Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_baxter

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 03:02 ΜΜ AEDT
Aenetus eximia - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Aenetus eximia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaberro

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 09:32 ΠΜ AWST
Endoxyla - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Endoxyla, Ένα μέλος του Ζευζερίνες (Υποοικογένεια Zeuzerinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertbohosouth

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 11:38 ΜΜ AEDT
Abantiades barcas - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades barcas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhagenx6

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 09:19 ΠΜ AEDT
Abantiades barcas - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades barcas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canbrou

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:57 ΜΜ AEDT
Lomera - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Lomera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shysun

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:04 ΜΜ AEST

Τόπος

Pimpama, QLD, AU (Google, OSM)
Lomera - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Lomera, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubbin

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:45 ΜΜ AEDT
Abantiades leucochiton - Photo (c) Ethan Beaver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ethan Beaver
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades leucochiton, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliseviolet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:47 ΜΜ AEDT
Oxycanus - Photo (c) Alan Melville, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Alan Melville
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Oxycanus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helencross

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 08:38 ΜΜ AWST
Abantiades hydrographus - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades hydrographus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennygreatwestern

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2010

Περιγραφή

Trapezites lutea lutea

Trapezites luteus luteus - Photo (c) Jenny Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Trapezites luteus ssp. luteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennygreatwestern

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2010

Περιγραφή

Trapezites lutea lutea

Trapezites luteus luteus - Photo (c) Jenny Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenny Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Trapezites luteus ssp. luteus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edie42

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 03:18 ΜΜ AEST
Erysichton lineatus - Photo (c) Michael Jefferies, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Erysichton lineatus, Ένα μέλος του Πολυομμάτινοι (Φυλή Polyommatini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyeturnbull

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 07:30 ΜΜ AEST
Abantiades barcas - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades barcas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristak87

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 10:23 ΠΜ AWST
Aenetus - Photo (c) Cherylyn Riley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cherylyn Riley
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Γένος Aenetus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristak87

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 10:23 ΠΜ AWST
Aenetus djernaesae - Photo (c) Patrick Wake, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Patrick Wake
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Aenetus djernaesae, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:41 ΜΜ AWST
Aenetus dulcis - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheryl Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Aenetus dulcis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 10:09 ΜΜ AWST
Aenetus dulcis - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheryl Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Aenetus dulcis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:37 ΜΜ AWST
Archaeoses pentasema - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Archaeoses pentasema, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taitkowalick

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 10:31 ΠΜ ACDT
Abantiades marcidus - Photo (c) Peter Crowcroft, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Crowcroft
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades marcidus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 07:11 ΠΜ ACDT
Abantiades pica - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades pica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggierobbie

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:36 ΜΜ AEDT
Abantiades barcas - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades barcas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 07:06 ΠΜ AWST
Anthela stygiana - Photo (c) ppolito, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Anthela stygiana, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco_aly

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:44 ΠΜ ACDT
Abantiades rubrus - Photo (c) aly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aly
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades rubrus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eco_aly

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 10:44 ΠΜ ACDT
Abantiades rubrus - Photo (c) aly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aly
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades rubrus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimshae

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:11 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Several of these males have appeared over the last couple of nights

Abantiades barcas - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades barcas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 07:22 ΠΜ ACDT
Abantiades rubrus - Photo (c) aly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aly
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades rubrus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess_rainsford

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 02:57 ΜΜ ACDT
Anthela ochroptera - Photo (c) Susan Barrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Barrie
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Anthela ochroptera, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 09:31 ΜΜ AWST
Anthela inornata - Photo (c) Cheryl Macaulay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cheryl Macaulay
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Anthela inornata, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelly172

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 05:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Not sure what kind of moth this is? Big!

Abantiades barcas - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades barcas, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristak87

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Abantiades hydrographus - Photo (c) Jean Hort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jean Hort
Η ταυτότητα του χρήστη ethanbeaver: Abantiades hydrographus, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 23, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 7865