichas galactotes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

javiercastrillo-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:41 ΜΜ CEST
Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Grimm
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javiercastrillo-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 03:43 ΜΜ CEST
Anas platyrhynchos × cairina moschata - Photo (c) Artur Przybylo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Artur Przybylo
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Anas platyrhynchos × Cairina moschata, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροψάρονο (Sturnus unicolor)

Παρατηρητής

kkikin1

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 09:57 ΠΜ CEST
Μαυροψάρονο - Photo (c) Paul, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Μαυροψάρονο (Sturnus unicolor)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

gbmalawi

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 10:03 ΠΜ CEST

Τόπος

Lleida, ES-CT, ES (Google, OSM)
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

daniela_secas

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 12:50 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Pollo cae del nido, yace en el suelo aún vivo. Cuando encontramos escalera y lo subimos, ya había fallecido. Su hermano sigue vivo.

Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b1-akram-bakkali

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 07:39 ΜΜ CEST
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια (Athene noctua)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)

Παρατηρητής

josemaria2

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 10:41 ΠΜ CEST
Motacilla flava iberiae - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Motacilla flava ssp. iberiae, Ένα μέλος του Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Ωτίδα (Otis tarda)

Παρατηρητής

josemaria2

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 03:02 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Macho

Μεγάλη Ωτίδα - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Μεγάλη Ωτίδα (Otis tarda)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 11:01 ΠΜ CEST
Σταχτομυγοχάφτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

vin_van_rawr

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2024 01:57 ΜΜ CEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη ferportillocea: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5363