Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

rodgersshania

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:04 ΜΜ AEST
Aenetus thermistis - Photo (c) Steve Dew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Dew
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Aenetus thermistis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frumpiogre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 07:50 ΠΜ ACST
Syntherata melvilla - Photo (c) louisvmartini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by louisvmartini
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Syntherata melvilla, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

On Callitris.

Lomera - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Lomera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gee912

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023
Lasiocampidae - Photo (c) joannerusso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by joannerusso
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Οικογένεια Lasiocampidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tenkileweimang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 01:11 ΜΜ +10
Clania - Photo (c) Ian McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian McMillan
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Clania, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 08:13 ΠΜ +10

Περιγραφή

the butterfly

Ετικέτες

Phyllodes - Photo (c) Nadège Lanau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadège Lanau
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Phyllodes, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ros_coy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 07:45 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Body length 4cm

Archaeoaenetus nielseni - Photo (c) Carol Deane, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carol Deane
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Archaeoaenetus nielseni, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noosakev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 09:30 ΠΜ AEST

Περιγραφή

But note the very pronounced swallowtail, which seems unusual for this species.

Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_melvaine

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 03:47 ΜΜ AEDT
Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joswan12

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 08:56 ΜΜ AEST
Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 08:33 ΠΜ AEST
Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 09:01 ΜΜ AEST
Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 06:02 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Papilio fuscus capaneus male : RPRR

Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgwhite

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2019
Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nawocnai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 06:00 ΜΜ AEST
Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geofflot

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2014

Περιγραφή

Butterfly
Identified as Papilio Princeps fuscus on Bowerbird by Ken Walker: "A beautiful butterfly."

Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2016

Περιγραφή

Looks similar to Papilio fuscus near Julatten
Identified as Papilio Princeps fuscus capaneus on Bowerbird by Ethan Beaver

Papilio capaneus - Photo (c) Greg Tasney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Greg Tasney
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio capaneus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle614

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:58 ΠΜ AWST
Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markbolnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 10:25 ΠΜ HST
Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicbreeze

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Περιγραφή

Numerous larvae at various stages on the one Citrus plant

Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdtaylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 08:57 ΠΜ ACDT

Τόπος

Tiwi, AU-NT, AU (Google, OSM)
Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna165

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 08:38 ΠΜ ACDT
Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamuu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 06:55 ΜΜ ACDT
Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinjia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 12:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Four larval individuals found on the leaves of a curry leaf tree (Murraya koenigii).

Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gruldo

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 11:21 ΠΜ EDT
Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicbreeze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2002 10:08 ΠΜ ACST

Περιγραφή

On Premna acuminata flowers

Papilio canopus - Photo (c) Donna Schakelaar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Donna Schakelaar
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Papilio canopus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 20, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidlove

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 11:07 ΠΜ AEST

Τόπος

Rydal, NSW, AU (Google, OSM)
Paralucia spinifera - Photo (c) Nature_Lover, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nature_Lover
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Paralucia spinifera, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paddock1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Metura aristocosma - Photo (c) coenobita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by coenobita
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Metura aristocosma, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmmridge

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 09:49 ΠΜ AEDT
Trigonocyttara clandestina - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Trigonocyttara clandestina, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islandnaturespotter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Tonga (Google, OSM)
Psychidae - Photo (c) portioid, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by portioid
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Οικογένεια Psychidae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8824