Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldwildlifewatcher

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 05:27 ΠΜ ACST

Τόπος

Yulara (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmaaskant

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 01:23 ΠΜ +10

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ros_coy

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2024 08:04 ΠΜ AWST

Περιγραφή

above shower cubicle Nallan station.
Estimated to be about 5cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

periplaneta

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:21 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rustyj1s

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 08:01 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lennox11

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 08:32 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonky

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 08:44 ΠΜ AWST

Τόπος

Kambalda West (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 05:30 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 08:36 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k-limmen

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 04:58 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celerytops

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:03 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On Citrus reticulata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebroad

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 04:50 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrellychops

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 04:07 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Found this guy in the back window of my car, so I don’t know exactly where it came from.
When I first saw it I wondered if the sun had turned it white, but it’s white all over so surely not?
Although iNat isn’t identifying it so maybe…? 🤔

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themoojuice

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 05:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 08:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobgood

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 01:43 ΠΜ AWST

Περιγραφή

On our rain water tank's blue tap
I have been watching this small, 2.5mm case moth for close on 6 months and this morning I was lucky enough to observe the moth leaving the cocoon. Not sure of this id.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacky_centralcoast

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 04:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiey_

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 02:24 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani-losurdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 08:33 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)

Παρατηρητής

lszterrill

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 06:44 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apiaopiao

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 05:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleoreteh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reginehak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 09:03 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 02:16 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

nickvolpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 02:38 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 06:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosque_kraken

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 08:28 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trihapsoro

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 06:42 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russellbarrett

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 10:28 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Large Case moth, case 8 to 10 cm long, on cultivated shrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie_hunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 03:47 ΜΜ NZDT

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, caught in a light trap. Bagworm moth I think. The closest I can find that looks like it is Thyridopteryx sp., not in NZ though

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lachlancopeland

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 07:49 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 09:45 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowpoke12

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2024 09:01 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eekb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 10:52 ΠΜ HKT

Περιγραφή

So excited to finally see one out of its outfit!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celerytops

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 11:46 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottob-c

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 11:30 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffbyrne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alistair_r_smith

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 08:37 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 10:49 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Many like these around in holes in the sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 12:43 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugo_innes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2023 12:44 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enot_poluskuns

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:11 ΠΜ AWST

Περιγραφή

More fashion from Broome!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 09:16 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangroverose

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Hambantota, LK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiangyou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 11:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

deangilligan

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 10:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Photo taken by Anke Frank

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

ivansmirnov

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 03:16 ΜΜ WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 09:06 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucile68950

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:55 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenbennetts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 09:59 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinozi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 09:41 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 11:43 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Case Moth (Psychidae) along R.M. Williams Way, south of Craddock, SA. July 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 04:11 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moth_nut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 12:14 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Feeding on Triodia scariosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvanweenen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:47 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:44 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caligin

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 10:09 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argonauta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 12:01 ΜΜ +13

Τόπος

Vava'u, TO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 11:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antshrike69

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2016 06:44 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 12:37 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2015 09:05 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Emerged from the case shown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

domf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifemeetsthelens

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 03:27 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackdogto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 10:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrystuart

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 10:07 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnaldo_correa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 07:04 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob-crisp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:56 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesdamess

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 01:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daintree_rainforest

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 11:30 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 06:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianadavey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 09:14 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

PHotos don't show it but ends of wings translucent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

val91

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:22 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ppolito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 11:01 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lujiangli1997

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 01:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 04:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

griffinpickard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 12:30 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Possibly Hyalarcta nigrescens - not confident. Estimated 50 silken cases on the same tree trunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 10:00 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triplett

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 08:49 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

wasp parisitizing large pupa. The body of the cocoon is 30mm long. 2nd photo just after withdrawal of ovipositor.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 07:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christina_steele

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 12:42 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Positively identified on NatureMapr

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lulucat

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 10:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patta-v

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:50 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhangqianwen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob-crisp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickbettanin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:01 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Denuded half a tree!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

watermelonsharks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:30 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessster78

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 10:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 05:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amelia432

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 03:38 ΜΜ AEST

Τόπος

149 Acacia Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting on a paper daisy plant, adjacent to a hardenbergia violacea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edtonks

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 01:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ron1th

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:31 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gemfyre713

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017