Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 08:02 ΜΜ -05
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 08:45 ΜΜ -05
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 09:41 ΜΜ -05
Orthemis sulphurata - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Orthemis sulphurata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:39 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 03:51 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 06:38 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Erythemis attala - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Quéno
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Erythemis attala, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:26 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 04:25 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Μαύρη Στρατιωτόμυγα - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Katja Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 09:15 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Ischnura fluviatilis - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ischnura fluviatilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 08:29 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Ischnura fluviatilis - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ischnura fluviatilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2023 08:31 ΜΜ -05

Τόπος

Babahoyo, Ecuador (Google, OSM)
Ischnura fluviatilis - Photo (c) José Luis Barberán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by José Luis Barberán
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ischnura fluviatilis, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samia_aracely

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:16 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Ommatolampis - Photo (c) John Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Ommatolampis, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samia_aracely

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:19 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Abracris flavolineata - Photo (c) German Galeazza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by German Galeazza
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris flavolineata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissette_natasha

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:35 ΠΜ -05
Ophthalmolampini - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Φυλή Ophthalmolampini, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

lizeth23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:50 ΜΜ -05
Ακριδίδες - Photo (c) Roberto R. Calderón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roberto R. Calderón
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)

Παρατηρητής

davidandraded

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:54 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)
Γρυλλοειδή - Photo (c) Damien Brouste, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damien Brouste
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γρυλλοειδή (Υπεροικογένεια Grylloidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nayeli26798

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:50 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Eumastax - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Eumastax, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordy_josue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:34 ΜΜ -05
Scaria - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Scaria, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samia_aracely

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:59 ΜΜ -05
Eneoptera surinamensis - Photo (c) Helio Lourencini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Helio Lourencini
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Eneoptera surinamensis, Ένα μέλος του Ενεοπτερίνες (Υποοικογένεια Eneopterinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonierk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:14 ΠΜ -05

Τόπος

342M+PV3, Ecuador (Google, OSM)
Xiphiola cyanoptera - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Zygy
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Xiphiola cyanoptera, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizeth23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:24 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)
Liebermannacris - Photo (c) Rob Westerduijn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rob Westerduijn
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Liebermannacris, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizeth23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:02 ΠΜ -05
Abracris flavolineata - Photo (c) German Galeazza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by German Galeazza
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Abracris flavolineata, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karina_27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 09:15 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Grillo

Lagarolampis - Photo (c) Jefferson Salazar Basurto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jefferson Salazar Basurto
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Lagarolampis, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgeetzequiel04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:20 ΜΜ -05
Phyllomedusa vaillantii - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Vertebrate Zoology, Division of Amphibians & Reptiles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Phyllomedusa vaillantii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomo_m

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:52 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)
Liturgusa - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Γένος Liturgusa, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

jorgeetzequiel04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 08:13 ΜΜ -05
Boana geographica - Photo (c) Mauricio Ocampo Ballivian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mauricio Ocampo Ballivian
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Boana geographica, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara20234

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:49 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Meliponini - Photo (c) Richard Araya Villalobos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Richard Araya Villalobos
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Φυλή Meliponini, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)

Παρατηρητής

sara20234

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:56 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Απίνες - Photo (c) Philip Herbst, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Philip Herbst
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara20234

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 04:06 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Epicrates cenchria - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Epicrates cenchria, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidandraded

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 07:51 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)
Phyllostomidae - Photo (c) Jose G. Martinez-Fonseca, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη felipecampos: Οικογένεια Phyllostomidae, Ένα μέλος του Νυχτερίδα (Τάξη Chiroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 44544