Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oklin

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 11:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

euqirneto

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 07:49 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 01:07 ΜΜ CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novo1961-

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 05:43 ΜΜ CEST

Τόπος

Melilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pachin1951

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 10:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tnaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 06:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αζτεκόγλαρος (Leucophaeus atricilla)

Παρατηρητής

lars_susana

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 03:01 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_mc99

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 05:05 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμοσφυριχτής (Charadrius hiaticula)

Παρατηρητής

samueldelatorre

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 07:39 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορφεοστριτσίδα (Hippolais polyglotta)

Παρατηρητής

jobgp

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 05:31 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvonie

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 01:24 ΜΜ CEST

Τόπος

Cádiz, Spanien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

jjulio2000

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 10:32 ΠΜ CEST

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krikri77

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοτριλιστής (Locustella luscinioides)

Παρατηρητής

svemed

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 07:36 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

la_mirlina

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 11:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

shadegetafe

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

mireia23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 01:08 ΜΜ CET

Τόπος

Madrid, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 02:44 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

chukos

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 01:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσταρήθρα (Lullula arborea)

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2006 08:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)

Παρατηρητής

pedrosanz-anapri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:34 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Παρατηρητής

telstarboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

robertdmartin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 02:01 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobi123

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 01:48 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαρτσάρα (Turdus viscivorus)

Παρατηρητής

milodrozdek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 02:41 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenbc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 11:13 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:35 ΠΜ WEST

Τόπος

Coimbra, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλομπεκάτσινο (Gallinago media)

Παρατηρητής

warrener

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyatka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Kirov, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

hootinghoopoe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 09:38 ΠΜ GMT

Τόπος

Hull, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

singing

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)

Παρατηρητής

maximion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 09:26 ΠΜ CET

Τόπος

Ustka, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

with depigmentation, attacked a cormorant and stole it's pray

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

pisvlinder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 04:46 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

sarahtnhld

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Steiermark, AT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 12:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoppy1951

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Περιγραφή

Part of a flock of 2 males and 6 females on a small rocky island called Emoholmane.

Hornsund, Spitsbergen, Svalbard, Norway.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοβασιλίσκος (Regulus regulus)

Παρατηρητής

buddy-reichel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 02:44 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 01:52 ΜΜ CET

Περιγραφή

The ID is quite tricky with this one, but michahelis is the best fit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonialonsoj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 11:55 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioinigo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 03:20 ΜΜ CET

Περιγραφή

Sobre Ptyonoprogne rupestris

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

jipvonk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 03:41 ΜΜ CET

Τόπος

Granada, Spanje (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 11:46 ΜΜ CET

Τόπος

Alicante, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supergan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2024 12:22 ΜΜ CET

Τόπος

CATARROJA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

annemiec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 03:48 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

zacpeterson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 03:28 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novo1961-

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 12:14 ΜΜ CET

Τόπος

Melilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

novo1961-

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 11:55 ΠΜ CET

Τόπος

Melilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ger996

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 09:25 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiku

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 09:43 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

jamesbot

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 02:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonialonsoj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2024 10:07 ΠΜ CET

Τόπος

Barcelona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιρλοτσίχλονο (Emberiza cirlus)

Παρατηρητής

david_gispert

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 07:07 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

rjustr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 02:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

sublis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 01:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 11:22 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 12:13 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

anaxvp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 02:19 ΜΜ CET

Τόπος

Cadix, Espagne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοκελάδα (Anthus petrosus)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 01:52 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκριζοφυλλοσκόπος (Phylloscopus humei)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 11:28 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λούγαρο (Spinus spinus)

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 10:52 ΜΜ CET

Τόπος

Segovia, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2023 02:51 ΜΜ WET

Περιγραφή

San Sebastian, La Gomera, Canary Islands, Spain

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 11:15 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

rosagonzalez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 02:44 ΜΜ CET

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

jjulio2000

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 10:48 ΠΜ CEST

Τόπος

Alicante, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

mrselenium

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 02:30 ΜΜ BST

Τόπος

Purfleet, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomor

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 05:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomeubosch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροποταμίδα (Acrocephalus paludicola)

Παρατηρητής

korb

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Cluj, RO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλώρος (Chloris chloris)

Παρατηρητής

katherin007

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Κιστικόλη (Cisticola juncidis)

Παρατηρητής

ag412

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 05:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:40 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsupiladri

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 11:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροτσιροβάκος (Curruca melanocephala)

Παρατηρητής

david_gispert

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 07:27 ΠΜ CEST

Τόπος

Torre Girona (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus elegans)

Παρατηρητής

b3ugaz

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

olivierbenoist

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 09:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Oudalle, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 05:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοποταμίδα (Acrocephalus scirpaceus)

Παρατηρητής

kgb51

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Kalmar, SE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 07:45 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοποταμίδα (Acrocephalus dumetorum)

Παρατηρητής

uniiornitolog

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 05:30 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

gabyrusu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 12:08 ΜΜ EEST

Τόπος

Martinis, Romania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτοποταμίδα (Acrocephalus palustris)

Παρατηρητής

evgeniy_sofronov

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 12:39 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita)

Παρατηρητής

jimmyparker

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:34 ΜΜ BST

Τόπος

Merseyside, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmendgq

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 09:46 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)

Παρατηρητής

almudena_garcia

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:13 ΜΜ CEST

Τόπος

Navarra, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablomoya

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 01:15 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Παρατηρητής

steeverbaker

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 08:08 ΠΜ CEST

Τόπος

Gérone, Espagne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

vyatka

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 02:47 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Παρατηρητής

a_rover

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 07:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)

Παρατηρητής

javisahun

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 05:26 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocopos leucotos)

Παρατηρητής

anikeevv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 01:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

domileo

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 06:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοσφυριχτής (Anarhynchus alexandrinus)

Παρατηρητής

brunopy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Cádiz, ES-AN, ES (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

Παρατηρητής

carlos2010

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:29 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

bvcruz

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Estrun, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκεφαλάς (Lanius senator)

Παρατηρητής

kakariki14

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοσουσουράδα (Motacilla cinerea)

Παρατηρητής

phobos35

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:50 ΜΜ CEST

Τόπος

Cergy, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

carolineef

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 12:01 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

sergotravelian

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 08:56 ΠΜ EEST