Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlottedale24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Gardineroseris planulata - Photo (c) 2007 Moorea Biocode, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Gardineroseris planulata, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2023
Βελτίωση
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

irdaniinormadani

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 06:56 ΠΜ AWST
Scarina - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Υποφυλή Scarina, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maarten40

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 07:37 ΜΜ CEST
Coris formosa - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Coris formosa, Ένα μέλος του Κόρις (Γένος Coris)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:32 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

For the blue and yellow fish.

Pycnochromis nigrurus - Photo (c) Randall, J.E., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Pycnochromis nigrurus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

For the fish with the yellow spot on the top.

Halichoeres hortulanus - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Halichoeres hortulanus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

For the dark fish with the red fins.

Scarus niger - Photo (c) Francois Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Scarus niger, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:40 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Half-black half-white fish.

Pycnochromis fieldi - Photo (c) Georgina Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Georgina Jones
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Pycnochromis fieldi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:45 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Abudefduf sexfasciatus - Photo (c) Ashton Williams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ashton Williams
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Abudefduf sexfasciatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:45 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Chlorurus sordidus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Chlorurus sordidus, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:45 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Chlorurus sordidus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Chlorurus sordidus, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:45 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

The blue fish.

Caesio lunaris - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Caesio lunaris, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:46 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

For the fish with the yellow tail.

Labroides bicolor - Photo (c) Karen Willshaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karen Willshaw
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Labroides bicolor, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:46 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

For the greenish fish.

Chromis weberi - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Chromis weberi, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:47 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Thalassoma hardwicke - Photo (c) 
Philippe Bourjon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Thalassoma hardwicke, Ένα μέλος του Θαλάσσωμα (Γένος Thalassoma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:48 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Caranx papuensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Caranx papuensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 11:51 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Rhinecanthus aculeatus - Photo (c) Francois Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Rhinecanthus aculeatus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:23 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Labroides dimidiatus - Photo (c) Hickson Fergusson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Hickson Fergusson
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Labroides dimidiatus, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 10:23 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)
Chlorurus sordidus - Photo (c) François Libert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by François Libert
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Chlorurus sordidus, Ένα μέλος του Σκαρίδες (Φυλή Scarini)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 09:26 ΠΜ EAT

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

For the black one on the right.

Ctenochaetus striatus - Photo (c) Ian Shaw, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Ctenochaetus striatus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seasav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 12:00 ΠΜ EAT
Stethojulis albovittata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Stethojulis albovittata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:07 ΠΜ +03
Stethojulis albovittata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Stethojulis albovittata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 09:44 ΠΜ UTC
Stethojulis albovittata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Stethojulis albovittata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 03:11 ΜΜ EAT
Stethojulis albovittata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Stethojulis albovittata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 11:24 ΠΜ EAT
Stethojulis albovittata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Stethojulis albovittata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_rains

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 11:25 ΠΜ EAT

Περιγραφή

far right

Stethojulis albovittata - Photo (c) Ewout Knoester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ewout Knoester
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Stethojulis albovittata, Ένα μέλος του Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 11:46 ΠΜ EAT
Thalassoma amblycephalus - Photo (c) Shigeru Harazaki, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Shigeru Harazaki
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Thalassoma amblycephalus, Ένα μέλος του Θαλάσσωμα (Γένος Thalassoma)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 11:50 ΠΜ EAT
Toxopneustes pileolus - Photo (c) Nhobgood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Toxopneustes pileolus, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 11:55 ΠΜ EAT
Echinometra mathaei - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Echinometra mathaei, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 11:45 ΠΜ EAT
Platygyra - Photo (c) Philippe Bourjon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Γένος Platygyra, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bulisa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023 11:44 ΠΜ EAT
Pocillopora - Photo (c) DavidR.808, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DavidR.808
Η ταυτότητα του χρήστη ewoutknoester: Γένος Pocillopora, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18343