Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m0r3lknight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 11:35 ΠΜ EST
Corydalis - Photo (c) Jing-Yi Lu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jing-Yi Lu
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γένος Corydalis, Ένα μέλος του Φουμαριίδες (Υποοικογένεια Fumarioideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msophiem

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:38 ΜΜ EDT
Hypericum crux-andreae - Photo (c) Harlan Svoboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Harlan Svoboda
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Hypericum crux-andreae, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msophiem

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:27 ΜΜ EDT
Marshallia graminifolia - Photo (c) j_appleget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by j_appleget
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Marshallia graminifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_hofmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 01:22 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Common. Starting to fruit

Hypericum hypericoides - Photo (c) Michael J. Papay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Michael J. Papay
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Hypericum hypericoides, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msophiem

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

hundreds

Symphyotrichum walteri - Photo (c) flwildbeauty, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by flwildbeauty
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Symphyotrichum walteri, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_hofmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:42 ΜΜ EDT
Polygala lutea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Austin Pursley
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Polygala lutea, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amanda_hofmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Common

Lespedeza hirta - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Lespedeza hirta, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trstack

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:02 ΠΜ EDT
Corthylio calendula - Photo (c) Mark Shields, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Shields
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Corthylio calendula, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 15, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swcoley

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:37 ΠΜ EDT
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmheinz

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 03:56 ΜΜ EDT
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandyr

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 07:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Creedmoor, NC, US (Google, OSM)
Tiarella - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γένος Tiarella, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agsquirrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Zizia aurea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Shaun Pogacnik
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Zizia aurea, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuapil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 04:37 ΜΜ EDT
Υπερικό - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

aboyette

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:08 ΠΜ EDT
Hypericum virgatum - Photo (c) jtuttle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jtuttle
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Hypericum virgatum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

melissamccnc

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:45 ΜΜ EDT
Κοινή Πάρουλα - Photo (c) bwood708, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bwood708
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

aklotzle

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:30 ΜΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υπερικό (Γένος Hypericum)

Παρατηρητής

ozdowski

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:35 ΜΜ EDT
Υπερικό - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

returnofthecarmack

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Arisaema - Photo (c) Rich Engelbrecht, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γένος Arisaema, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swcoley

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 10:37 ΠΜ EDT
Tiarella cordifolia - Photo (c) A. R., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by A. R.
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Tiarella cordifolia, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodydave

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 12:52 ΜΜ EDT
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodydave

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 01:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Podophyllum peltatum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by mefisher
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Podophyllum peltatum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcarroll

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 03:08 ΜΜ EDT
Asimina triloba - Photo (c) Wendell Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Asimina triloba, Ένα μέλος του Μαγνολιώδη (Τάξη Magnoliales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hmheinz

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 03:56 ΜΜ EDT
Tiarella cordifolia - Photo (c) A. R., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by A. R.
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Tiarella cordifolia, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 11, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandyr

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 07:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Creedmoor, NC, US (Google, OSM)
Tiarella cordifolia - Photo (c) A. R., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by A. R.
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Tiarella cordifolia, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trstack

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:02 ΠΜ EDT
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Regulus calendula [inactive], Ένα μέλος του Βασιλίσκος (Γένος Regulus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυσίνα (Wisteria sinensis)

Παρατηρητής

maxlovesplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 03:23 ΜΜ EDT
Γλυσίνα - Photo (c) Tashi Dorji, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tashi Dorji
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γλυσίνα (Wisteria sinensis)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miryt

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 10:18 ΠΜ EDT
Amsonia tabernaemontana - Photo (c) Mandy Wolski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mandy Wolski
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Amsonia tabernaemontana, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

dvance5

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 04:40 ΜΜ EDT
Πεύκο - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlillich

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Thalictrum thalictroides - Photo (c) Rene Kimray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Rene Kimray
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Thalictrum thalictroides, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlillich

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:51 ΠΜ EDT

Τόπος

Durham, NC, US (Google, OSM)
Thalictrum - Photo (c) Mengshuai Ge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mengshuai Ge
Η ταυτότητα του χρήστη emmayork1: Γένος Thalictrum, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 86