Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 06:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Coastal, under driftwood.

Porcellio - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Γένος Porcellio, Ένα μέλος του Ονισκίδες (Υποτάξη Oniscidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 07:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

iNatting with @emma_brockes.
On the beach

Anarhynchus obscurus aquilonius - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Anarhynchus obscurus ssp. aquilonius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 01:43 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

A friendly pair, seen on the beach.
Field trip with @emma_brockes.

Anarhynchus obscurus aquilonius - Photo (c) Finn Davey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Finn Davey
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Anarhynchus obscurus ssp. aquilonius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corokid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 10:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Pair on beach Kennedy Bay Coromandel

Anarhynchus obscurus - Photo (c) Amaya M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Amaya M.
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Anarhynchus obscurus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

dotorgan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 07:57 ΠΜ AEST
Μηλολονθίνες - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saras_spiders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 07:32 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found deceased in my kitchen.

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:08 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest (remnant), at night.

Sorensenella prehensor - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Sorensenella prehensor, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:01 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved forest, at night.

Sorensenella prehensor - Photo (c) Phil Bendle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Phil Bendle
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Sorensenella prehensor, Ένα μέλος του Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_or_not_toby

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 05:45 ΜΜ NZST

Περιγραφή

In a shallow pool, under rock, mid-intertidal zone.

Acanthoclinus fuscus - Photo (c) Sebastian Doak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Sebastian Doak
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Acanthoclinus fuscus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iloshe

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 05:55 ΠΜ CST
Begonia imperialis - Photo (c) englishranger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Begonia imperialis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojpoj

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 01:43 ΜΜ NZST
Ichneutica mutans - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ichneutica mutans, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

withtooth_nclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:12 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Caught in light trap, roughly 2cm across from wing tip to wing tip

Poecilasthena pulchraria - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by john lenagan
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Poecilasthena pulchraria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

withtooth_nclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 12:12 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Caught in light trap, roughly 2cm across from wing tip to wing tip

Poecilasthena schistaria - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Poecilasthena schistaria, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

withtooth_nclaw

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 12:56 ΜΜ NZST
Athoracophoridae - Photo (c) Shaun Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Shaun Lee
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Οικογένεια Athoracophoridae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

withtooth_nclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:19 ΜΜ NZST
Corynocarpus laevigatus - Photo (c) jakub303, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Corynocarpus laevigatus, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_or_not_toby

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:47 ΜΜ NZST
Aplysia argus - Photo (c) Sascha Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sascha Schulz
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Aplysia argus, Ένα μέλος του Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aline301

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 11:29 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found dead.

Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 06:43 ΜΜ NZST
Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 07:52 ΠΜ NZST
Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 07:25 ΜΜ NZST
Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:10 ΜΜ NZST
Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linds-nz

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 09:06 ΜΜ NZST
Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

webb

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:01 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Drawn to light

Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mia578

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:41 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Captured during light trapping at Mataia Homestead

Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 08:35 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

[Great night of spring mothing on the Maniototo. About 45-50 species seen in total. A lot of species that I had not seen since last spring turned up e.g. Meterana exquisita (7!), Orophora unicolor, and Ichneutica paracausta. First Physeticas and porinas for this spring. Also another location recorded for Theoxena scissaria]

Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 09:14 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light

Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:58 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Another batch (of 20 moths) from a recent night at Falls Dam. More to come from this night.

Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 10:50 ΜΜ NZDT
Ipana junctilinea - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana junctilinea, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danohalloran

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 01:08 ΜΜ NZST
Ipana hermione - Photo (c) Landcare Research New Zealand Ltd., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Ipana hermione, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 10:45 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted in to a 160W Sylania HSB-BW bulb.

Pseudocoremia suavis - Photo (c) Maurice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Maurice
Η ταυτότητα του χρήστη emma_brockes: Pseudocoremia suavis, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 624