Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 02:13 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing in young redwood forest. Pileus and stipe both navy blue and silky-fibrous to slightly shaggy. Lamellae very pink, stature very slight, bordering on mycenoid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_wimmer

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snickelfritz76

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:19 ΜΜ PDT