Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenbilarabi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 12:52 ΜΜ EET

Τόπος

Zgharta, Lebanon (Google, OSM)
Calonarius cedretorum - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Calonarius cedretorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023

Περιγραφή

Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.
Photo: N. Andreeva

Cortinarius caperatus - Photo (c) Annie Weissman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Annie Weissman
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Cortinarius caperatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolo_oppicelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016 01:35 ΠΜ CET
Lactarius glyciosmus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius glyciosmus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolo_oppicelli

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016 01:37 ΠΜ CET
Lactarius glyciosmus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius glyciosmus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 09:35 ΠΜ CET

Περιγραφή

Bajo Pinus radiata

Lactarius aurantiacus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius aurantiacus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apple_acer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 03:20 ΜΜ CEST
Lactarius blennius - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius blennius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maraki_kyriakidou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 02:44 ΜΜ EET
Lactarius salmonicolor - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius salmonicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37406

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:05 ΜΜ MSK

Περιγραφή

????? 24.09

Lactarius helvus - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius helvus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37406

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:32 ΜΜ MSK

Περιγραφή

????? 24.09

Lactarius helvus - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius helvus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Bajo Populus nigra

Lactarius controversus - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Иван Матершев
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius controversus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Lugo, ES-GA, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Bajo Betula pubescens

Lactarius pubescens - Photo (c) Kenton Kwok, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kenton Kwok
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius pubescens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2010

Τόπος

Ourense, ES-GA, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Bajo Cistus ladanifer

Lactarius cistophilus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius cistophilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2011 03:00 ΜΜ CET

Περιγραφή

Bajo Cistus ladanifer

Lactarius cistophilus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius cistophilus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimitarbojantchev

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2013 05:35 ΠΜ EEST

Τόπος

Svoge, Bulgaria (Google, OSM)
Calonarius rufo-olivaceus - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Calonarius rufo-olivaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:49 ΜΜ MSK
Cortinarius claricolor - Photo (c) mycowalt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by mycowalt
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Cortinarius claricolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:47 ΜΜ MSK
Thaxterogaster purpurascens - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Thaxterogaster purpurascens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana7119

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:02 ΜΜ MSK
Cortinarius praestans - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Cortinarius praestans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 12:55 ΜΜ CET
Cortinarius orellanus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Cortinarius orellanus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofie209

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 02:27 ΜΜ CEST
Cortinarius rubellus - Photo (c) Federico Calledda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Federico Calledda
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Cortinarius rubellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silviamette

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 03:43 ΜΜ CET
Purpurascentes - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Τμήμα Purpurascentes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piepct

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:01 ΜΜ CET
Hygrophorus marzuolus - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Hygrophorus marzuolus, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian_alonso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2010 02:48 ΜΜ CET

Περιγραφή

Bajo Cistus ladanifer. Suelo granítico. Esporas (n=10): 6,2 [7,2 ; 8,2] 9,2 x 4,5 [5,2 ; 5,8] 6,5 µm. Q = 1,3 [1,4 ; 1,5] 1,6; C = 95%. Media = 7,7 x 5,5 µm ; Qm = 1,4. Elípticas, crestadas. Pleuro y queilomacrocistidos fusiformes.

Lactarius tesquorum - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius tesquorum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iolana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:09 ΜΜ CEST
Lactarius chrysorrheus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Davide Puddu
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius chrysorrheus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 03:15 ΜΜ CEST
Lactarius deterrimus - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius deterrimus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 03:27 ΜΜ CEST
Oudemansiella mucida - Photo (c) Harry Harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Oudemansiella mucida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:54 ΜΜ CEST
Υγροκύβη - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023 04:00 ΜΜ CEST
Lyophyllum - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Γένος Lyophyllum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucaboscain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 03:36 ΜΜ CEST
Lactarius deterrimus - Photo (c) John Plischke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Plischke
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Lactarius deterrimus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Βελτίωση
Pholiota - Photo (c) Jessie Kyler Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessie Kyler Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη federicocalledda: Γένος Pholiota, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5983