Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

Παρατηρητής

nomen_dubium

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 07:48 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικός Ήταυρος (Botaurus stellaris)

Παρατηρητής

alex-14

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 09:33 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 02:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 12:48 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Под навесом песчанка, в расщелине.
Under a gerbil canopy, in a crevice.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαπωνοτσίχλονο (Calcarius lapponicus)

Παρατηρητής

ekaterinamakrenkova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 02:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός (Lepus europaeus)

Παρατηρητής

sn1p3r90

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:09 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 09:42 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοχλίας Ο Πωματίας (Helix pomatia)

Παρατηρητής

anyabuyol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2016 12:04 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dni_catipo

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 1964 03:17 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Энтомологическая коллекция федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина»
Сбор: В. И. Елисеева
Индификационный номер: Б1459
Место хранения: коробка №2
Определено как: Acronicta megacephala Schiff.
Автор определения:
Entomological collection of the Federal state budgetary institution «Central Chernozem state natural biosphere reserve named after Professor V. V. Alyokhin»
Collection: V. I. Eliseeva
Identification number: B1459
Storage location: box #2
Defined as: Acronicta megacephala Schiff.
Author of the definition:

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτότρυγγας (Tringa stagnatilis)

Παρατηρητής

andreyprohorov

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 04:39 ΠΜ +13