Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικός Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Παρατηρητής

alex-14

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:33 ΠΜ MSK
Ευρασιατικός Ήταυρος - Photo (c) Tatyana Zarubo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tatyana Zarubo
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρασιατικός Ήταυρος (Botaurus stellaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:28 ΜΜ MSK
Hypericum maculatum - Photo (c) John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Hypericum maculatum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 05:32 ΜΜ +03
Veronica teucrium - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Veronica teucrium, Ένα μέλος του Βερονίκη (Γένος Veronica)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

oleksiy_alexey

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kursk, RU (Google, OSM)
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)

Παρατηρητής

okasana

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 12:40 ΜΜ MSK

Περιγραφή

и грач

Γερακαετός - Photo (c) Jason Oxley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jason Oxley
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Γερακαετός (Hieraaetus pennatus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 07:45 ΠΜ MSK
Pentanema britannica - Photo (c) Nuuuuuuuuuuul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Pentanema britannica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραυγαετός (Clanga pomarina)

Παρατηρητής

pvk

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:30 ΜΜ MSK
Κραυγαετός - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κραυγαετός (Clanga pomarina)
Προστέθηκε στις Μάιος 3, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραυγαετός (Clanga pomarina)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:25 ΜΜ MSK
Κραυγαετός - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κραυγαετός (Clanga pomarina)
Προστέθηκε στις Μάιος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραυγαετός (Clanga pomarina)

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 12:28 ΜΜ MSK
Κραυγαετός - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κραυγαετός (Clanga pomarina)
Προστέθηκε στις Μάιος 3, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

alex_pol_64

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:56 ΜΜ MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 2, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυελλόγλαρος (Larus canus)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:19 ΜΜ MSK
Γλάροι - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Γλάροι (Γένος Larus)
Προστέθηκε στις Μάιος 1, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:25 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:21 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκή Σαρσέλα - Photo (c) Ксения Соварцева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ксения Соварцева
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκή Σαρσέλα (Spatula querquedula)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραυγαετός (Clanga pomarina)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:18 ΜΜ MSK
Κραυγαετός - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by i_c_riddell
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κραυγαετός (Clanga pomarina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:01 ΜΜ MSK
Κοινό Ξεφτέρι - Photo (c) john.purvis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:40 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Вместе с большой синицей и чёрным дроздом

Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:41 ΠΜ MSK

Περιγραφή

В начале записи

Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικροπουλάδα (Zapornia parva)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:16 ΠΜ MSK
Μικροπουλάδα - Photo (c) Pavel Shukov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pavel Shukov
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Μικροπουλάδα (Zapornia parva)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:19 ΠΜ MSK
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:50 ΜΜ MSK
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) mohua sinha, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mohua sinha
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)

Παρατηρητής

romankolesnikov

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:08 ΜΜ MSK
Κοινή Νεροκοτσέλα - Photo (c) egorbirder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:29 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:34 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:25 ΠΜ MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:36 ΠΜ MSK
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:25 ΠΜ MSK
Τσίφτης - Photo (c) Josh Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josh Martin
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Τσίφτης (Milvus migrans)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dina_hromova

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:28 ΠΜ MSK
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Photo (c) Riley Walsh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Riley Walsh
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι (Mareca penelope)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:40 ΜΜ MSK
Πάπια Βαβαρίας - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Πάπια Βαβαρίας (Cairina moschata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

irina71anufrieva

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:49 ΠΜ MSK
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)

Παρατηρητής

mikhail_87_

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Ευρασιατική Τουρλίδα - Photo (c) alexey_nesmelov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρασιατική Τουρλίδα (Numenius arquata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3607