Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivansls

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 07:20 PM +14

Περιγραφή

18m during night dive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2019 11:00 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 09:29 AM EET

Περιγραφή

the upper one in the picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2014

Ετικέτες

Mafia, PW, TZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwamlavya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 11:11 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επινέφελος (Γένος Epinephelus)

Παρατηρητής

tidaltao

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 02:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2014 03:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasinitourguide

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:09 PM SAST

Τόπος

Wasin, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2015 10:56 AM EAT

Ετικέτες

Mafia, PW, TZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafia-island-diving

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2013 11:58 AM EAT

Ετικέτες

Mafia, PW, TZ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raskal

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2017

Περιγραφή

Seen in shallow water in the morning at low tide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020

Τόπος

Mida Creek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 05:04 PM UTC

Τόπος

Prawn Lake (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seasav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 12:00 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 11:04 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018 09:58 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 11:47 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 04:06 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 03:16 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mwamlavya

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:51 AM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 07:03 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 06:01 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rov_ryan

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Scorpaeid juv


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minivet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 12:01 PM CET

Τόπος

Barka, OM-BS, OM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa_bennett

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 04:03 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 11:24 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresap

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 08:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrysink

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

lionfish


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timcameron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2018 02:23 AM UTC

Τόπος

Batangas, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2015 09:51 PM EDT

Τόπος

Ngarchelong, Palau (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 01:12 PM EST

Τόπος

Ra, Western, Fiji (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2018 04:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherthehawk

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2011 03:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovelyclemmy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 12:33 PM AWST

Περιγραφή

Oriental Wrasse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 08:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 05:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 12:54 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2016 09:50 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maridom

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2011 03:11 PM CEST

Περιγραφή

femelle epibulus insidiator

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2005 04:33 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maractwin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 05:28 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnsear

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 10:48 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

The question is whether those with a tailspot are the same species as those without.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2013

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrick

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gina_mascord

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 08:44 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiftygrit

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 07:06 AM AEST

Τόπος

Cabbage Tree Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

about 16cm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2011 07:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 07:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 07:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seastung

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 02:06 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 05:02 PM CAT

Τόπος

Govuro, Mozambique (Google, OSM)

Περιγραφή

Caught by the local fishermen

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2011 12:32 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2014

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2013

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

issi-dive

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gleblanc756

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2015 09:45 AM EST

Τόπος

Kusini, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cccrll

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 06:46 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2012

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Atule mate

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 12:38 PM UTC

Τόπος

Watamu, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

7 cm long and swimming with me as pilotfish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2019 11:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marloes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2011 07:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cccrll

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 10:24 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinoiubatti

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2011 03:57 PM CET

Τόπος

Nungwi, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinoiubatti

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2011 09:17 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020

Περιγραφή

Lone fish 10-12 cm long in 2 m in rubble/ algae habitat near the mouth of a tidal creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2014 12:38 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Kilifi, KE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2014

Περιγραφή

Seasonally present in Watamu. Juveniles also observed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawngoebbels

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericthuranira

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 05:22 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 04:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 11:26 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 10:51 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρίδες (Οικογένεια Scaridae)

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 11:02 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 01:37 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018 06:53 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 06:40 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleposo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peer075

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 10:40 AM CEST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR7728.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peer075

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 10:40 AM CEST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR7727.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαβρίδες (Οικογένεια Labridae)

Παρατηρητής

peer075

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 10:36 AM CEST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR7691.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casd

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2019 09:52 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peer075

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 09:27 AM CEST

Περιγραφή

DCIM\100GOPRO\GOPR7022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 02:16 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2017 01:16 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 05:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewoutknoester

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 10:40 AM CEST