Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moodejo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 09:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cisnerosheredia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:42 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlabarragn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steveshunk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 08:57 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denisebe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2023 09:58 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturundfoto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 06:52 ΜΜ -05

Τόπος

WildSumaco Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josecor

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 01:12 ΜΜ -05

Περιγραφή

Grillo en el parque nacional Yacuri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ismaelr25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 12:32 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 10:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhon_carbonelly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 04:20 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

johngsalamander

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 08:35 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

christian1513

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 12:54 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

cristhian-adrian

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 04:03 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 04:03 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 09:33 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencetoconserve

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:33 ΠΜ -05

Τόπος

Bermejos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cevans2

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 10:42 ΠΜ -05

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrmoreira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 08:42 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 02:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msilver2

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 06:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:19 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stinkmosh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 06:26 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyscherer

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 08:42 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:57 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

yannapaola

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021

Τόπος

El Edén (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateoan

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:12 ΠΜ -05

Τόπος

Angamarca, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2010 04:01 ΜΜ BST

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017 07:43 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 05:14 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamary

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 11:18 ΠΜ -05

Τόπος

Atahualpa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibethalarcon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 12:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 12:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 10:03 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

varinia2403

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:11 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luissalagaje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2021 06:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

typophyllum

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016 11:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:39 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 03:03 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakkoh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 12:12 ΠΜ UTC

Τόπος

Loreto, Équateur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 06:24 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)

Παρατηρητής

tere55

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 11:27 ΠΜ -05

Περιγραφή

Estaba en un paseo en Mindo por el cumpleaños de mi papá y encontré este insecto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2009 02:39 ΠΜ MDT

Τόπος

Baeza, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

fernandovaca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 07:01 ΠΜ +05

Περιγραφή

Found in light gap in the Yasuni Biosphere Reserve in Ecuador.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_luis_mena

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 11:54 ΠΜ -05

Τόπος

Chilla, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 09:38 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 09:57 ΠΜ -05

Τόπος

Quijos, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

bolivararias

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 11:38 ΠΜ -05

Περιγραφή

Esta foto fue en la ciudad de Santa Rosa mientras daba un paseo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

katherineandrade

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:58 ΜΜ -05

Περιγραφή

Es la única foto que le pude tomar porque se movió rápidamente después, era de color café y tenía dos antenas, estaba cerca de un enchufe en la casa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

andypearce

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 09:16 ΠΜ NZDT

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

fidel_quishpe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 04:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

ikarla

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

loryfinch

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:39 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

pedro74

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 07:13 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanaguirre

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 02:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:13 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

valoli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 11:34 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

jeff_garcia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 05:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arneholgersson

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020

Τόπος

Saraguro, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:20 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_hualpa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 08:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 01:02 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:29 ΜΜ -05

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhoselin5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:14 ΜΜ -05

Τόπος

10 de Agosto (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 01:03 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviles

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 03:12 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turdus_urbanicus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 09:38 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thalia_rosel

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:09 ΠΜ UTC

Τόπος

Tarapoa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2014

Τόπος

Maynas, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubi26

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 04:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

likaon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 04:41 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

eerikaschulz

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 09:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 09:36 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 11:42 ΠΜ -05

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 01:55 ΜΜ EEST

Τόπος

Santiago, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

daivethsoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 01:21 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterhma

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2016 09:43 ΠΜ EST

Τόπος

Southern Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cafefincalacascada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:16 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayana53

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:40 ΜΜ UTC

Τόπος

Puyo, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Taxonomia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graceambuludi

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 07:56 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

driada_maca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmy_yapud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 05:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2015 11:31 ΠΜ EST

Τόπος

San Cipriano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heimatlos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernyproas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 01:27 ΜΜ -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernyproas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 01:14 ΜΜ -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 07:37 ΜΜ UTC

Τόπος

WildSumaco Lodge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristinarestrepo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 09:51 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 08:05 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katherinandrea

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 01:22 ΜΜ -05

Περιγραφή

Saltamontes de color café, negro, verde crema. Posee 2 antenas, ojos grandes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

daisyganchala

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 12:19 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

mireya25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 12:20 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

mireya25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_escandon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 04:58 ΜΜ EDT

Τόπος

Molleturo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavi_lojano

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 10:30 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernando654

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 08:59 ΜΜ UTC

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)