Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mn2010

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 10:20 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Funk's Grove

Dictyoptera aurora - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera aurora, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnboyle

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 03:06 ΜΜ EDT
Neoclytus caprea - Photo (c) David Cappaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Cappaert
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Neoclytus caprea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urtica-gracilis

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Caught in a trap

Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramboise

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:46 ΜΜ CEST
Clytus lama - Photo (c) Thomas Hiller (he/him), όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Thomas Hiller (he/him)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Clytus lama, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajmekker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 06:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Cleveland (Google, OSM)
Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chamy1723

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 03:26 ΜΜ EDT
Dictyoptera aurora - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera aurora, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:55 ΠΜ MDT
Eleodes brunnipes - Photo (c) studiopika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by studiopika
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Eleodes brunnipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austin_nash

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 04:34 ΜΜ PST
Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloesiegel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 03:43 ΜΜ PST
Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanholmes1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 10:06 ΠΜ EST
Dictyoptera aurora - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera aurora, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisamason

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 02:35 ΜΜ MST
Chinavia hilaris - Photo (c) Lisa Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Chinavia hilaris, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylernoonan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:30 ΜΜ EDT
Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erfactor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:54 ΜΜ PST
Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:18 ΠΜ PST

Περιγραφή

Point Reyes

Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gdfrank

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:40 ΜΜ CST

Τόπος

Evansville (Google, OSM)
Neoclytus caprea - Photo (c) David Cappaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Cappaert
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Neoclytus caprea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappycollins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 06:52 ΜΜ EDT
Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlina6488

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 02:03 ΜΜ EST
Dictyoptera aurora - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera aurora, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

argyl1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:35 ΜΜ PST
Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At blacklight after dark in shrubby grassland mostly dominated by cool-season exotics.

Ετικέτες

Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Chrysoteuchia topiarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biobabbler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 11:12 ΠΜ PST

Τόπος

Mariposa, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found a bunch in a decaying stump. Their color is SO vibrant! Beautiful bug.The color in the first image is correct--they're a very pure red color.

Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billmoore

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 02:03 ΜΜ EDT
Lycorma delicatula - Photo (c) matthew_wills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by matthew_wills
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Lycorma delicatula, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxeelamaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 05:50 ΜΜ EDT
Cimbex americanus - Photo (c) Danny Barron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Cimbex americanus, Ένα μέλος του Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekeith52

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Reno (Google, OSM)
Tabanus punctifer - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Tabanus punctifer, Ένα μέλος του Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ned_horton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 01:18 ΜΜ PST
Dictyoptera simplicipes - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera simplicipes, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lillybyrd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)
Dictyoptera aurora - Photo (c) Paul Bedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Dictyoptera aurora, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At blacklight after dark in young prairie restoration.

Ετικέτες

Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Chrysoteuchia topiarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At blacklight after dark in young prairie restoration.

Ετικέτες

Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Chrysoteuchia topiarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wjcrins

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2009 03:37 ΜΜ EDT
Agrilus planipennis - Photo (c) Macroscopic Solutions, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Agrilus planipennis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcpollet

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 10:30 ΠΜ MDT
Popillia japonica - Photo (c) softie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Popillia japonica, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanli

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:33 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Chrysoteuchia topiarius - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη entoandrew: Chrysoteuchia topiarius, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5637