Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:24 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:16 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

tere55

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:27 AM -05

Περιγραφή

Estaba en un paseo en Mindo por el cumpleaños de mi papá y encontré este insecto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2009 02:39 AM MDT

Τόπος

Baeza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

fernandovaca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 07:01 AM +05

Περιγραφή

Found in light gap in the Yasuni Biosphere Reserve in Ecuador.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_luis_mena

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:54 AM -05

Τόπος

Chilla, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:38 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 09:57 AM -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

bolivararias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 11:38 AM -05

Περιγραφή

Esta foto fue en la ciudad de Santa Rosa mientras daba un paseo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

katherineandrade

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:58 PM -05

Περιγραφή

Es la única foto que le pude tomar porque se movió rápidamente después, era de color café y tenía dos antenas, estaba cerca de un enchufe en la casa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

a-j

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 09:16 AM NZDT

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

fidel_quishpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 04:03 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

ikarla

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

loryfinch

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:39 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 07:13 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:13 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

valoli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:34 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

jeff_garcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:20 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arneholgersson

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020

Τόπος

Saraguro, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:20 PM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:01 PM UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:02 PM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:29 PM -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhoselin5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:14 PM -05

Τόπος

10 de Agosto (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:03 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 03:12 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_arias_cruzatty

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 09:38 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalia_rosel

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:09 AM UTC

Τόπος

Tarapoa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2014

Τόπος

Maynas, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubi26

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 04:23 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

likaon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 04:41 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 09:36 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 11:42 AM -05

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 01:55 PM EEST

Τόπος

Santiago, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

daivethsoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:21 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 09:43 AM EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cafefincalacascada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:16 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayana53

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:40 PM UTC

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Taxonomia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graceambuludi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 07:56 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jossylena_maca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmy_yapud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2015 11:31 AM EST

Τόπος

San Cipriano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernyproas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 01:27 PM -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernyproas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 01:14 PM -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:37 PM UTC

Τόπος

WildSumaco Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 09:51 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 08:05 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherinandrea

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 01:22 PM -05

Περιγραφή

Saltamontes de color café, negro, verde crema. Posee 2 antenas, ojos grandes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

daisyganchala

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 12:19 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

mireya25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:20 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

mireya25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_escandon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 04:58 PM EDT

Τόπος

Molleturo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavi_lojano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 10:30 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando654

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 08:59 PM UTC

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavi_lojano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 02:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

kjudge

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2014 05:44 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

vivi-ecu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 07:33 PM HST

Περιγραφή

1250 mts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johana_lopez

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 03:04 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgetheexplorer

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 10:43 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 01:53 PM -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

cristinach

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 12:06 AM -05

Περιγραφή

saltamonte con una llama de colores en su cuerpo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

josh486

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 12:47 PM -05

Τόπος

Loreto, EC-OR, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Grillo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

robandalv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 11:10 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 12:50 PM CET

Τόπος

, Pastaza, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Rio Anzu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 09:14 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2015 04:05 PM CET

Περιγραφή

Ecuagenera Tour 2015 January
Puyo ---> Baños

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2015 04:09 PM CET

Περιγραφή

Ecuagenera Tour 2015 January
Puyo ---> Baños

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

juanmiguelmd09

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2018 11:12 AM -05

Περιγραφή

He encontrado este insecto, como pueden ver es un Grillo... pero no sé de qué especie se trata.
Me llamo mucho a atención la figura circular en la terminal de sus patas. Soy del Putumayo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_martinez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015 01:49 PM CDT

Περιγραφή

About 18mm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2017 05:11 PM CET

Περιγραφή

Jardin botanico las orquideas Puyo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017 11:02 AM CET

Τόπος

, Pastaza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 03:31 PM EDT

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 12:59 PM EDT

Τόπος

Guasuntos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 09:44 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

ricardo341

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:29 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

amarzee

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019 10:54 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2015 11:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017 09:25 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 01:40 PM CET

Τόπος

, Pastaza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 02:44 PM CET

Τόπος

, Pastaza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017 10:20 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2018 03:25 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 01:42 PM CET

Τόπος

, Pastaza, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Rio Anzu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mch3

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 10:26 AM -05

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scchaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 03:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2015 12:15 PM CET

Περιγραφή

Grashopper

Mendez ---> Gualaceo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2011 05:24 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019

Ετικέτες