Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerson63

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 05:10 PM -05

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)
Eulampiacris leucoptera - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Eulampiacris leucoptera, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio-moreno-

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:18 AM -05
Maculiparia - Photo (c) Juan Manuel Cardona Granda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Maculiparia, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio-moreno-

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 03:55 PM -05
Trybliophorus - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Trybliophorus, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio-moreno-

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 04:38 PM -05
Pseudonautia - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Pseudonautia, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scibugs

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 03:35 PM -05

Τόπος

Cuyabeno, Ecuador (Google, OSM)
Omura congrua - Photo (c) Robby Deans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robby Deans
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Omura congrua, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 12:37 PM -05
Paramastax mariaetheresiae - Photo (c) Eric Carpenter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric Carpenter
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Paramastax mariaetheresiae, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdeleon01

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:25 AM -05
Colpolopha - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Colpolopha, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 09:47 AM EST
Trybliophorus - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Trybliophorus, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 09:47 AM EST
Trybliophorus nigrus - Photo (c) pedroivosimoes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by pedroivosimoes
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Trybliophorus nigrus, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2021 11:10 AM -02

Περιγραφή

Puraquequara, Manaus, AM, Brasil.

Orphulella - Photo (c) Juan Manuel Cardona Granda, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Orphulella, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_guimaraes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 08:11 AM -03
Lagarolampina - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chien Lee
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Υποφυλή Lagarolampina, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:57 PM ADT

Περιγραφή

Puraquequara, Manaus, AM, Brasil.

Abracris dilecta - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris dilecta, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata_xavier

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019
Abracris flavolineata - Photo (c) German Galeazza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by German Galeazza
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris flavolineata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019

Περιγραφή

Aleixo, Manaus, AM, Brazil.

Abracris flavolineata - Photo (c) German Galeazza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by German Galeazza
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris flavolineata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata_xavier

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:20 PM -04
Abracris dilecta - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris dilecta, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Περιγραφή

Estrada para praia Dourada, Manaus, AM, Brazil.

Abracris dilecta - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris dilecta, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelle221

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:10 PM ADT
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciele_xingu

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2012 10:15 AM -03
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 08:28 PM ADT
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2017 12:32 PM -03

Ετικέτες

Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2017 12:40 PM -03

Ετικέτες

Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerriodias

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2017 01:47 PM -03

Ετικέτες

Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahninsi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 11:31 AM AST
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 07:56 PM -02
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tainaribas

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 06:26 PM ADT
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronaldo_g_lebowski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2015 01:33 PM -03
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinem1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:31 PM UTC
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aigo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 01:35 PM UTC
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoni_gwinner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 03:56 PM UTC
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 08:25 PM -03
Ommatolampis perspicillata - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ommatolampis perspicillata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 42776