Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:07 ΠΜ MSK
Κηποτσιροβάκος - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis)

Παρατηρητής

svetlotus

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:20 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Писк на протяжении всей записи

Κρικομυγοχάφτης - Photo (c) Photo Nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κρικομυγοχάφτης (Ficedula albicollis)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:45 ΠΜ MSK
Κηποτσιροβάκος - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:50 ΠΜ MSK
Βουνοδεντροβάτης - Photo (c) Михаил Кузьмин, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Михаил Кузьмин
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:52 ΠΜ MSK

Περιγραφή

35-36 сек

Γαλαζοπαπαδίτσα - Photo (c) Mikhail Ezdakov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikhail Ezdakov
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

fedyabarsik

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 07:50 ΠΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Ευρωπαϊκή Λιμόζα (Limosa limosa)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:10 ΠΜ MSK
Μαυροσκούφης - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:14 ΠΜ MSK
Βουνοπαπαδίτσα - Photo (c) Andrew Bazdyrev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Bazdyrev
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:40 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Песня на 25-27 сек.

Μαυροσκούφης - Photo (c) Marina Ribeiro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marina Ribeiro
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:08 ΜΜ MSK
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

nikolai_sherbacov

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 09:40 ΠΜ MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

Παρατηρητής

nikolai_sherbacov

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 07:20 ΠΜ MSK
Στραβολαίμης - Photo (c) Геннадий, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Геннадий
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Στραβολαίμης (Jynx torquilla)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

nikolai_sherbacov

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 08:28 ΠΜ MSK
Σιταρήθρα - Photo (c) Ani Sarkisyan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ani Sarkisyan
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

svetlotus

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 03:25 ΜΜ MSK
Μαυρομυγοχάφτης - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασσοπερίστερο (Columba oenas)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 12:38 ΜΜ MSK
Φασσοπερίστερο - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Φασσοπερίστερο (Columba oenas)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περιστέρι (Columba livia)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 02:52 ΜΜ MSK
Περιστέρι - Photo (c) Константин Самодуров, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Константин Самодуров
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 02:42 ΜΜ MSK
Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 05:55 ΜΜ MSK
Λιβαδόκιρκος - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina71anufrieva

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:42 ΠΜ MSK
Κεδρότσιχλα - Photo (c) Fero Bednar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fero Bednar
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κεδρότσιχλα (Turdus pilaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina71anufrieva

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:42 ΠΜ MSK
Κοινή Τσίχλα - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινή Τσίχλα (Turdus philomelos)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)

Παρατηρητής

irina71anufrieva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 04:11 ΜΜ MSK
Θαμνοτσιροβάκος - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Θαμνοτσιροβάκος (Curruca communis)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 09:44 ΠΜ MSK
Κοινό Μπεκατσίνι - Photo (c) Carles Pastor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Carles Pastor
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Κοινό Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 05:58 ΜΜ MSK
Περιστέρι - Photo (c) Константин Самодуров, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Константин Самодуров
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Περιστέρι (Columba livia)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

natalya_khristolybova72

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:55 ΠΜ MSK
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:07 ΠΜ MSK
Βραχοκιρκίνεζο - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)

Παρατηρητής

lilia_efimtseva

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 06:11 ΜΜ MSK
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

adeev

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:26 ΜΜ MSK
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:03 ΜΜ MSK
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

tanyakuz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:47 ΜΜ MSK
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη ev_sklyar: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 3828