Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 02:37 ΜΜ NZST
Prunuloides - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Prunuloides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdplantlady

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 08:32 ΠΜ AEST
Dichroa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Dichroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Bay laurel and Ceanothus leaf litter

Dichroa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Dichroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowfishnz

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 02:14 ΜΜ NZST
Cyanula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Cyanula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmacvean

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 12:55 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Caps up to 2cm wide. Pileus and stipe greyish black. White gills attach to stipe. Growing on decaying wood, last photo shows the log.

Entoloma gloucesterense - Photo (c) johneichler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johneichler
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma gloucesterense, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 02:37 ΜΜ NZST
Ameides - Photo (c) Nicolò Oppicelli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolò Oppicelli
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Ameides, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonlalley

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 02:36 ΠΜ CDT
Leptonia - Photo (c) Jonáš Gruska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonáš Gruska
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Leptonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2023 02:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

In redwood forest, UV+ and smells of grape soda

Entoloma dichroum - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma dichroum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2014 01:58 ΜΜ -05

Ετικέτες

Laccaria - Photo (c) Richard Tehan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Richard Tehan
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Γένος Laccaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

downintheduff

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Περιγραφή

Under scrub oak emerging from stick pile

Dichroa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Dichroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 14, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tordenvinge

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 04:30 ΜΜ CET
Arrhenia chlorocyanea - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Arrhenia chlorocyanea, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelseymcleod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Cyanula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Cyanula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 11, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morgan_nna

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 05:43 ΜΜ EST
Arrhenia chlorocyanea - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Arrhenia chlorocyanea, Ένα μέλος του Υγροφορίνες (Υποτάξη Hygrophorineae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mar_asci

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 11:26 ΠΜ WET
Cyanula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Cyanula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_murillopadilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Περιγραφή

Smells and tastes like radish, bittersweet. Under Hesperocyparis forbesii.
Gregarious and some clustered.

Cyanula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Cyanula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 06, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basaltocristalino

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 02:21 ΜΜ -03
Nitida - Photo (c) Michelle C. Torres-Grant, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Nitida, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davegoodward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing underneath a Monterey Cypress log.

Leptonia - Photo (c) Jonáš Gruska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonáš Gruska
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Leptonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 11:03 ΠΜ -03
Cubospora - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Cubospora, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harturnoia

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2023 11:03 ΠΜ -03
Inocephalus - Photo (c) Django Grootmyers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Django Grootmyers
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Inocephalus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reago

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:12 ΜΜ PST

Περιγραφή

i have no idea about this ID, based on visual similarities with the white stipe root. or Entoloma medianox ?
nevermind ^ i think this is just E. medianox

Entoloma trachyosporum - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma trachyosporum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudydiaz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Περιγραφή

Chaparral plant community in desert, near cottonwoods.

Growing in shaded slope dominated by manzanita, with Eriodictyon, Rhus, scrub oak, Prunus, and Ribes.

Cap 1 cm diameter, "midnight blue" color, dense velvet texture, with distinct white line around margin. Stipe shaggy. Gills bluish.

Collected for voucher.

Found by @acorncap
https://www.inaturalist.org/observations/199857547

Entoloma occidentale metallicum - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma occidentale var. metallicum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024
Entoloma pigmentosipes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma pigmentosipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

litoria_kwa

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 12:35 ΜΜ +10
Dichroa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Dichroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleymakanalani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 11:24 ΠΜ HST

Περιγραφή

Growing from soil or leaf litter in a native forest

Cyanula - Photo (c) Mike Potts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mike Potts
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Cyanula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sciencetoconserve

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 08:44 ΠΜ -03
Inocybe - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Γένος Inocybe, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stu_wilko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 01:06 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Entoloma, likely undescribed to species. Purple cap, white gills, purple stipe.

Dichroa - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Τμήμα Dichroa, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jess-starwood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 02:20 ΜΜ PST
Entoloma pigmentosipes - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma pigmentosipes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelmahler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:03 ΜΜ PST
Leptonia - Photo (c) Jonáš Gruska, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jonáš Gruska
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Υπογένος Leptonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 02:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing in young redwood forest. Pileus and stipe both navy blue and silky-fibrous to slightly shaggy. Lamellae very pink, stature very slight, bordering on mycenoid.

Entoloma coelestinum - Photo (c) Cándido Sos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cándido Sos
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma coelestinum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 01:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

Annadel State Park, just off Lawndale Trail in an inland stand of young Sequoia sempervirens
Growing just downhill of a burnt Sequoia sempervirens log in a stand of young Sequoia sempervirens. Looks as if there was a relatively mild burn in the area within the past decade. Maybe a low-intensity patch from the 2017 Tubbs fire
Royal blue, velutinous pileus. Lamellae white with a blue hue, narrowly attached. Stipe elongate, equal, royal blue covered in fine chevrons
Smell indistinct
Whole fruit body glows golden

Entoloma coelestinum - Photo (c) Cándido Sos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Cándido Sos
Η ταυτότητα του χρήστη entoloma: Entoloma coelestinum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 942